link

środa, 19 października 2016

Rodzina szynszylowate ( Chinchillidae ), podrodzina ( Lagostominae ), rodzaj Lagostomus. Przegląd gatunków.+Wiskaczan gruby ( Lagostomus crassus ) - Thomas, 1910 - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ), z podrodziny (  Lagostominae  ). 

Występował w Ameryce Południowej ( południowe Peru -  Cuzco ).

Zamieszkiwał prawdopodobnie skaliste obszary górskie.


rycina - +wiskaczan gruby ( Lagostomus crassus )

Uznany za wymarły. 
Gatunek znany jedynie z jednej czaszki znalezionej w południowym Peru.
Czaszka przypuszczalnie należała do zwierzęcia żyjącego w czasach nowożytnych ( Nowak, 1999 ).
Brak danych na temat populacji, ekologii czy biologii tego gatunku.
Nie ma informacji na temat zagrożeń oraz przyczyn wymarcia.
Wiskaczan wielki ( Lagostomus maximus ) - ( Desmarest, 1817 ) - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ), z podrodziny ( Lagostominae ). Synonim Dipus maximus.

Występuje w Ameryce Południowej ( w północnej, środkowej i wschodniej Argentynie, Paragwaju, południowej, zachodniej i południowo-wschodniej Boliwii ).

Zamieszkuje łąki i zarośla nizinnych pustyń oraz obszary górskie do wysokości  2680 m n.p.m.


rycina - wiskaczan wielki ( Lagostomus maximus ) 

Aktywny w ciągu całego roku, głównie w od zmierzchu do świtu.
Żyje w dużych społecznościach z dominującą rolą samic, od 15 - 30, a czasami nawet do 50 osobników. Grupa składa się z 1 - 3 samców, 10 - 15 samic oraz osobników młodocianych. 
Kopie systemy nor i tuneli zwane "wiskaczerium". Wiskaczerium może zajmować nawet 600 m2 powierzchni. Składają się z wielu komór i połączonych tuneli mogących mieć 4 - 30 wejść. Niektóre z nich są na tyle duże, aby umożliwić osobnikowi, stanąć do pasa w nich. Kilka dużych wiskaczeriów istniało od wieków. Nory umieszczone poza systemem głównych nor są znacznie mniejsze i wykorzystywane są jako kryjówki tymczasowe. Kilka wejść jest aktywnych w danym momencie. Inne są zatykane niejadalnymi przedmiotami, takimi jak kije, kamienie, kości i inne obiekty. Wiskaczeria są cenne dla gatunku, ponieważ chronią członków społeczności przed drapieżnikami i zapewniają sanktuaria do krycia, porodu i odchowu młodych.  
W stabilnych warunkach, istnieje zamknięte matriarchalne społeczeństwo, w których dojrzewające samice są rekrutowane do swych macierzystych systemów nor. Samice są zatem stałymi lokatorami wiskaczeriów i samce dorosłe rozpraszają się corocznie do różnych środowisk. Samce uzyskują dostęp do systemów nor tylko przez konkurencję. Jednakże, młode samce i samce z siedziby w porównaniu z rokiem poprzednim opuszczają wiskaczerium bez konkurencji ze strony innych męskich imigrantów. Spekulowano, że takie zachowanie może być adaptacją zapobiegawczą przed parzeniem się ojców z córkami. Rywalizacja wśród samców imigrantów występuje sześć miesięcy przed hodowlą i jest kontynuowana przez cały sezon hodowlany. Ze względu na rozproszenie i śmiertelność związaną z konkurencją, istnieje wysoka mniejszość samców. Większość blizn u samców jest przypisana do stoczonych walk o dominację. Na skutek konkurencji zasobów i samic, korzystne jest, aby samce uzyskały duża siłę fizyczną i rozmiar przed rozproszeniem. Wskutek czego samce dojrzewają dłużej niż samice. Wyjątek od powyższego systemu matriarchalnego występuje podczas zderzenia populacji. Ponieważ gęstość członków maleje w macierzystej grupie, samice rozpraszają się i próbują fuzji z innymi pobliskimi wiskaczeriami. Podobnie jak samce, są one zobowiązane do wprowadzenia konkurencji z samicami rezydentami aby zyskać rezydenturę. Kiedy samce z powodzeniem dołączają się do grupy samic będących rezydentami, spędzają resztę swojego urzędowania broniąc samice. Takie zachowanie terytorialne zostało osiągnięte poprzez działania znakowania zapachem. Samce pocierają laski na swoich policzkach i pozostawiają go przy wejściach do nory. Kał i mocz są rozłożone w pobliżu powierzchni przy  wejściach.
Zakresy rewirów grup z wiskaczeriów są wyłączne i rzadko jest spotykane aby nachodziły na siebie. 


od lewej : duży otwór do wiskaczerium ; w środku : wychodzące po zmierzchu osobniki ; po prawej : kilka mniejszych otworów do wiskaczerium ;

Lagostomus maximus jest największym członkiem rodziny szynszyli. Jego głowa i ciało jest długości 470 - 660 mm, a długość ogona wynosi 150 - 200 mm. 
Występuje silny dymorfizm płciowy. Samce mogą być cztery razy bardziej masywniejsze niż samice.
Barwa sierści zwierzęcia jest dobrze skorelowana z otoczeniem. Futro na jego stronie grzbietowej jest jasnobrązowe na terenach piaszczystych i ciemnoszare w regionach, w których gleba jest ciemna. Brzuszna powierzchnia jest biała. Ogon jest całkowicie pokryty futrem. Włosy ochronne wzdłuż grzbietu zwierzęcia są ciemne i szorstkie oraz kontrastują z grubym miękkim futerkiem. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków gryzoni, ma wyraźnie zaznaczoną twarz. Głowa jest duża i tępa. Szerokie czarne i białe paski biegną wzdłuż twarzy zwierzęcia. Rhinarium jest owłosiony i misternie złożony. Przednie stopy zawierają cztery palce, z których wystają ostre pazury. Wykorzystuje swoje pazury do kopania a nos do pchania. 
Obie płcie mają wibrysy przypominające wąsy, ale funkcja ta jest znacznie bardziej nasilona u samców.
Samice i niedojrzałe osobniki żerują w grupach. Samce mogą żerować z samicami i niedojrzałymi osobnikami, ale zwykle znajdują się w pobliżu.
Do komunikacji używa węchu, wzroku, słuchu, dotyku, postawy ciała i wokalizy.
Samce wykorzystują szereg odgłosów alarmowych w celu obrony przed drapieżnikami. Wokaliza jest wykorzystywana przez obie płcie w celu tzw. reklamy wolnych miejsc w wiskaczeriach. Namawianie przez grupę zamiejscowych prowadzi do walk pomiędzy samcami o miejsca w wiskaczerium ( czasami zamiejscowe samice muszą zmagać się z miejscowymi rezydentkami ). Bliski kontakt jest tolerowany przez członków społeczności tego samego wiskaczerium. Członkowie skubią innych po szyi i plecach, dotykają nosa i pocierają policzki.
Ponadto bierze również kąpiele w pyle, w zagłębieniach blisko wiskaczeriów. Działalność ma na celu usunięcie ektopasożytów na skórze i absorpcji olejów na futrze. Jest to również dzielenie zapachu jako urządzenie behawioralne stosowane w celu uspokojenia i promocji spójności grupy oraz jej identyfikacji wśród jej członków.
Typowy roślinożerca. Zjada głównie nasiona i trawy. 
Sezon rozrodczy w hodowli w ciągu całego roku. W naturze, gdy warunki są sprzyjające, dwa mioty rocznie. W środkowo-wschodniej Argentynie jest jeden sezon hodowlany, w którym występują krycia w marcu - kwietniu i urodzenia w okresie lipca - sierpnia. System krycia poligamiczny. Samice mają cykl rujowy 45 dni. Wzór rozrodczy samic wyróżnia się tym, że wiele komórek jajowych są w stanie rozrzucić, ale produkują tylko jeden miot lub dwa. Cięcie z dróg rodnych przez Weira ( 1971 ) ustaliło, iż 50 - 845 jajeczek jest wydawanych przez samicę. Do siedmiu zarodków może się wszczepić w macicy samicy i rozwój kontynuuje przez 30 dni. Do 90 dnia najbardziej kątowo położone zarodki w rogu macicy są wchłaniane.
Ciąża trwa 145 - 154 dni.  Samica rodzi 1 - 4 młode w miocie. Młode rodzą się owłosione i dobrze rozwinięte o wadze 200 gram. Okres laktacji to najmniej 21 dni. Jednak zwykle odstawienie następuje po ośmiu tygodniach. 
Samice osiągają dojrzałość płciową po 8,5 miesiącach a samce w wieku 15 miesięcy.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi lecz broni nory przed intruzami.
Długość życia w naturze nie jest znana ale prawdopodobnie około 5 - 6 lat. W niewoli do 20 lat.  


