niedziela, 31 maja 2015

Gołostópka indyjska ( Tatera indica ) - azjatycki gryzoń z podrodziny Gerbilinae.Gołostópka indyjska ( Tatera indica ) - ( Hardwicke, 1807 ) -  gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae. Synonim Dipus indicus - Gerbillus indicus.

Występuje w Azji ( od Bliskiego Wschodu, poprzez północną część Półwyspu Arabskiego i Iran do Azji Południowej - większa jej część,  południowo-wschodnia Turcja, wschodnia Syria, Kuwejt, Irak, większość środkowego i południowego Iranu, Afganistan, Pakistan, Indie, Sri Lanka oraz Nepal na południe od Himalajów ).

Zamieszkuje szeroki zakres suchych lub bardzo suchych siedlisk : półpustynie, gorące pustynie, suche stepy, suche zbocza rzeczne, suche lasy liściaste, lasy, zarośla, tereny skaliste, łąki, niezakłócone otwarte jałowe obszary, grunty rolne i pastwiska od poziomu morza do 2000 m n.p.m.

gołostópka indyjska ( Tatera indica )

Aktywna w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w luźnych wspólnotach. Poszczególne osobniki zamieszkują pojedyncze nory z wyjątkiem wychowywania młodych. Relacje między samcami a samicami nie są poznane.
Są terytorialne ale zakresy poszczególnych osobników się pokrywają.
Jest to jeden z największych gatunków podrodziny Gerbillinae. 
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. 
Masa ciała waha się od 100 do 227 gramów, a długość ciała od 15 do 17 centymetrów.
Kolor ciała waha się od czerwonawo-brązowego do płowego. Grube futro pokrywa ciało, ale włosy na ogonie są rzadkie. Małe pęki włosów koloru czarnego znajdują się na końcu ogona. Ogon jest w przybliżeniu jest długości połowy ciała zwierzęcia. Posiada jasnobrązowe pasmo z każdej strony. Na podeszwach stopy są bezwłose i pigmentowane, podobnie jak u innych członków rodzaju Tatera, podczas gdy uszy są nagie i wydłużone. 
System nory jest prosty i ma kształt litery "Y" z dwoma otworami na powierzchni. Nora składa się z komory do odpoczynku i przechowywania żywności. Głębokość nory zależy od otaczającego składu gleby i pory roku. Występuje sezonowa zmiana głębokości od około 35 cm głębokości nory w zimie do 45 - 50 cm w lecie aby uciec od wyższych temperatur latem. Gatunek ten nie oddala się zbytnio od swoich nor. 
Szlaki komunikacyjne prowadzą do miejsc żerowania, pokrywają się z szlakami innych osobników. Umieszczane są wzdłuż naturalnych osłon ( wysokie trawy i rośliny zielne, skaliste rumowiska itp. ).  Ich podstawowym sposobem ucieczki przed drapieżnikami jest nocny tryb życia. Zaniepokojona  ucieka do swojej nory. Opiera się głównie o swoje podwyższone zmysły, które pozwalają jej wykryć drapieżnika. Jest również w stanie bardzo szybko uciekać i potrafi skoczyć metr w powietrze, gdyby drapieżnik ją zaskoczył. 
Do komunikacji używa głównie sygnałów chemicznych, węchu, słuchu, postawy ciała, dotyku. Jest prawdopodobne, że swoje środowisko spostrzega za pomocą sygnałów dźwiękowych i chemicznych.
Relacje społeczne tego gatunku to pościgi, walki i sojusze, rywalizacja o względy samic.
Odżywia się w zależności od pory roku i dostępności pokarmowej zarówno pokarmem roślinnym jak i zwierzęcym. W skład jego diety wchodzą różnorodne nasiona, zielone części roślin, liście, kwiaty, łodygi, korzonki, bulwy, cebule, kłącza, owoce, jagody, owady, ich larwy, małe kręgowce ( jaszczurki, żaby, mniejsze gryzonie i ich noworodki, pisklęta ptaków i ich jaja ).  
Pokarm jest zjadany na miejscu lub przenoszony do nory w celu zmagazynowania i spożycia w czasie pory suchej ( głównie nasiona, bulwy, kłącza, korzonki, cebule ).  Podczas pory deszczowej zwiększa się dostępność  owadów i innych stawonogów dzięki czemu wzrasta ich spożycie nawet do 40%. 
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. Szczyt sezonu w porze monsunów ( od marca do września ) a najsłabszy okres rozrodu w styczniu.
System krycia prawdopodobnie poligamiczny. Nie wiadomo czy krycie następuje na powierzchni czy w norze. Cykl rujowy w warunkach laboratoryjnych wyniósł 4,5 dnia.
Ciąża trwa od 21 do 30 dni. Samica rodzi 1 - 10 młodych ( średnio 5 - 6 ) w miocie. 2 - 5 miotów w roku, w zależności od wieku samicy. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. W wieku około 14 dni otwierają oczy. 
Odstawienie następuje po 21 dniach od narodzin. W wieku 10 tygodni młode osiągają dojrzałość płciową, samice dojrzewają nieco wcześniej niż samce.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Często dochodzi do kanibalizmu. Młode są zjadane zarówno przez samce jak i samice.
Długość życia w warunkach naturalnych wynosi prawdopodobnie około 2 - 3 lat, jednak tylko nieliczne osobniki dożywają takiego wieku. 
W warunkach wiwaryjnych jeden osobnik dożył do 7 lat.