portret Lagostomus maximus 

Lagostomus maximus w warunkach wiwaryjnych

Opisane podgatunki :
- Lagostomus maximus inmollis - Thomas, 1910 - zachodni Paragwaj, południowo-wschodnia Boliwia, Argentyna ( Tucuman Prov )
- Lagostomus maximus maximus - ( Desmarest, 1817 ) - Argentyna ( pampa w Patagonii )
- Lagostomus maximus petilidens - Hollister, 1914 - południowa Argentyna ( Camien de Patagones, Buenos Aires Prov )
- Lagostomus maximus trichodactylus - Brookes, 1828 - Argentyna - synonim Lagostomus trichodactylus - uznawany jako synonim Lagostomus maximus maximus


Lagostomus maximus 

 Lagostomus maximus 

Gatunek uznawany jako najmniejszej troski ze względu na jego szeroką dystrybucję i zakładaną dużą populację oraz pewien stopień modyfikacji siedlisk. Istnieje małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby zakwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Z powodu rozległych działań myśliwskich oraz zwalczania go jako szkodnika, została wyrażona obawa o los tego gatunku ( Weir 1974 ). Wydaje się jednak, że mimo iż niektóre populacje zostały wytępione, to inne przeniosły się na obszary niedawno zatwierdzone do wypasu.
W Argentynie gatunek został sklasyfikowany jako krajowy rezerwuar dżumy w 1905 roku i została wytępiony z wielu obszarów ( Godoy, 1963 ).
Mimo polowań dla mięsa i futra, jednak w rezultacie nie zniknął z większości głównych łąk i obszarów rolnych w Argentynie ( Jackson 1996 ). 
Gatunek jest uważany za szkodnika upraw rolnych. Uważa się, iż robi naloty na pola uprawne i konstruuje nory wystarczająco duże, aby spowodować potknięcia i złamania kości u bydła. Prawdopodobnie, choć nie są to stwierdzenia, że kwasy moczowe zwierzęcia zmniejszają zasoby gleby przez wiele lat. 
Najnowsze kampanie wytępienia Lagostomus maximus przez ludzi znacznie się zmniejszyły populację tego gatunku ( Nowak 1991 ).
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w miejscu występowania i wydaje się, że nie istnieje potrzeba w chwili obecnej.
Brak danych o rejestracji z obszarów chronionych z krajów występowania gatunku.


grupa Lagostomus maximus w Zoologischer Garten Zurich

Lagostomus maximus - Zoo Wrocław

W niewoli.
Po mimo nocnego trybu życia wykazują się ciekawością i często dzienną aktywnością.
Zjada wiele rodzajów roślin.
W polskich ogrodach zoologicznych wiskaczan wielki jest znany z Płocka, Poznania, Łodzi i Wrocławia.
W łódzkim ogrodzie zoologicznym dość dobrze się rozmnażał w latach 1969 - 1970. W tym czasie przyszło na świat 11 sztuk potomstwa, 6 samców i 5 samic.
Ciąża trwała 120 dni a młode rodziły się wiosną i jesienią. Jednak samice nie podejmowały opieki nad potomstwem więc wykarmiono je sztucznie. W czwartym dniu od narodzin zjadały herbatniki, mieszankę nasion a później również owoce. 
Antoni Gucwiński w swojej książce podaje, iż we wrocławskim zoo zdarzył się wypadek. Fotografujący parę wiskaczanów znajdujących się w przeszklonym pomieszczeniu używając flesza doprowadził do śmierci samca. Zdjęcia były robione z odległości 2 - 3 metrów a po trzecim błysku flesza samiec wydał cienki, krótki gwizd i padł na skutek szoku.
Przeciętna długość życia w hodowli to 15 lat,  ale może dożyć do 20 lat w sprzyjających warunkach.
Obecnie grupy osobników znajdują się w hodowli w Zurychu, Stuttgarcie i Antwerpii.


Lagostomus maximus - Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart

Lagostomus maximus 

   


  Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych

sobota, 8 października 2016

Rodzina szynszylowate ( Chinchillidae ), podrodzina ( Chinchillinae ), rodzaj Lagidium. Przegląd gatunków.

Wiskacza ekwadorska ( Lagidium ahuacaense ) - Ledesma, Werner, Spotorno &  Albuja, 2009 - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ),  z podrodziny ( Chinchillinae ).

Występuje w Ameryce Południowej ( południowy Ekwador ).

Zamieszkuje granitową górę Cerro El Ahuaca na wysokości 1950 do 2480 m. 

siedlisko Cerro El Ahuaca 

wiskacza ekwadorska ( Lagidium ahuacaense )

Aktywna w ciągu całego roku, prawdopodobnie w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych - dorosła para i ich potomstwo.
Na kryjówki wykorzystuje jaskinie i zagłębienia pod głazami.
Nieznany jest dymorfizm płciowy. Długość ciała i głowy wynosi  403 mm. Długość ogona to 400 mm. Długość ucha 60 mm.
Waga ciała to 2,03 kg.
Ubarwienie grzbietu szaro-brązowe, na brzuchu kremowe. Futro ma włochate i posiada długi owłosiony ogon. U podstawy szaro-brązowy, jasnobrązowy do średniego brązu przemieszany z kremowym w środku, a czerwono-brązowy na końcówce. Dolna strona ogona jest ciemnobrązowa. Posiada grube i długie wibrysy o barwie ciemnego brązu. Włosy brwiowe są również gęste i brązowe.   Uszy ma pokryte ciemną skórą, która na spodniej stronie są kremowe. Łapy przednie mają krótsze brązowe futerko niż na tylnych kończynach. Tylne posiadają barwę mieszaniny brązowych i kremowych włosów i częściowo ciemnobrązowych. Przednie kończyny posiadają cztery palce zakończone małymi, zakrzywionymi pazurami. Ma nagie dłonie i stopy. 
Wzór uzębienia : 1.0.1.3 ; 1.0.1.3 ;
Jeden siekacz, jeden przedtrzonowy i trzy zęby trzonowe po obu stronach górnej i dolnej szczęki. Siekacze są duże, białe, i wyraźnie rowkowane. Zęby trzonowe są niskie, koronowane i ukorzenione stale rosnące.
Nie wiele wiadomo na temat sposobu życia i komunikacji tego gatunku.
Wiadomo jedynie iż nie oddala się zbytnio od kryjówki. Często nie oddala się na więcej niż 2 metry.
Jest roślinożerna.
Cykl rozrodczy nie jest znany. Prawdopodobnie zbliżony do innych gatunków z tego rodzaju.

Lagidium ahuacaense

Nie opisano żadnych podgatunków.

 Lagidium ahuacaense

Odkrywca gatunku zaleca wpis jako krytycznie zagrożony, ze względu na pożary i wypas bydła.
Po raz pierwszy zaobserwowano gatunek w lipcu 2005 roku, kiedy to jedyną znaną populację napotkano na Cerro El Ahuaca , Ekwador. Odkrycie zostało opublikowane w raporcie z 2006 przez Florian Werner, Karim Ledesma i Rodrigo Hidalgo. Wstępnie zidentyfikowana populacja została opisana jako reprezentująca gatunek Lagidium peruanum, jednak nie lekceważono możliwości, że populacja ta może stanowić odrębny gatunek. Trzy lata później, Ledesma, Werner, Ángel Spotorno i Luis Albuja opisał populację jako nowy gatunek, Lagidium ahuacaense, na podstawie różnic  morfologicznych i sekwencji DNA. Specyficzna nazwa, ahuacaense, odnosi się do Cerro de Ahuaca.
W rodzaju Lagidium, gatunek Lagidium ahuacaense różni się o co najmniej 7,9% w stosunku do wszystkich innych gatunków w sekwencji DNA w mitochondrialnym cytochromu b genu. 
Siedlisko na Cerro El Ahuaca zajmuje powierzchnię około 120 hektarów a łączna liczba osobników nie może zawierać więcej niż kilkadziesiąt osobników. Z wyjątkiem kilku niewielkich szczytów zbliżonych do Cerro, nie ma w pobliżu nadającego się siedliska. Jednak populacje mogą istnieć w innych miejscach na południu Ekwadoru, albo w pobliżu północnego Peru. Roślinność siedliska jest zdominowana przez trawę ( Melinis minutiflora ). Ślady spożywania tej rośliny są widoczne na górze.
Roślinność zamieszkana przez ten gatunek jest klasyfikowana jako sucha regla zarośli przez Sierra ( 1999 ).
Warner et al ( 2006 ) dokonał obserwacji grupy rodzinnej składającej się z dwóch dorosłych osobników i dwóch młodocianych.
Gatunek ten jest zagrożony przez pożary stosowane w celu utrzymania pól uprawnych w pobliżu, które często wymykają się spod kontroli i niszczą część siedliska Cerro oraz konkurencji związanej z wypasem bydła. Jednak gatunek ten nie jest znany przez miejscową ludność i nie jest ścigany. 
W związku z jego niewielkim zakresem i małą populacją Ledesma i współpracownicy zalecają gatunek ocenić jako krytycznie zagrożony.
Zalecił natychmiastową ochronę działań mających na celu ochronę populacji Cerro El Ahuaca i dalszych badań nad jego biologią.

W niewoli - brak danych.
Wiskacza peruwiańska ( Lagidium peruanum ) - Meyen, 1833 - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ),  z podrodziny ( Chinchillinae ).

Występuje w Ameryce Południowej ( centralne i południowe Peru, północne Chile i prawdopodobnie Boliwia w pobliżu jeziora Titicaca ).

Zamieszkuje suche i wilgotne tereny skaliste na wysokości 300 - 5000 m n.p.m.wiskacza peruwiańska ( Lagidium peruanum ) - samica z młodym 

Aktywna w ciągu całego roku, głównie od świtu do zmierzchu. Dzień spędza często wygrzewając się na słońcu lub rozciągając się na kamieniu. 
Żyje w koloniach do 80 osobników, składających się z niewielkich grup rodzinnych 2 - 5 osobników. Poszczególne kolonie są stosunkowo daleko od siebie nawet powyżej 10 kilometrów.
Nie jest terytorialna i co za tym idzie agresywna w stosunku do osobników swojego gatunku.
Na schronienia wybiera jaskinie i groty, zagłębienia pod kamieniami, szczeliny skalne, rumowiska skalne zwykle z jednym wejściem. Jedno schronienie zajmuje grupa rodzinna.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Długość głowy i ciała to około 300 - 450 mm. Ogon ma długość 200 - 400 mm.
Całe ciało jest pokryte gęstą, miękką sierścią a ogon długim, grubym futrem na grzbietowej powierzchni. Ubarwienie zmienne od ciemnoszarego na niższych wysokościach do brązowego na wyższych. Brzuch pokryty jest lżejszą sierścią w kolorze jasnoszarym, białym lub żółtawym. Długie włosy pokrywają jej uszy.  
Jej łapy nie są dostosowane do kopania. Kończyny przednie ma nieco krótsze niż tylne.
Gatunek jest zwinny i szybki, dobrze się wspina i potrafi przeskakiwać ze skały na skałę nawet ponad 2 metry jeśli niepokojona.
Poszukiwanie pokarmu rozpoczyna w godzinach popołudniowych i trwa to do zmroku. Osobniki rzadko odchodzą dalej niż około 70 metrów od schronienia.
Do komunikacji wykorzystuje węch, wzrok, dotyk, postawę ciała oraz wokalizę w momencie zaniepokojenia. Wysoki ton ostrzega całą kolonię.
Jest roślinożerna. Zjada większość dostępnego pokarmu. Obejmuje on trawy, porosty i mchy.
Sezon godowy w Peru od października do listopada. Samce są przeganiane ze schronienia, dochodzi często do rozproszenia kolonii w tym okresie. System krycia poligamiczny.   
Okres ciąży to 140 dni. Samica rodzi 1 młode w miocie. 1 miot w roku. Okres laktacji trwa około ośmiu tygodni. 
Samica może wejść w ruję poporodową, ale jest mało prawdopodobne, żeby druga ciąża w danym roku została spowodowana biorąc pod uwagę długość okresu ciąży i terminy godów.
Brak danych czy samiec uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową uzyskuje po roku od narodzin. Lagidium peruanum 

Opisane podgatunki :
- Lagidium peruanum arequipae - Thomas, 1907 - Peru ( Sumbay, Arequipa, Dpt. Arequipa ) - synonim Viscaccia arequipae - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Lagidium peruanum inca - Thomas, 1907 - centralne Peru ( Dpt. Junin ) - synonim Lagidium inca - Viscaccia inca - uznawany jako synonim Lagidium peruanum ; ważny podgatunek dla niektórych autorów ; uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii 
- Lagidium peruanum pallipes - Bennett, 1835 - Andy w Chile, w Peru i Boliwii - synonim Viscaccia pallipes - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Lagidium peruanum peruanum - Meyen, 1833 - południowe Peru
- Lagidium peruanum punensis - Thomas, 1907 - Peru ( Dpt. Puno, jezioro Titicaca ) - synonim Lagidium punensis - Viscaccia punensis - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Lagidium peruanum saturata - Thomas, 1907 - Peru ( Limbane, Inambari, Dpt. Puno ) - synonim Lagidium saturata - Viscaccia saturata - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Lagidium peruanum subrosea - Thomas, 1907 - centralne Peru ( zachodnia Orova, Dpt. Lima ) - synonim Viscaccia subrosea - uznawany jako synonim Lagidium peruanum ; ważny podgatunek dla niektórych autorów ; uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii

Lagidium peruanum  

Lagidium peruanum po wyjściu ze szczeliny skalnej

Jest to złożony gatunek, który wymaga dalszych prac taksonomicznych. Uznawany jest jako najmniejszej troski ze względu na jego szeroką dystrybucję, przypuszczalnie dużą populację, występowanie w wielu obszarach chronionych, posiada tolerancję na pewien stopień modyfikacji siedlisk. Wydaje się iż, istnieje  małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku, aby kwalifikować się do bardziej zagrożonej kategorii.
Gatunek jest związany z obszarami bardzo skalistymi i można go znaleźć w wielu różnych typach siedlisk, gdzie istnieją odpowiednie skaliste tereny.
Na gatunek lokalnie poluje się dla mięsa i skór, ale skóra nie jest szczególnie poszukiwana. Mimo polowań na ogół populacje nie spadają i nie jest to uważane za główne ogólne zagrożenie dla tego gatunku.
Rejestrowana z wielu obszarów chronionych ( co najmniej 21 ). 
Konieczne są dalsze badania taksonomiczne tego gatunku.

Lagidium peruanum 

W niewoli - brak danych.

Lagidium peruanum w ulubionym siedlisku 
Wiskacza górska ( Lagidium viscacia ) - ( Molina, 1782 ) - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ),  z podrodziny ( Chinchillinae ). Synonim Lagidium cuscus - Viscaccia cuscus - Lagostomus viscacha.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowe Peru, Boliwia, południowe i zachodnie Chile, północna i zachodnia Argentyna ).