Tatera indica ceylonica 

Opisane podgatunki :
- Tatera indica bailwardi - Wroughton, 1906 - południowo-zachodni Iran ( Kudżestan, Bundi Kir, lower Tygrys, Eufrat, Karun ), prawdopodobnie Irak - synonim Tatera bailwardi - uważany za synonim T indica
- Tatera indica ceylonica - Wroughton, 1906 - Sri Lanka - synonim Tatera ceylonica
- Tatera indica cuvieri - ( Waterhouse, 1838 ) - południowe Indie ( Tamil Nadu, Arcot, Madras, Nilgiri Hills, Karnataka, Mysore, Bellary, Shexaroy Hills, południowa Maharashtra, Orissa, Goa, Arunachal Pradesh, Kerala ), prawdopodobnie Sri Lanka - synonim Gerbillus cuvieri - Tatera cuvieri 
- Tatera indica dunni - Wroughton, 1917 - północno-zachodnie Indie ( Pendżab Indyjski, Haryana, Ambala ) - synonim Tatera dunni - być może synonim T i indica ; ważny podgatunek w pierwszej taksonomii ; wielkość identyczna jak u T sherrini, od którego można odróżnić po jego bladym zabarwieniu 
- Tatera indica hardwickei - Gray, 1843 - zachodnie i południowe Indie ( Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Dharwar, Coorg, Bombaj Zachodni, Kardibetta Forest, Mysore ) - synonim Gerbillus hardwickei 
- Tatera indica indica - ( Hardwicke, 1807 ) - Iran, Pakistan ( Sindh, Pendżab Prov. ), Nepal Terai, północno-zachodnie Indie ( Uttar Pradesh, Pendżab Indyjski, Kumaon Range, Uttarakhand, Gujarat, Kathiawar, region Kutch, Bihar ), centralne Indie ( Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Bombaj Północny, Maharashtra )
- Tatera indica monticola -  Wroughton, 1906 - południowo-zachodni Iran ( Mala Mir ) - synonim Tatera bailwardi monticola - być może synonim T i indica ; ważny podgatunek w pierwszej taksonomii, wielkość identyczna jak u T bailwardi
- Tatera indica otarius - ( Cuvier, 1838 ) - Półwysep Indyjski - synonim Gerbillus otarius - synonim T i indica
- Tatera indica persica - Wroughton, 1906 - Iran ( Seistan Prov., irański Beludżystan ) - synonim Tatera persica - być może synonim T i indica ; ważny podgatunek w pierwszej taksonomii
- Tatera indica pitmani - Cheesman, 1921 - Irak ( Baiji, dorzecze Tygrysa, Jebel Hamrin ) - synonim Tatera pitmani - uważany za synonim T indica bailwardi
- Tatera indica scansa - Wroughton, 1906 - Iran ( Kerman Prov. ) - synonim  Tatera persica scansa - być może synonim T i taeniurus ; ważny podgatunek w pierwszej taksonomii
- Tatera indica sherrini - Wroughton, 1917 - Pakistan ( Sindh, Jacobabad ) - synonim Tatera sherrini - być może synonim T i indica ; ważny podgatunek w pierwszej taksonomii 
- Tatera indica taeniurus - ( Wagner, 1843 ) - Syria, Iran, ( Kerman Prov. ), Irak, północna Arabia Saudyjska, północny Kuwejt, prawdopodobnie wschodnia Turcja ( północno-wschodnia Anatolia ) - synonim Meriones taeniurus

Tatera indica 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak jest widocznych zagrożeń w chwili obecnej, jednak zagrożenie może stanowić odłów osobników w celach hodowlanych.
Gatunek stanowi ważną bazę pokarmową dla wielu małych i średnich drapieżników.
Jej działalność jako kopacza nor może pomóc w przerzucaniu gleby, ważnym dla ponownego podziału składników odżywczych w tej glebie.
Gatunek zjada duże ilości owadów, które są potencjalnymi szkodnikami upraw rolnych. Jednak na części obszarów jest uznawany za szkodnika upraw rolnych.
Obecność tego gatunku w wioskach powoduje przyniesienie pcheł, które mogą być częściowo odpowiedzialne za przesył dżumy w Indiach ( Kumar i wsp., 1997 ; Prater, 1980 ).
Gatunek jest rejestrowany z wielu obszarów chronionych.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w swoim zakresie.
Gatunek jest wymieniony w Załączniku V ( uważane za szkodniki ) w Indian Wildlife Protection Act 1972 r.

gołostópka indyjska ( Tatera indica ) w warunkach wiwaryjnych

W niewoli.
W hodowli wiwaryjnej i amatorskiej. 
Jest to dobrze znoszący i przywiązujący się do opiekuna gatunek.
Wymaga dobrze wietrzonych dużych wolier. Trzymany pojedynczo lub w  luźnych grupach. Ze względu na nocny tryb życia "eksponowany" przy specjalnym oświetleniu.
Zjada wszystkie podane pokarmy ale musi otrzymywać białko zwierzęce.
W dobrych warunkach jest długo wieczny, dożywa do 7 lat.  
Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.     
    