Zamieszkuje skaliste tereny górskie oraz skaliste wzgórza w siedliskach stepowych na wysokości 2800 - 5500 m n.p.m.  wiskacza górska ( Lagidium viscacia ) - samica z młodym w czasie porannego wygrzewania się na słońcu 

Aktywna w ciągu dnia od świtu do zmierzchu. Dzień spędza wygrzewając się na słońcu lub leżąc na kamieniu. Pokarm zaczyna zbierać popołudniu.
Żyje w koloniach, składających się z kilku grup rodzinnych. Liczba osobników w kolonii jest różna ale dochodzi do 80 osobników.
Na schronienie wykorzystuje jaskinie i groty, zagłębienia pod głazami i kamieniami, szczeliny skalne, rumowiska skalne. Jedną kryjówkę zajmuje jedna grupa rodzinna.
Gatunek nie jest terytorialny, ani agresywny w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Długość ciała i głowy : 396 mm a waga to 1,5 kg. 
Gęste, miękkie futro pokrywa całe ciało od czubka uszu do końca długiego, zakręconego ogona. Kończyny przednie są krótkie a kończyny tylne dłuższe i umięśnione. Ubarwienie futra zależy od sezonu oraz wieku osobnika na ogół szare do brązowego z odcieniami beżu i czerni. Brzuch jasnożółty lub jasnoszary.  
Biega i skacze wśród skał z niezwykłą zwinnością, skoki z kamienia na kamień mogą osiągnąć nawet 2 metry długości.
Do komunikacji używa węchu, wzroku, słuchu, dotyku, postawy ciała i wokalizy. Wokaliza jest uruchamiana w momencie zagrożenia i niepokoju, a tworzy ją wysoki pisk.
Typowy roślinożerca. W skład jej diety wchodzą trawy, mchy i porosty.
Sezon rozrodczy nie jest udokumentowany dla tego gatunku. System krycia prawdopodobnie poligamiczny.
Okres ciąży szacowany jest na 120 do 140 dni. Samica rodzi tylko jedno młode w miocie. Jeden miot w sezonie ze względu na długość okresu ciąży. 
Młode rodzi się całkowicie porośnięte włosami i ma otwarte oczy.
Okres laktacji trwa około 8 tygodni.
Brak danych czy samiec uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga po ukończeniu roku życia.
Długość życia nie jest znana ale prawdopodobnie około 5 - 6 lat.Lagidium viscacia 

Opisane podgatunki :
- Lagidium viscacia aureus - ( Geoffroy i D’Orbigny, 1830 ) - Argentyna ( Corrientes Prov, Buenos Aires, Entre Rios Prov ) - synonim Lagidium aureus - Calomys aureus - synonim Lagidium viscacia viscacia 
- Lagidium viscacia boxi - Thomas, 1921 - północno-zachodnia Patagonia w Chile i Argentynie, Argentyna ( Rio Negro, Lake Nahuelhuapi, Rio Negro Prov ) - synonim Lagidium boxi - Lagidium boxi boxi - niektórzy autorzy, Rowlands ( 1974 ) i B. J. Weir, rozpoznawać w Lagidium boxi odrębny gatunek od Lagidium viscacia ; to oryginalna nazwa dla innych ; wykazywane dwa podgatunki ( boxi, sarae )
- Lagidium viscacia chilensis - ( Oken, 1816 ) - Chile - synonim Lagidium chilensis - Viscacia chilensis - Lepus chilensis - synonim Lagidium viscacia viscacia 
- Lagidium viscacia crassidens - Philippi, 1896 - Chile - synonim Lagidium crassidens - synonim Lagidium viscacia viscacia 
- Lagidium viscacia cringerum - Philippi, 1896 - Chile - synonim Lagidium cringerum - synonim Lagidium viscacia viscacia 
- Lagidium viscacia criniger - Gay, 1847 - Chile ( centralne prowincje ) - synonim Lagidium criniger - synonim Lagidium viscacia viscacia  
- Lagidium viscacia cuscus - Thomas, 1907 - Boliwia ( Cochabamba, Vallegrande Province, Santa Cruz Dpt ) - synonim Lagidium cuscus - Viscaccia cuscus - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii - wymarły 
- Lagidium viscacia cuvieri - Bennett, 1833 - północne Chile ( północna Antofagasta, Tarapaca, Tacna Prov ), prawdopodobnie Boliwia, Peru - synonim Lagidium cuvieri - Lagotis cuvieri - Viscaccia cuvieri 
-Lagidium viscacia famatinae - Thomas, 1920 - Argentyna ( La Invernada, La Rioja Prov ), północno-środkowe Chile - synonim Lagidium famatinae 
- Lagidium viscacia lockwoodi - Thomas, 1919 - Argentyna ( Otro Cerro, Catamarca Province, La Rioja Prov )
- Lagidium viscacia lutea - ( Thomas, 1907 ) - Boliwia ( Esperanza, Mount Sajania ) - synonim Viscaccia lutea - być może synonim Lagidium viscacia cuvieri - różne gatunki w pierwszej taksonomii 
- Lagidium viscacia lutescens - Philippi, 1896 - północne Chile (  Copacoya i Inacaliri, Tarapaca ) - synonim Lagidium lutescens - synonim Lagidium viscacia cuvieri lub viscacia
- Lagidium viscacia moreni - Thomas, 1897 - Argentyna ( Wzgórza Chubut ) - synonim Lagidium moreni 
- Lagidium viscacia perlutea - Thomas, 1907 - Chile ( Antofagasta ), Argentyna ( Talabre, Jujuy ), Boliwia ( Pampa, Aulliaga ) - synonim Viscaccia perlutea - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Lagidium viscacia sarae - Thomas & St. Leger, 1926 - Chile ( Laguna del Laja, Neuquen ), Argentyna - synonim Lagidium boxi sarae - Lagidium sarae 
- Lagidium viscacia tontalis - Thomas, 1921 - Argentyna ( Sierra Tontal, zachodni San Juan Prov )
- Lagidium viscacia tucumana - Thomas, 1907 - Argentyna ( Salta Prov, Jujuy Prov, Tucuman ) - synonim Lagidium viscacia tucumanum - Viscaccia tucumana - uznawany za różne gatunki w pierwszej taksonomii, ma kolor jasnoszary z ledwie widocznym ciemnym pasem 
- Lagidium viscacia viatorum - Thomas, 1921 - Argentyna ( Mendoza Prov )
- Lagidium viscacia viscaccica - Brandis, 1786 - Chile - synonim Lagidium viscaccica - synonim Lagidium viscacia viscacia
- Lagidium viscacia viscacia - ( Molina, 1782 ) - środkowe Chile ( Aconcagua, Santiago Prov, Valparaiso Prov, Atacama, Santa Rosa )
- Lagidium viscacia vulcani - Thomas, 1919 - Argentyna ( północna Jujuy Prov, północno-zachodnia Salta Prov - synonim Lagidium vulcani Lagidium viscacia w czasie porannego wygrzewania się na słońcu

grupa Lagidium viscacia w czasie poszukiwania pokarmu

Gatunek uznawany jako najmniejszej troski ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, jednak ograniczony do formacji skalnych. Występuje w wielu obszarach chronionych, a ponieważ jest mało prawdopodobne, aby nastąpił szybki spadek do zakwalifikowania się w bardziej zagrożonych kategoriach. Na gatunek stale poluje miejscowa ludność dla mięsa i skóry. Okresowo powinno się monitorować wpływ polowania jako głównego zagrożenia.
W Boliwii odnotowano trzy podgatunki ale dalszy systematyczny przegląd jest potrzebny, aby potwierdzić, czy powinny być one uznane za odrębne gatunki (  N. Bernal.pers. comm. ).
Granica dystrybucji gatunku w zachodniej Boliwii, musi zostać zmieniona. Nie występuje w południowym Peru ( H. Zeballos pers. comm. ).
Gatunek występuje w lokalnie niskiej liczebności ( Cofre i Marqueta 1999 ). Jednak jest powszechny choć jego rozkład jest niejednolity, populacje mogą się wahać w stosunku do ekstremalnych warunków pogodowych w sezonie ( Cofre i Marquet 1999 ). 
Lokalnie ludzie polują na gatunek dla mięsa i futra, ale wydaje się iż, nie ma to istotnego wpływu na populacje ( Barquez et al., 2006 ). 
Brak większych zagrożeń dla tego gatunku jako całości.
Rejestrowana z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie.

Lagidium viscacia - samica z młodym 

W niewoli - brak danych.
Wiskacza skalna ( Lagidium wolffsohni ) - ( Thomas, 1907 ) - gryzoń z rodziny szynszylowatych ( Chinchillidae ),  z podrodziny ( Chinchillinae ). Synonim Viscaccia wolffsohni - Lagidium viscacia wolffsohni.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowo-zachodnia Argentyna, Chile ).

Zamieszkuje górskie obszary skaliste do wysokości około 4000 m n.p.m.

wiskacza skalna ( Lagidium wolffsohni ) 

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Wiadomo iż ubarwienie futra jest w kolorze ochry.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Lagidium wolffsohni 

Gatunek oznaczony jako nie wystarczające dane ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu oraz wymagań ekologicznych.
W przyszłości gatunek może kwalifikować się do kategorii zagrożenia według kryteriów B1 + 2ab ( I, II, III ). Dalsze informacje zakładają spadek populacji oraz prawdziwy zakres dystrybucji.
Gatunek jest wymieniany jako zagrożony w Argentynie.
Polowanie dla mięsa i futra jest ciągłym zagrożeniem dla gatunku jako całości.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.
Połowa znanych populacji w mniejszym lub większym stopniu jest chroniona na obszarach parków i rezerwatów.
Potrzebne są aktualne badania na temat stanu i trendów populacji, biologii, ekologii, gęstości osobniczej populacji, obecnego zakresu, zagrożeń.

W niewoli - brak danych.

Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych

niedziela, 18 września 2016

22 wrzesień - Światowy Dzień Nosorożca

Nosorożec indyjski, nosorożec pancerny ( Rhinoceros unicornis ) - Linnaeus, 1758 - ssak z rzędu nieparzystokopytnych ( Perissodactyla ), z rodziny nosorożcowatych ( Rhinocerotidae ). 

Występuje w Azji. Historycznie występował w całej północnej części subkontynentu indyjskiego, w dorzeczach Indusu, Gangesu i Brahmaputry, w Nepalu, Bangladeszu, Bhutanie, Birmie, w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz Pakistanie.  
Obecnie w małych subpopulacjach w Nepalu i Indiach ( Assam, Bengal Zachodni, Uttar Pradesh ).

Zamieszkuje zalewowe łąki wzdłuż rzek oraz sąsiednie bagna i lasy. Populacje są ograniczane przez człowieka i zmiany siedliskowe ( pola uprawne, lasy wtórne, łąki i pastwiska ).


 nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Kaziranga National Park 

grupa nosorożców indyjskich - Kaziranga National Park

Aktywny w ciągu całego roku, głównie w godzinach porannych i późnopopołudniowych lub po zmroku. W ciągu dnia kryje się w gęste zarośla, wysokie trawy lub w dołach z wodą i błotem. 
Żyje najczęściej samotnie, jedynie samica z młodym przebywa dłuższy czas razem.
Jest terytorialny ale samce dość słabo bronią swojego terytorium. Rewiry są oznaczone kopcami obornika wysokimi nawet na 1 metr i nachodzą jedne na drugie. Wydeptane ścieżki stanowią szlaki komunikacyjne do miejsc żerowania i wypoczynku.
Niewielki dymorfizm płciowy : samiec nosorożca indyjskiego jest na ogół większy niż samica. Ma duże, ostre siekacze , które mogą być wykorzystane w walkach o dostęp do samic w sezonie rozrodczym.
Długość głowy i tułowia samca : 368 - 380 cm. Długość głowy i tułowia samicy : 310 - 340 cm. Wysokość w kłębie samca : 170 - 186 cm. Wysokość w kłębie samicy : 148 - 173 cm. Waga samca : do 2,200 kg. Waga samicy : do  1,600 kg. 
Bezwłosa skóra nosorożca indyjskiego jest koloru szarego lub szaro-brązowego. Skóra posiada wiele luźnych fałd, zwanych guzkami , dając temu gatunkowi wygląd pancernego. Skóra ma odcień różowy w okolicach dużych fałd skórnych. Przednie kończyny i ramiona są pokryte brodawkami wyglądającymi jak guzki, bądź ćwieki. Rzęsy, frędzle w uszach i kita ( pędzel ) na ogonie to jedyne owłosienie. Samce można rozpoznać po rozbudowanych i grubych fałdach szyjnych. Posiada jeden róg, który może mierzyć do około 60 cm długości, ale zwykle dorasta do 25 cm. Podobnie jak wszystkie rogi nosorożców jest zbudowany z keratyny, białka z którego zbudowane są także ludzkie włosy i paznokcie. Róg pojawia się w wieku około 6 lat.
Grupy społeczne u tego gatunku przybierają różne formy. Dorosłe samce są samotnikami, poza okresem godowym i walkami o partnerki. Dorosłe samice większość czasu spędzają samotnie, kiedy nie mają młodych. Matki przebywają blisko potomstwa do 4 lat po urodzeniu. Czasami pozwalają pozostać im dłużej, jeśli w międzyczasie na świat przyjdzie kolejne młode. Zdarza się, że nie w pełni dojrzałe osobniki zarówno samce, jak i samice tworzą zgodne stada.


Rhinoceros unicornis - osobniki w ogrodach zoologicznych Europy 

Grupy dwóch lub trzech młodych samców często przemieszczają się na granicy obszarów samców dominujących. Przebywają ze sobą prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa. Młode samice są mniej towarzyskie niż samce. Nosorożce pancerne tworzą również tymczasowe grupy, szczególnie w sezonie monsunowym i na terenach trawiastych podczas marca i kwietnia. Stada liczące do 10 nosorożców zbierają się podczas kąpieli błotnych - zazwyczaj dominujący samiec z samicami i ich młodymi, ale bez dorastających samców. W grupie nosorożce są zazwyczaj przyjazne. Często witają się machając lub kołysząc głową, unosząc boki i ocierając się nosami lub liżąc.
Dorosłe samce są głównymi inicjatorami walk, a pojedynki między dominującymi samcami są najczęstszą przyczyną śmierci nosorożców. Samce w sposób bardzo agresywny traktują również samice podczas zalotów. Nosorożec może gonić potencjalną partnerkę na duże odległości, a nawet ją zaatakować. W przeciwieństwie do nosorożców afrykańskich, indyjskie walczą, używając swoich siekaczy, a nie rogów.
Nosorożcom indyjskim często towarzyszą czaple i inne gatunki ptaków, które prawdopodobnie żywią się pasożytami wydobytymi z fałdów skóry.
Nosorożec indyjski spędza więcej czasu w wodzie niż większość innych gatunków nosorożców, łatwo pływa i brodzi. Kanały wśród roślin wodnych przypominają ścieżki wydeptane wśród roślin trawiastych na lądzie.
Gatunek raczej słabo widzi, ale braki w zasięgu wzroku, nadrabia dobrym słuchem i silnym zmysłem węchu.


rycina - Rhinoceros unicornis 

Do komunikacji używa słuchu, węchu, dotyku oraz odgłosów jak parskanie, trąbienie, beczenie, ryk, pisk, dyszenie, chrząkanie, krzyk, jęk, dudnienie. Potrafią także okazać zdziwienie lub wyrazić swoją pogardę. Oprócz wydawanych dźwięków, używa również węchu do komunikacji. Dorosłe samce oddają mocz w tył na odległość 3 - 4 metrów często dlatego, że przeszkadzają mu obserwatorzy. Jak wszystkie nosorożce, wypróżnia się w pobliżu innych odchodów. Nosorożec indyjski posiada na stopach gruczoły zapachowe, dzięki którym zaznacza swoją obecność w stałym miejscu wypróżniania.
Odżywia się głównie po zmroku. Typowy roślinożerca, mający tendencję do zjadania wysokich traw, z gatunku Saccharum bengalense. Zjada również inną roślinność, w tym owoce, liście, rośliny uprawne, gałęzie krzewów. Gałęzie zazwyczaj stanowią około 20 procent diety tego gatunku w zimie. Nosorożec indyjski wykorzystuje pół-chwytną górną wargę do zbierania długich traw i liści i może podwinąć końcówkę krawędzi wargi jak pożywia się na krótszych trawach . Gatunek jest znany z regularnego korzystania z lizawek mineralnych.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. Samce staczają rytualne walki o dostęp do samic. System krycia poligamiczny. Dominujący samiec łączy się z kilkoma samicami.
Ciąża trwa około 16 miesięcy. Samica rodzi jedno młode ważące około 65 kg.
Młode zostaje pod opieką samicy do narodzin następnego potomstwa, zwykle 1 - 2 lata. Przed narodzinami starszy osobnik jest przeganiany. Często jednak pozostaje w pobliżu samicy.
Przerwa między ciążami wynosi 34 - 51 miesięcy.
Dojrzałość płciową uzyskuje samica w wieku 5 - 7 lat a samiec 10 lat.
Długość życia to 35 - 40 lat, w niewoli najstarszy osobnik dożył do 47 lat.