     


środa, 27 maja 2015

Afrykańskie gerbile z rodzaju Gerbilliscus. Przegląd gatunków. Część II.


Gerbilliscus kempi -  Wroughton, 1906 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Tatera valida kempi - Tatera kempi.

Występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej ( od Gwinei na zachodzie, przez strefę sawanny Sudanu-Turquinae, do południowo-zachodniej Etiopii na wschodzie ).

Zamieszkuje suchą sawannę porośniętą drzewami na glebach gliniastych i laterytowych oraz tereny rolnicze.


zdegradowane siedlisko gatunków z rodzaju Gerbilliscus 

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, czasami w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach do 8 osobników. Czasami może tworzyć większe kolonie osobników.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Masa ciała to około 100,83 gram.
Prawdopodobnie jest terytorialny lecz zakres rewiru nie jest znany.
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i bylin, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
Kopie proste nory pod osłoną krzewów lub traw.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, wzroku, węchu, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy co nie jest do końca pewne.
Odżywia się pokarmem roślinnym ale owady prawdopodobnie też wchodzą w skład jego diety.
System krycia poligamiczny. Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
W sprzyjających warunkach dochodzi do zwiększenia się gęstości osobniczej.
Żyje około 24 - 26 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus kempi flavipes - ( Allen, 1914 ) -  Sudan ( Nil Błękitny ) - synonim Tatera flavipes - Tatera kempi flavipes - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii 
- Gerbilliscus kempi giffardi - ( Wroughton, 1906 ) -  Ghana ( Gambaga ) - synonim Tatera giffardi - Tatera kempi giffardi - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus kempi hopkinsoni - Thomas, 1911 - Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Gambia - synonim Tatera hopkinsoni - Tatera kempi hopkinsoni - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii 
- Gerbilliscus kempi kempi - Wroughton, 1906 - południowa Nigeria ( Anambra Creek ) - synonim Tatera kempi kempi
- Gerbilliscus kempi welmanni - ( St. Leger, 1929 ) - północno-wschodnia Nigeria - synonim Tatera welmanni - Tatera kempi welmanni - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak większych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Uznaje się, że gęstość osobnicza w niektórych obszarach może wynosić 642 osobniki/ha.
Brak informacji czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące taksonomii gatunku, jego stanu i  trendów, ekologii, wielkości populacji, siedlisk.  

W niewoli - brak danych.
Gerbilliscus leucogaster - ( Peters, 1852 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera leucogaster.

Występuje w Afryce Południowej, od równika do około 30 stopni na południe ( z wyjątkiem części południowej Afryki Południowej, Namibii i północnego- zachodu Mozambiku ).

Zamieszkuje busz i otwarte tereny trawiaste. 


Gerbilliscus leucogaster

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, rzadko w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach od 8 do 10 osobników. Czasami grupy łączą się tworząc większe kolonie.
Jest terytorialny lecz zakres rewirów nie został poznany.
Kopie proste nie skomplikowane systemy nor, składające się z komory gniazdowej i dwóch lub trzech wejść. Nora jest umieszczana w kępie trawy lub pod osłoną krzewu.
Porusza się wykorzystując systemy szlaków komunikacyjnych, które prowadzą do miejsc żerowania. 
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego lecz czasami samice są większe od samców.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, wzroku, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała. Prawdopodobnie w użyciu jest też wokaliza lecz nie jest to do końca pewne.
Odżywia się w zależności od zmian sezonowych. W skład jego diety wchodzi głównie pokarm roślinny ale nie gardzi też owadami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych w miocie.  2 - 3 mioty w roku. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
W wieku 3 miesięcy są już wielkości dorosłych osobników.
Brak informacji czy samiec uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Długość życia nie jest znana lecz uznaje się na około 36 miesięcy. Jednak wiele młodych nie przeżywa pierwszych 12 miesięcy.