Rhinoceros unicornis - Manas National Park  

Opisane podgatunki :
-  Rhinoceros unicornis asiaticus - Blumenbach, 1830 - Bhutan, Indie, Nepal - synonim Rhinoceros asiaticus - traktowany jako synonim Rhinoceros unicornis - zagrożony 
- Rhinoceros unicornis barinagalensis - Srivastava & Verma, 1972 - północno-zachodnie Indie ( Pinjor, Chandigarh, Pendjab, Haryana ) - synonim Rhinoceros barinagalensis - forma kopalna - wymarły
- Rhinoceros unicornis bengalensis - Kourist, 1970 - północno-wschodnie Indie ( Manipur ) - synonim Rhinoceros unicornis - proponowany warunkowo w odniesieniu do okazów pośrednich między Rhinoceros unicornis i Rhinoceros sondaicus
- Rhinoceros unicornis indicus - Cuvier, 1801- wschodnie Indie - synonim Rhinoceros indicus - traktowany jako synonim Rhinoceros unicornis - zagrożony
- Rhinoceros unicornis jamrachii - Sclater, 1876 - północno-wschodnie Indie ( Dystrykt Munipore - Manipur ) - synonim Rhinoceros jamrachii - uznawany za synonim Rhinoceros unicornis - różne gatunki w pierwszej taksonomii
- Rhinoceros unicornis kagavena - Deraniyagala, 1958 - Sri Lanka ( Kuruvita Gem Pit, Hiriliyadda, Talavitiya ) - synonim Rhinoceros kagavena - forma kopalna - wymarły 
- Rhinoceros unicornis kendengindicus - Dubois, 1908 - Indonezja ( środkowa Jawa - Kedon Duren ) - synonim Rhinoceros kendengindicus - forma kopalna - wymarły 
- Rhinoceros unicornis namadicus - Lydekker, 1876 - środkowe Indie ( Narbada Beds = Narmada River, Madhya Pradesh ) - synonim Rhinoceros namadicus - forma kopalna - wymarły 
- Rhinoceros unicornis sinensis - Laufer, 1914 - Chiny - synonim Rhinoceros unicornis var sinensis - uznawany jako synonim Rhinoceros unicornis
- Rhinoceros unicornis unicornis - Linnaeus, 1758 - północno-wschodnie Indie ( Bengal Zachodni, Meghalaya, Assam ), Bangladesz - nie ma ważnych podgatunków - Rhinoceros  unicornis teraz monotypowy 


nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Dieren Park Amersfoort 

nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Zoo Rotterdam  

nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Zoo Rotterdam  

nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Zoo Basel 

Gatunek uznawany za narażony w kategorii B1ab (iii). Rhinoceros unicornis jest największym z trzech gatunków nosorożców azjatyckich. Gatunek jest obecnie ograniczony do mniej niż dziesięciu miejsc. Istnieje ciągły spadek jakości siedliska. Przewiduje się, iż utrzyma się on w przyszłości,  jeżeli nie wpłynie na  długoterminowe przetrwanie niektórych mniejszych populacji, jednak może zagrozić dalszemu odzyskiwaniu gatunku w dalszej przyszłości. Wszystkie populacje są mocno rozdrobnione a 70% populacji znajduje się w Kaziranga National Park. Jakieś katastrofalne wydarzenie może mieć destrukcyjny wpływ na stan gatunku jako całości.
Gatunek był powszechny w północno-zachodnich Indiach i Pakistanie aż do około 1600 roku, ale zniknął z tego regionu krótko po tym czasie ( Rookmaker, 1984 ). Gwałtowny spadek w pozostałej części jego zakresu od 1600 - 1900, aż do krawędzi wymarcia na początku XX wieku. Obecnie nosorożec indyjski istnieje w kilku małych subpopulacji w Nepalu i Indiach ( Bengal Zachodni, Uttar Pradesh, Assam ) ( Foose i van Strien 1997; Grubb, 2005 ), przy nieudanej próbie przywrócenia parą w 1983 roku w Pakistanie.
Całkowity szacunek populacji w maju 2007 roku został oszacowany na 2575 osobników z szacunkami 378 osobników w Nepalu i 2200 osobników w Indiach ( Asian Rhino Specialist Group, 2007 ). 


osobniki Rhinoceros unicornis w warunkach zoo 

Rhinoceros unicornis - osobnik w zoo  

nosorożec indyjski w zoo 

nosorożec indyjski w zoo

Nosorożec indyjski, ze ścisłą ochroną przez indyjskie i nepalskie władze przyrody, odzyskał całkowitą populację, która była poniżej 200 na początku 1900 roku i szacowana była na około 20 osobników. Mimo, że niektóre populacje zmniejszyły się w ostatnich latach, ogólnie nastąpił wzrost populacji prawie przez 100 lat, który nadal trwa. 
Pomimo środków ochronnych, kłusownictwo dla rogów i innych części ciała pozostaje poważnym zagrożeniem i dziś. Istnieje duże zapotrzebowanie na róg nosorożca w tradycyjnej medycynie chińskiej, co czyni go drogim towarem. W 2011 roku informowano, że kilogram rogu nosorożca był wart około 60.000 £ ( US $ 92.500 ), co czyni go dwukrotnie cenniejszym niż złoto. Mogą istnieć pewne części w handlu pochodzące od zwierząt, które padły w ogrodach zoologicznych ( Strien in litt. ).
Przyczynami spadku niemal do wymarcia na początku 1900, było głównie powszechne osuszanie aluwialnych równinnych łąk dla rozwoju rolnictwa, które doprowadziły do ​​konfliktu człowieka i nosorożców oraz łatwiejszego  dostępu dla myśliwych. Sportowe polowania stały się powszechne w latach 1800 i na początku 1900 roku. Odwrócenie polityki rządu w późniejszych latach pozwoliło na chronienie wielu pozostałych populacji. Jednakże, kłusownictwo, głównie dla rogu w tradycyjnej medycynie chińskiej pozostaje na stałym poziomie. Sukces w walce z kłusownikami jest niepewny bez kontynuowania i zwiększonego wsparcia dla działań ochronnych w Indiach i Nepalu. Kłusownictwo może doprowadzić do zmniejszenia osobników w kilku ważnych populacjach, zwłaszcza w Chitwan, Manas, Laokhowa i obszarze  Babai Doliny Bardia. 


nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Kaziranga National Park

W Indiach gatunek występuje w kilku obszarach chronionych. Szacunkowe liczby osobników w maju 2007 ( Asian Rhino Specialist Group, 2007 ) : Dudhwa National Park ( 21 osobników ), Manas National Park ( 3 osobniki ), Karteniaghat ( 2 osobniki ), Kaziranga National Park  ( 1855 w 2006 roku; 1,551 w 1999 roku ), Orang ( 68 w 2006, 46 w 1999 ), Pabitora ( 81 w 2006, 74 w 1999, 79 w roku 2004 ), Jaldapara ( 108 w 2006, 96 w 2004, 84 w roku 2002 ), Gorumara ( 27 w 2006, 25 w 2004, 22 w roku 2002 ). 
Szacunki podane przez Foose et al. ( 1997 ) były następujące: Dudhwa National Park ( 11 ) Manas National Park ( 60 ), Karteniaghat ( 4 ), Kaziranga ( 1164 +/- 134 ), Orang ( ponad 90 ), Pabitora ( 80 osobników na powierzchni 38,8 km² ) ( Choudhury, 2005 ), Jaldapara ( ponad 33 ), Gorumara ( 13 ), a niewiele w pozostałych małych populacjach w Assam. 
Kaziranga National Park, który powstał jako rezerwa ostatnich 10 - 20 indyjskich nosorożców w Assam w 1905 roku, jest obecnie siedliskiem dla ponad 70% światowej populacji tego gatunku. 
Kłusownictwo doprowadziło do wymarcia gatunku w Laokhowa Wildlife Sanctuary w połowie lat 1990-tych ( Foose i wsp., 1997 ), a także odnotowano znaczny spadek w Manas National Park z powodu kłusownictwa związanego z niepokojami społecznymi. Ogólna tendencja populacji jest wzrostowa ( zwłaszcza w Kaziranga, Pabitora, Dudhwa, Jaldapara i Gorumura ), ze spadkiem w Manas, Orang ( obecnie znów wzrasta ) i Laokhowa. Populacje z   Karteniaghat najlepiej można opisać jako przemijająca ( SS Bist pers. comm. ).
W Nepalu pod koniec 1960 roku, szacowano 65 osobników ale ze względu na zwiększone wysiłki ochronne, całkowita liczba osobników wzrosła do 612 w roku 2000. W sumie co najmniej 91 zwierząt odnotowano w latach 2000 - 2003 ( Martin, 2004 ), a od 2000 roku, jednak liczby te spadły. W Royal Chitwan National Park, liczba osobników spadła z 544 osobników w 2000 roku do 372 osobników w roku 2005 ( Asian Rhino Specialist Group, 2007 ), liczby te zmniejszyły się ze względu na wzrost kłusownictwa po niestabilności politycznej w Nepalu ( Rothley et al., 2004 ; Khan i inni, 2005 ).


osobnik w Zoo Warszawa w zimie 

 nosorożec indyjski - dwa osobniki w zoo 

nosorożce indyjskie w zoo 

Również zmiany w środowisku doprowadziły do widocznych spadków. W Royal Bardia National Park ( gdzie gatunek ponownie został wprowadzony ) było około 40 osobników w 1997 roku ( Foose i wsp., 1997 ) i 35 zwierząt w 2007 ( Asian Rhino Specialist Group 2007 ). Royal Suklaphanta Wildlife Reserve ( gdzie gatunek został również ponownie wprowadzony ), populacja liczy tylko sześć osobników ( Martin, 2004; Asian Rhino Specialist Group 2007 ).
W Pakistanie para nosorożców został wprowadzona do Lal Sohanra National Parku w 1983 roku, ale para nie rozmnaża się.
Jednak nie wszystkie ostatnie zmniejszenia populacji mogą być połączone z kłusownictwem. Były poważne spadki jakości siedliska w niektórych obszarach. 
Jest to spowodowane: 
1) ciężką inwazją obcych roślin w użytkach zielonych mających wpływ na niektóre z populacji; 
2) wykazano zmniejszenie zakresu i siedlisk podmokłych łąk na skutek ingerencji w lesie i zamuleniu akwenów wodnych;  
3) wypasu zwierząt domowych;
W Chitwan - Nepal ( druga co do wielkości populacja ) istnieje wyraźny dowód, że kłusownictwo na własny rachunek nie uwzględnia obserwowanego poziomu spadku liczby osobników ( RH Emslie pers.comm. ). Istnieją tam trendy w szeregu wskaźników reprodukcyjnych ( czyli spadek odsetek dorosłych samic zdolnych do wycielenia oraz odsetka populacji, które stanowią cielęta ), które zdecydowanie wskazują na negatywne zmiany w jakości siedlisk. W Chitwan doszło do poważnego zakażenia niektórych obszarów nadrzecznych łąk przez Mikania micrantha, która objęła  około 20%  obszaru parku oraz inwazję Eupatorium w innych obszarach. Istnieje także ciężki wypas zwierząt gospodarskich oraz  ciśnienie i zaburzenia w obszarach strefy buforowej. Również inwazja na tereny trawiaste Senegalia catechu i Dalbergia sissoo zmniejsza jakość siedliska. Informowano iż powierzchnia użytków zielonych w Chitwan została zmniejszona z 20% do 4,7% na obszarze parku ( RH Emslie. pers. comm. ).
W Indiach nie ma żadnych dowodów, że inwazja obcych roślin spowodowała iż  populacje maleją. Jednak w Orang National Parku, nie zostały oznaczone zmiany siedliskowe spowodowane wypasem, ludzką ingerencją i zamuleniem. W szczególności, krótkie obszary traw spadły o 75% ze względu na zamulenie i opróżnianie akwenów wodnych ( BN Talukdar pers. comm. ). Mimosa pigra jest również obcym najeźdźcą na tym obszarze. W obszarze zalewowym Karnali od Bardia istnieje również inwazja siedliska przez Lantana camara. 
W Pabitora nastąpiła inwazja Ipomoea do użytków zielonych ( S. Dutta pers. comm.). Tam też nastąpiła inwazja lasów na języki łąk i zamulenia lub wysychanie niektórych akwenów. Istnieją także zmiany poczynione pewną ludzką ingerencję i bardzo ciężkim wypasem zwierząt gospodarskich. Wraz ze wzrostem gęstości liczby ludności ciśnienie na ten obszar wzrasta i jest mało prawdopodobne, aby uzyskać jakiekolwiek zmniejszenie ( S. Dutta pers. comm. ). Analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że ​​nie ma znaczącego wzrostu lasu ( 34,51% powierzchni ). W Pabitora od 1977 roku towarzyszy spadek łęgowych użytków zielonych ( 68% ). Ta zmiana siedliska jest głównie ze względu na naturalny proces sukcesji, wypasu zwierząt gospodarskich z okolicznych wsi, a także niewłaściwego zarządzania siedliskiem użytków zielonych ( Sarma i wsp., w druku ).
W Bengalu Zachodnim populacje ( Jaldapara i Gorumara ) są dotknięte wysokim poziomem wypasu ze wsi sąsiadujących ale nie było chwastów i inwazyjnego zarażenia przez Mikania cordata, Mikania scandens, Lantana camara i Leea spp.
Gatunek jest naturalnie zagrożony, ponieważ ponad 70% populacji światowej  występuje w jednym miejscu, Kaziranga National Park. Obszar ten podlega kłusownictwu oraz napięciami z otaczającą go dużą populacją ludzką na skutek konfliktów człowieka i przyrody ( w tym konflikty z nosorożcami ). Poziom kłusownictwa w Kaziranga jest niemal na stałym poziomie. Aby zapobiec wpływowi kłusownictwa na trwający wzrost populacji, wymagana jest nieustanna czujność. Oczywiście, każde katastrofalne wydarzenie w Kaziranga ( takie jak choroby, zaburzenia cywilizacyjne, kłusownictwo, utrata siedlisk, etc ) miałoby destrukcyjny wpływ na stan tego gatunku.
Stosunek samic i samców dorosłych nosorożców w Gorumara National Park jest prawie 1 : 1. W rezultacie, konkretne walki między bykami są bardzo popularne i doprowadzają, iż przegnane samce mają tendencję do opuszczania obszaru Parku Narodowego, co bardzo często prowadzi do konfliktów człowieka i przyrody (SS Bist pers. comm.). 
Istnieją sugestie, że niewielka populacja nosorożców w Jaldapara i Gorumara mogą być podatne na depresję w rozmnażaniu ( SS Bist pers. comm. ). 
Były propozycje budowy tamy na rzece Bramaphutra w Arunachal Pradesh, ale jeśli zdarzy się to w przyszłości, może bardzo negatywnie wpłynąć na jakość siedlisk i populację nosorożców w głównym z parków ( Kaziranga ). Zapobiegnie to dużym powodziom, które mają wpływ na pulę pokarmową gatunku.