Gerbilliscus leucogaster - okaz muzealny 

Opisane podgatunki : 
- Gerbilliscus leucogaster angolae - ( Wroughton, 1906 ) - Angola - synonim Tatera afra angolae - Tatera angolae - Tatera leucogaster angolae - Tatera schinzi angolae - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii 
- Gerbilliscus leucogaster bechuanae - ( Wroughton, 1906 ) - Botswana - synonim Taterona lobengulae bechuanae - Tatera leucogaster bechuanae - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster beirae - ( Roberts, 1951 ) - Mozambik ( Beira, Sofala Prov. ) - synonim Tatera lobengulae beirae - Tatera leucogaster beirae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster beirensis - ( Roberts, 1929 ) - Mozambik ( Beira, Sofala Prov. ) - synonim Tatera afra beirensis - Tatera lobengulae beirensis - Tatera leucogaster beirensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster kaokoensis - Lehmann, 1955 - Namibia ( Kaokaland ) - synonim Tatera leucogaster kaokoensis - Tatera afra kaokensis - prawdopodobnie synonim G. leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster leucogaster - ( Peters, 1852 ) - Mozambik ( Mesuril,  Boror, Zambezia Prov. ) - synonim Tatera leucogaster leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster limpopoensis - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Zoutpansberg district, Transvaal ) - synonim Tatera lobengulae limpopoensis - Tatera leucogaster limpopoensis - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster littoralis - ( Roberts, 1929 ) - Mozambik ( brzegi rzeki Limpopo ) - synonim Tatera lobengulae littoralis - Tatera leucogaster littoralis - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster lobengulae - ( De Winton, 1898 ) - Demokratyczna Republika Konga, Afryka Środkowa do Afryki Południowej - synonim Tatera lobengulae - Tatera lobengulae lobengulae - Gerbillus {Tatera) lobengulae - Tatera leucogaster lobengulae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - odrębny gatunek w jakieś taksonomii z 14 podgatunkami
- Gerbilliscus leucogaster mashonae - ( Wroughton, 1906 ) - Zimbabwe ( Maschonaland ) - synonim  Taterona lobengulae maschonae - Tatera leucogaster mashonae - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster mitchelli - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Transvaal, Wonderfontein ) - synonim Tatera afra mitchelli - Tatera lobengulae mitchelli - Tatera leucogaster mitchelli - traktowany jako synonim  Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster ndolae - ( Kershaw, 1922 ) - Zambia ( Ndola ) - synonim  Tatera afra ndolae - Tatera lobengulae ndolae - Tatera leucogaster ndolae - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster nigrotibialis - ( Monard, 1933 ) - Angola ( Kubango ) - synonim Gerbillus nigrotibialis - Tatera leucogaster nigrotibialis - być może synonim Gerbilliscus leucogaster angolae 
- Gerbilliscus leucogaster nyasae - ( Wroughton, 1906 ) - południowa część Demokratycznej Republiki Konga ( Katanga Prov. ) - synonim Tatera nyasae - Tatera nyasae nyasae - Tatera leucogaster nyasae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - błędny gatunek z 3 podgatunkami w starej taksonomii  (nyasae, loveridgei, shirensis)
- Gerbilliscus leucogaster panja - Wroughton, 1907 - Mozambik ( rzeka Zambezi ) - synonim Tatera panja - Taterona panja - Tatera lobengulae panja - Tatera leucogaster panja - być może synonim Gerbilliscus leucogaster lub samodzielny gatunek w innej taksonomii 
- Gerbilliscus leucogaster pestis - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Orange Free State ) - synonim Tatera lobengulae pestis - Tatera leucogaster pestis - traktowany jako synonim  Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster pretoriae - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( północny Transvaal, Pretoria ) - synonim Tatera afra pretoriae - Tatera lobengulae pretoriae - Tatera leucogaster pretoriae - traktowany jako Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster salsa - ( Wroughton, 1906 ) - R.P.A. ( Zoutpansberg, Transvaal ) - synonim Tatera afra salsa - Tatera leucogaster salsa - Tatera miliaria salsa - Tatera lobengulae salsa - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster schinzi - ( Noack, 1889 ) - Namibia ( pustynia Kalahari ) - synonim Tatera afra schinzi - Tatera schinzi - Gerbillus paeba schinzi - Tatera leucogaster schinzi - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus leucogaster shirensis - ( Wroughton, 1906 ) - Malawi ( Mount Malosa, Górny Shue ) - synonim Tatera nyasae shirensis - Tatera afra shirensis - Tatera leucogaster shirensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster stellae - ( Wroughton, 1906 ) - Botswana ( Kuruman, Bechuanaland ) - synonim Taterona miliaria stellae - Tatera leucogaster stellae - traktowany jako synonim Gerbilliscus brantsii griquae
- Gerbilliscus leucogaster tenuis - ( Peters, 1852 ) - Mozambik ( Tette Prov. ) - synonim Meriones tenuis - Tatera leucogaster tenuis - synonim Gerbilliscus leucogaster panja 
- Gerbilliscus leucogaster tzaneenensis - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Tzaneen Estates, północno-wschodni Transvaal ) - synonim Tatera afra tzaneenensis - Tatera lobengulae tzaneenensis - Tatera leucogaster tzaneenensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster waterbergensis - ( Roberts, 1938 ) - R.PA. ( Waterberg District, Transvaal ) - synonim Tatera schinzi waterbergensis - Tatera leucogaster waterbergensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster zuluensis - ( Roberts, 1931 ) - R.P.A. ( północny Zululand, KwaZulu-Natal ) - synonim Tatera lobengulae zuluensis - Tatera leucogaster zuluensis - traktowany jako Gerbilliscus leucogaster 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, brak widocznych zagrożeń i małe prawdopodobieństwo wystarczającego szybko spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Występują duże cykliczne wahania liczebności populacji.
Gatunek jest uważany za rezerwuar dla dżumy.
Prowadzono badania nad sezonową obfitością, biologią rozrodu oraz sposobem odżywiania tego gatunku. Badania przeprowadzano na terenie południowo-zachodniej Tanzanii, na obszarach dawnych upraw kukurydzy.
Prowadzono je przez okres 2 lat. Za pomocą pułapek zatrzaskowych oraz innych schwytano 664 osobniki. Sukces pułapek wahał się od pór roku.
Analiza treści żołądkowej wykazała że, średni udział w diecie ( 50,4 % ) to nasiona, owady stanowiły 25,7 % a inne części roślin były bardzo ważne w okresach suszy. Jednak większość badanych osobników zjadała różnorodny i szeroki zakres pokarmu roślinnego jak również zwierzęcego.
W czasie badań w Botswanie stwierdzono sześć grup wiekowych. Osobniki I, II i III kategorii mogły tworzyć własne grupy. Osobniki IV, V i VI kategorii nie oddzieliły się na podstawie morfometrycznej ale zostały uznane za osobniki dorosłe.
Gatunek jest rejestrowany z wielu obszarów chronionych. 

W niewoli - brak danych.
Gerbilik czarnoogoniasty, myszoskoczka czarnoogoniasta ( Gerbilliscus nigricaudus ) -  ( Peters, 1878 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera robusta nigricauda - Gerbillus nigricauda - Tatera nigricauda
Może być 5 podgatunków, w tym 2 ujęte w  T. robusta.

Występuje w Afryce Wschodniej na zachód od Rowu Wschodniego  ( południowa Etiopia, Somalia, Kenia i Tanzania ). 

Zamieszkuje suche sawanny, lasy i suche otwarte tereny rolnicze od poziomu morza do 1500 m n.p.m.


gerbilik czarnoogoniasty ( Gerbilliscus nigricaudus ) - okaz muzealny - samica

Gatunek słabo poznany.
Biologia, ekologia i sposób życia prawdopodobnie zbliżony do pozostałych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki : 
- Gerbilliscus nigricaudus nigricaudus - ( Peters, 1878 ) - południowo-wschodnia Kenia ( Taita Hills, Coast Province ), północno-wschodnia Tanzania - synonim  Tatera nigricauda nigricauda - jest nieco większy i ma czarny ogon z wierzchu i na spodzie
- Gerbilliscus nigricaudus nyama - ( Dollman, 1911 ) - północna Kenia ( Nyama Nyango, północne Guaso Nyiro, Rift Valley Prov. ) Somalia - synonim Tatera nigricauda nyama - uważany za synonim G. nigricaudus przez jakiegoś autora, ważny podgatunek dla innych,  jest mniejszy i ma czarny ogon na górze i kilka jasnych na spodzie
- Gerbilliscus nigricaudus percivali - ( Heller, 1914 ) - Kenia ( Lorian Swamp, rzeka Ewaso Ngiro ) - synonim Tatera nigricauda percivali - traktowany jako synonim Gerbilliscus nigricaudus nyama


gerbilik czarnoogoniasty ( Gerbilliscus nigricaudus )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, tolerancję na pewien stopień modyfikacji siedlisk, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, biologii, ekologii, siedlisk, stanu i trendów populacji oraz ewentualnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik  Phillipsa, myszoskoczka Phillipsa ( Gerbilliscus phillipsi ) -  ( de Winton, 1898 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae,podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera phillipsi.   
Podgatunek  minusculus jest prawdopodobnie synonimem T. phillipsi jak i  T. robusta ( Bates, 1988 ).

Występuje w Afryce Wschodniej ( Somalia - Dolina Ryftowa, Etiopia - Dolina Ryftowa, Kenia ).

Zamieszkuje suche obszary buszu.

Gatunek słabo poznany.
Biologia, ekologia i sposób życia prawdopodobnie zbliżony do pozostałych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus phillipsi bodessana - ( Frick, 1914 ) - Etiopia ( Bodessa ) - synonim Tatera bodessana - Tatera vicina bodessana - Tatera phillipsi bodessana - uznawany jako synonim Tatera phillipsi
- Gerbilliscus phillipsi minusculus - Osgood, 1936 - Etiopia ( Webi Shebeli, Bale Prov., Sheikh Hussein na wschodzie, południe lower Doliny Omo ) - synonim Tatera minuscula - Tatera phillipsi minusculus - uważany za synonim T phillipsi, być może ważny podgatunek u jakiegoś autora ; odrębny gatunek w niektórych taksonomiach lecz o nie pewnym statusie
- Gerbilliscus phillipsi phillipsi - ( de Winton, 1898 ) - Somalia ( Hanka Dadi,  Somaliland ) - synonim Tatera phillipsi phillipsi  
- Gerbilliscus phillipsi umbrosa - ( Dollman, 1912 ) - Kenia ( Baringo ) - synonim Tatera phillipsi umbrosa - uznawany jako synonim Tatera phillipsi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, występowanie w odpowiednim siedlisku, które nie wydaje się być zagrożone oraz prawdopodobieństwo dużych populacji. Jest małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach mimo, że wydaje się być rzadkim gatunkiem.
Podgatunek  minusculus jest prawdopodobnie synonimem T. phillipsi jak i  T. robusta ( Bates, 1988 ).
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Brak informacji czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, ekologii, biologii oraz trendów populacji.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik frędzloogoniasty, myszoskoczka frędzloogoniasta ( Gerbilliscus robustus ) -  ( Cretzschmar, 1830 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera robusta - Gerbilliscus robusta.

Występuje w Afryce Środkowej i Wschodniej ( północno-wschodnia Republika Środkowoafrykańska, Czad, wschodni Niger, Sudan, Etiopia, Erytrea, Somalia, Kenia, Tanzania i prawdopodobnie Kamerun i Nigeria ).