nosorożec indyjski - osobnik w niewoli 

W Jaldapara Sanctuary, rzeka Torsa nie przelewa się wskutek masywnych budowli przeciwpowodziowych. W rezultacie poziom wód gruntowych w sanktuarium jest cofnięty i naturalne zbiorniki wodne i baseny tarzania używane przez nosorożce powoli wysychają ( SS Bist pers. comm. ).
Gatunek ten został wpisany w Załączniku I CITES od 1975 roku. Oznacza to iż handel tym gatunkiem jest dozwolony jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
Rządy Indii i Nepalu podjęły poważne kroki w kierunku ochrony nosorożca indyjskiego, zwłaszcza z pomocą World Wide Fund for Nature ( WWF ) i innych organizacji pozarządowych.
Obecnie populacje nosorożca indyjskiego występują niemal wyłącznie w obrębie i wokół obszarów chronionych. W Indiach gatunek występuje w Kaziranga National Park ( World Heritage Site ), Manas National Park ( World Heritage Site in danger ), Dudhwa National Park ( ponownie wprowadzona populacja ), Karteniaghat Wildlife Sanctuary, Orang National Park, Pabitora Wildlife Sanctuary, Jaldapara Wildlife Sanctuary i Gorumara National Park. W Nepalu, gatunek występuje w Royal National Park Chitwan, Royal Bardia National Park ( ponownie wprowadzona populacja ) i Royal Suklaphanta Wildlife Reserve ( bardzo mała ponownie wprowadzona populacja ). 
Potrzebne są surowe środki anty-kłusownicze na utrzymanie wszystkich tych populacji. Ważne jest również, aby zmniejszyć liczbę konfliktów człowieka  i zwierząt wokół tych obszarów, a to może pociągać za sobą ogrodzenia. Wiele obszarów również wymaga ukierunkowanych programów kontroli roślin inwazyjnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się lasów, w celu ochrony terenów podmokłych poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi, a także ograniczać zakres wypasu bydła domowego. W Pabitora konkretne zalecenia zostały wykonane, aby zwiększyć jakość żywieniową siedliska nosorożca w sanktuarium poprzez staranną manipulację i kontrolę wypasu zwierząt gospodarskich ( Sarma i wsp., w druku ). Woda musi być utrzymywana  na terenie sanktuarium w okresie zimowym z punktu widzenia utrzymania wilgotnych pastwisk dostępnych właśnie w sezonie zimowym, zmniejszając tym samym liczbę nosorożców wychodzących z sanktuarium i narażających się na kłusownictwo ( Sarma i wsp., w druku ).


nosorożec indyjski ( Rhinoceros unicornis ) - Zoo Plzen 

Obszar Kaziranga National Park został oficjalnie powiększony, chociaż zwierzęta miały dostęp do tego obszaru wcześniej mimo, iż oryginalny park nie był ogrodzony. W Bengalu Zachodnim ( Jaldapara i Gorumara ), dostępny jest to program poprawy siedliska w obszarach starych łęgów oraz  zwalczanie chwastów prowadzone jest w 50 - 60 ha rocznie. 
Przy wsparciu IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group, Indian Rhino Vision 2020 zostały opracowane plany działania dla populacji w Indiach i Nepalu. Obejmują one szereg ważnych i szczególnych środków ochronnych, w tym: umocnić populację przez wypuszczenie nowych osobników ( np. Manas National Park )  oraz tworzenie nowych populacji. 
Poprawę bezpieczeństwa w obrębie populacji nosorożców i zmniejszenie kłusownictwa. 
Ocena stanu siedlisk i zarządzania nimi. 
Rozszerzenie dostępnego siedliska poprzez aktywne zarządzanie nim. 
Poprawę infrastruktury chronionego obszaru. 
Szkolenia pracowników z konkretnych technik ochrony nosorożców. 
Zmniejszenia konfliktów człowiek-zwierzę. 
Zwiekszenia udziału miejscowej ludności w ochronie nosorożca. 
Realizację programów edukacyjnych i uświadamiających. 
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zapotrzebowanie na dalszą reintrodukcję, zmniejszając tym samym stężenie ponad 70% osobników w jednej dużej populacji.
Planem działania dla gatunku jest rozwijanie i utrzymywanie całkowitej dziką populacji na poziomie co najmniej 3000 osobników w roku 2020. Aby osiągnąć ten cel, priorytety ochrony nosorożca indyjskiego obejmują poprawę jakości siedlisk i ich rozbudowy, edukacji publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa populacji nosorożca i oraz środków do zwalczania kłusownictwa. Zarządzanie hodowlą jest skutecznym narzędziem w Indiach, a translokacje podejmowane w celu rozprzestrzeniania się populacji nosorożca  bardziej równomiernie na obszarach wielu parków narodowych okazały się sukcesem. Te translokacje są ważne, gdyż ponad 85% indyjskiej populacji nosorożca występuje tylko w jednym obszarze chronionym, co oznacza, że jedno katastrofalne zdarzenie, takie jak ogniska choroby, może doprowadzić do kolejnego poważnego spadku liczby populacji.
Ponadto zalecane są środki ochronne dla gatunku obejmują zmniejszenie liczby konfliktów człowieka i przyrody, poprawy gospodarki wodnej i dostępności, z udziałem miejscowej ludności w ochronie nosorożca i szkolenia pracowników z konkretnych technik konserwatorskich.


nosorożec indyjski w warunkach zoo 

W niewoli.

W 1513 roku pierwszy nosorożec indyjski został przywieziony do Europy jako prezent dla króla portugalskiego. Okaz ten wzbudził prawdziwą sensację i został uwieczniony przez sławnego niemieckiego malarza Albrechta Dürera.
Objęty programami hodowlanymi w Europie i Ameryce Północnej.
Nosorożce indyjskie trudno rozmnażają się w hodowli. Pierwszy odnotowany przypadek narodzin miał miejsce w Katmandu w 1826 roku, jednak następne 100 lat nie przyniosło żadnych sukcesów hodowlanych. W 1925 roku nosorożec indyjski urodził się w Kalkucie. Natomiast w Europie pierwsze narodziny osobnika tego gatunku miały miejsce w ZOO w Bazylei ( Szwajcaria ) w 1956 roku. W drugiej połowie XX wieku ogrody zoologiczne nabrały wprawy w rozmnażaniu nosorożca indyjskiego. Do 1983 roku na świat przyszło blisko 40 młodych nosorożców indyjskich. Do 2010 roku w ZOO w Bazylei urodziły się 32 nosorożce, co oznacza, że większość zwierząt tego gatunku, żyjących w ogrodach na całym świecie ma łączność genetyczną z populacją w Szwajcarii. Ze względu na sukces programu hodowlanego tego ogrodu, Międzynarodowa Księga Rodowodowa tego gatunku prowadzona jest tam od 1972 roku. Od 1990 roku Europejski Program Hodowlany dotyczący nosorożca indyjskiego jest również koordynowany przez ZOO w Bazylei, co gwarantuje, że globalna populacja nosorożców indyjskich żyjących w ogrodach zoologicznych, pozostaje genetycznie tak zdrowa, jak to jest tylko możliwe. W czerwcu 2009 roku dokonano sztucznego zapłodnienia samicy nosorożca indyjskiego. Młode przyszło na świat w październiku 2010 roku, jednak po 12 godzinach padło.
Dobrane pary hodowlane dobrze rozmnażają się w warunkach wiwaryjnych. W ogrodach zoologicznych samica nosorożca indyjskiego może rodzić nawet w wieku 4 lat, jednak na wolności samice zazwyczaj rodzą w wieku 6 lat. U nosorożca indyjskiego ciąża trwa 15,7 miesięcy, odstęp pomiędzy ciążami waha się od 34 - 51 miesięcy. W warunkach wiwaryjnych samce mogę się rozmnażać już w wieku 5 lat. Natomiast w środowisku naturalnym muszą być starsze i większe, by konkurować z innymi samcami. W ciągu trwających 5 lat badań spotkano tylko jednego nosorożca w wieku poniżej 15 lat, który z powodzeniem się rozmnażał. 
Według danych z 2010 roku wynikało, iż 174 osobniki żyły w ogrodach zoologicznych całego świata, w tym 55 sztuk w Europie. 
W Polsce reprezentowany w Warszawskim i Wrocławskim ZOO. W Warszawie para Shikari i Jacob doczekała się potomstwa a we Wrocławiu obecnie przebywają dwa samce ( Manas i Tarun ).


wrocławskie nosorożce indyjskie 

wrocławskie nosorożce indyjskie 

warszawskie nosorożce indyjskie 

młody osobnik nosorożca indyjskiego urodzony w Warszawie 

nosorożec biały ( Ceratotherium simum )  

 nosorożec sumatrzański ( Dicerorhinus sumatrensis ) 

 nosorożec czarny ( Diceros bicornis )

nosorożec jawajski ( Rhinoceros sondaicus ) 

Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowychKRS 0000069730