Zamieszkuje suche sawanny oraz tereny rolnicze ( otwarte łąki i grunty orne ), najczęściej na glebach gliniastych od poziomu morza do 1500 m n.p.m.gerbilik frędzloogoniasty ( Gerbilliscus robustus ) 

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, sporadycznie w ciągu dnia.
Żyje w małych grupach 6 - 8 osobników. 
Jest terytorialny ale zakres rewiru jest nie znany.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Kopie płytkie nory z dwoma lub trzema wejściami. Nora jest umieszczona w kępie trawy lub pod niskim krzewem.
Wykorzystuje system szlaków komunikacyjnych prowadzących do miejsc żerowania. Szlaki biegną wśród naturalnych osłon z wysokich traw i roślin zielnych. Są one stale oczyszczane i oznakowane.
W czasie nocnych wędrówek porusza się szybko co jakiś czas przystając i nasłuchując aby uniknąć ataku drapieżników.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. 
Odżywia się głównie nasionami roślin oraz innymi ich częściami. Owady też wchodzą w skład jego diety.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych w miocie. 2 - 3 mioty w sezonie ale nie jest to do końca pewne. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. W wieku 7 - 10 dni otwierają oczy a po 14 dniach są już porośnięte całkowicie sierścią.
Odstawienie następuje po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Brak informacji czy samiec uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana ale około 60 - 70% młodych nie przeżywa pierwszego roku życia.


gerbilik frędzloogoniasty ( Gerbilliscus robustus )

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus robustus bayeri - ( Lönnberg, 1918 ) - zachodnia Kenia ( rzeka Maroon, Mt.Elgon, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera nigricauda bayeri - Tatera robusta bayeri - uznawany za synonim Gerbilliscus robustus lub nigricaudus
- Gerbilliscus robustus bodessae - Frick C, 1914 - Etiopia ( rzeka Sagan, Bodessa ) - synonim Tatera nigricauda bodessae - Tatera robusta bodessae - uznawany za synonim Gerbilliscus robustus lub nigricaudus
- Gerbilliscus robustus iconica - ( Dollman, 1911 ) - Kenia (  Nyama Nyango, północne Guaso Nyiro, rzeka Isiola, Mount Gargues, Mount Lololokwi, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera vicina iconica - Tatera robusta iconica - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus 
- Gerbilliscus robustus loveridgei - ( Hatt, 1935 ) - Kenia, Tanzania ( Kilosa ) - synonim Tatera nyasae loveridgei - Tatera robusta loveridgei - Tatera schinzi loveridgei - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus 
- Gerbilliscus robustus macropus - ( Heuglin, 1877 ) - Sudan Południowy ( rzeki Djur i Kosanga, Bongo, Bahr-el-Ghazal region, Lado Enclave ) - synonim Meriones macropus - Gerbillus macropus - Tatera macropus - Tatera robusta macropus - status niepewny ; odrębny gatunek w jakiejś taksonomii
- Gerbilliscus robustus mombasae - ( Wroughton, 1906 ) - Kenia ( Mombasa, Takangu ) - synonim Tatera mombasae - Tatera robusta mombasae - uznawany za synonim Tatera vicina vicina
- Gerbilliscus robustus muansae - ( Matschi, 1911) - Tanzania ( Mwanza, południowe wybrzeże jeziora Wiktorii ) - synonim Tatera vicina muansae - Gerbillus (Tatera) vicinus muansae - Tatera robusta muansae - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus murinus - ( Sundevall, 1842 ) - Sudan ( Bahr-el-Abiad = Nil Biały ) - synonim Meriones murinus - Tatera robusta murinus - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus pothae - ( Heller, 1910 ) - Kenia ( Potha, Kapiti Plains, Suswa Plains, Lukenya Hills = Ulukenia Hills ) - synonim Tatera pothae - Tatera vicina pothae - Tatera robusta pothae - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus robustus - ( Cretzschmar, 1830 ) - Sudan ( Kordofan,  Ambukol, Naikhala ) - synonim Tatera robusta robusta - Tatera robusta - Meriones robustus - uważany za pierwszy w odróżnieniu od taksonomii 
- Gerbilliscus robustus shoana - ( Wroughton, 1906 ) - północna Somalia ( Jefir Medir ) - synonim Tatera shoana - Tatera robusta shoana - uznany za odrębny gatunek w jakiejś taksonomii
- Gerbilliscus robustus swaythlingi - ( Kershaw, 1921 ) - wschodnia Tanzania ( Dar-es-Salaam, Morogoro ) - synonim Tatera swaythlingi - Tatera robusta swaythlingi - uznany za odrębny gatunek w jakiejś taksonomii 
- Gerbilliscus robustus taylori - ( Hatt, 1935 ) - Sudan ( Red Sea Hills, Red Sea Prov. ) - synonim Tatera robusta taylori - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus vicina - ( Peters, 1878 ) - Afryka Wschodnia ( Etiopia, Kenia - Kitui, Ukambani ) - synonim Tatera vicina - Tatera vicina vicina - Gerbillus vicinus - Tatera robusta vicina - błędny gatunek w starej taksonomii z 5 podgatunkami  ( vicina, bodessana, iconica, muansae, pothae )
  
Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, szerokiej tolerancji w zakresie siedlisk oraz dużego prawdopodobieństwa dużych populacji. Jest małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, stanu i trendów populacji, prawdopodobnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
   Gerbilik sawannowy, myszoskoczka sawannowa ( Gerbilliscus validus ) - ( Bocage, 1890 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae,podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Gerbilliscus valida - Tatera valida.
Specjacja allopatryczna i ściśle związany T. kempi z Afryki Zachodniej.  

Występuje w Afryce Środkowej, Wschodniej i Południowej ( od Sudanu na północny do Zimbabwe na południu i od Angoli na wschód do Tanzanii, obejmuje też wschodnią i południową część Demokratycznej Republiki Konga ).

Zamieszkuje sawanny i grunty rolne.


gerbilik sawannowy ( Gerbilliscus validus )

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, sporadycznie w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników.
Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Kopie proste nory w gruncie. Nora składa się z prostego tunelu i komory, jest zakończona dwoma otworami wejściowymi. Otwory są umieszczane w kępie traw lub pod krzewami. 
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i roślin zielnych, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
W czasie przemieszczania się osobniki poruszają się szybko ale zagrożone potrafią się agresywnie bronić lub próbują się ukryć.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. Wokaliza jest używana w momencie zagrożenia atakiem drapieżnika lub podczas zalotów, chociaż nie jest to do końca pewne.
Odżywia się głównie nasionami traw i roślin zielnych, prawdopodobnie owady też mogą wchodzić w skład jego diety. Wodę pozyskuje z pokarmu.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny. 
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
Długość życia nie jest znana, ale prawdopodobnie około 36 miesięcy.


Gerbilliscus validus - okaz muzealny

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus validus beniensis - ( Hatt, 1935 ) - Demokratyczna Republika Konga ( region Beni, region Kivu ) - synonim Tatera nigrita beniensis - Tatera valida beniensis - uważany za formularz  T valida lub T kempi
- Gerbilliscus validus benvenuta - ( Hinton i Kershaw, 1920 ) - Sudan Południowy ( Mongalla, Equatoria Prov. ) - synonim Tatera benvenuta - Tatera benvenuta benvenuta - Tatera valida benvenuta - uważany za formularz T valida lub T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii z 2 podgatunkami
- Gerbilliscus validus dichrura - Thomas, 1915 - północno-wschodnia Demokratyczna Republika Konga ( Niangara, Faradje, Garamba ) - synonim Tatera dichrura - Tatera valida dichrura - uważany za formularz T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomiii
- Gerbilliscus validus dundasi - ( Wroughton, 1909 ) - Kenia ( Uasin Gishu Plateau, Kirui, Mt.Elgon, rzeka Nzoia, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera dundasi - Tatera liodon dundasi - Tatera valida dundasi - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus liodon - ( Thomas, 1902 ) - południowa Demokratyczna Republika Konga ( Katanga Prov. ), północne Malawi - synonim Tatera liodon - Tatera liodon liodon - Tatera valida liodon - uważany za formularz T valida ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii z 4 podgatunkami
- Gerbilliscus validus lucia - ( Hinton i Kershaw, 1920 ) - Kenia ( jezioro Edwarda, Dolina Semiliki, Kodja Hills ) - synonim Tatera benvenuta lucia - Tatera valida lucia - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus neavei - ( Wroughton, 1907 ) - Zambia ( Ndola ) - synonim Tatera neavei - Tatera valida neavei - uznany za synonim T v liodon
- Gerbilliscus validus nigrita - ( Wroughton, 1906 ) - Demokratyczna Republika Konga, północno-zachodnia Uganda ( Masindi, Unyoro ) - synonim Tatera nigrita - Tatera nigrita nigrita - Tatera valida nigrita - uważany za formularz T kempi. odrębny gatunek w starszej taksonomii z 2 podgatunkami ( nigrita, beniensis )
- Gerbilliscus validus ruwenzorii - ( Thomas i Wroughton, 1910 ) - Uganda ( południowo-wschodnie Ruwenzori ), wschodnia Demokratyczna Republika Konga ( Ruwenzori Zachodnie i Wschodnie ) - synonim Tatera ruwenzorii - Tatera liodon ruwenzorii - Tatera valida ruwenzorii - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus smithi - ( Wroughton, 1909 ) - Uganda ( Mubende, Unyoro ), zachodnia Kenia ( Kaimosi ) - synonim Tatera liodon smithii - Tatera valida smithi - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus soror - ( Allen, 1914 ) - Sudan ( Nil Błękitny ) - synonim Tatera soror - Tatera valida soror - uważany za formularz T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus validus taborae - ( Kershaw, 1921 ) - Tanzania ( Tabora, Unyamwezi ) - synonim Tatera taborae - Tatera valida taborae - Tatera leucogaster taborae - uważany za formularz T valida ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus validus validus - ( Bocage, 1890 ) - Angola ( Caconda, Rio Cuando ) - synonim Tatera valida valida

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, pewien stopień tolerancji na modyfikację siedlisk i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Na obszarach rolniczych może być traktowany jako szkodnik upraw rolnych.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące statusu taksonomicznego, stanu i trendów populacji, jej gęstości osobniczej, siedlisk, ekologii, ewentualnych zagrożeń.


Gerbilliscus validus - okaz muzealny - czaszka 

W niewoli - brak danych. 


Opracowano na podstawie :

animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.
wtorek, 26 maja 2015

Afrykańskie gerbile z rodzaju Gerbilliscus. Przegląd gatunków. Część I

Gerbilik kapski, myszoskoczka kapska - ( Gerbilliscus afra ) - (Gray, 1830) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Gerbillus africanus - Tatera afra.

Występuje w Afryce ( R.P.A. - Northern Cape Province, Western Cape Province ).

Zamieszkuje suche obszary buszu, suche stepy i sawanny, piaszczyste półpustynie i pustynie.


gerbilik kapski ( Gerbilliscus afra ) - okaz muzealny - czaszka

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Kopie proste nory w piaszczystym gruncie. Nora składa się z prostego tunelu i komory, jest zakończona dwoma otworami wejściowymi. Otwory są umieszczane w kępie traw lub pod krzewami. 
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i bylin, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
W czasie przemieszczania się osobniki poruszają się szybko ale zagrożone potrafią się agresywnie bronić lub próbują się ukryć.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. Wokaliza jest używana w momencie zagrożenia atakiem drapieżnika lub podczas zalotów, chociaż nie jest to do końca pewne.
Odżywia się głównie nasionami traw i roślin zielnych, prawdopodobnie owady też mogą wchodzić w skład jego diety. Wodę pozyskuje z pokarmu.
Sezon rozrodczy na wiosnę, w czasie bujnego rozwoju roślin stanowiących bazę pokarmową gatunku.
System krycia poligamiczny. Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
W sprzyjających warunkach dochodzi do zwiększenia się gęstości osobniczej.
Żyje około 24 - 26 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus afra afra - ( Gray, 1830 ) - Afryka Południowa ( Cape of Good Hope, Western Cape Province ) - synonim  Tatera afra afra
- Gerbilliscus afra gilli - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Lambert's Bay, Cape Colony, Western Cape Province ) - synonim  Tatera afra gilli 
- Gerbilliscus afra schlegelii - ( Smuts, 1832 ) - Afryka Południowa ( Cape of Good Hope, Port Elizabeth, Eastern Cape Province ) - synonim  Meriones schlegelii - Tatera afra schlegelii -  Prawdopodobnie  synonim  Tatera afra


gerbilik kapski ( Gerbilliscus afra ) - osobnik w warunkach wiwaryjnych

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku populacji aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Jednak stan i trendy oraz wielkość populacji nie są znane.
Gatunek ma tendencję do eksplozji populacyjnej, w czasie której jest uznawany za szkodnika ( Coetzee com os ).
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w miejscach występowania.
Brak rejestracji z dowolnego obszaru chronionego.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik Boehma, myszoskoczka Boehma ( Gerbilliscus boehmi ) - ( Noack, 1887 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim  Tatera boehmi.

Występuje w środkowej i południowo-wschodniej części Afryki ( południowo-wschodnia Tanzania, Kenia, Uganda, południowo-wschodnia i południowa część Demokratycznej Republiki Konga, Ruanda, Burundi, Malawi, Mozambik, północno-zachodnia i wschodnia Zambia, północna Angola ).

Zamieszkuje otwarte suche lasy, busz oraz tereny upraw rolnych.


gerbilik Boehma ( Gerbilliscus boehmi ) - portret 

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Przypuszcza się, że sposób życia i ekologia nie odbiega od innych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus boehmi boehmi - ( Noack, 1887 ) -  Zambia ( Marunga ) - synonim  Tatera boehmi boehmi 
- Gerbilliscus boehmi fallax - ( Thomas & Schwann, 1904 ) - południowo-zachodnia Uganda ( Ankole ) - synonim  Tatera fallax - Tatera boehmi fallax - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus boehmi fraterculus - ( Thomas, 1898 ) - północne Malawi ( Songwe ) - synonim Tatera fraterculus - Tatera boehmi fraterculus - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus boehmi varia - ( Heller, 1910 ) -  Kenia ( Sotik, Loletai plains = Loita, południowe Guaso Nyiro, Rift Valley Prov ) - synonim Tatera varia - Tatera boehmi varia - uznawany za synonim Gerbilliscus boehmi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwem dużych populacji i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące biologii, ekologii, stanu i trendów populacji, potencjalnych zagrożeń czy wymagań siedliskowych.

W niewoli - brak danych.
Gerbilliscus brantsii - ( Smith, 1836 ) -  gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera brantsii.

Występuje w południowej Afryce ( R.P.A., zachodnie Zimbabwe, Botswana, środkowa i południowo-wschodni Namibia, Angola i południowo-zachodnia Zambia i prawdopodobnie aż po północny Mozambik ).

Zamieszkuje otwarte równiny i zalesione łąki na piaszczystych glebach, także tereny upraw rolnych.


Gerbilliscus brantsii

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Kopie proste nory w piaszczystym gruncie. Nora składa się z komory gniazdowej i prostego tunelu zakończonego jednym lub dwoma wyjściami. Wyjścia z nory są usytuowane w kępie wysokiej trawy lub pod krzewami.
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych do miejsc żerowania.
Szlaki są usytuowane wśród wysokiej trawy lub bylin. Rośliny stanowią naturalną ochronę. 
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. W skład jego diety wchodzą nasiona traw i ziół, trawy i rośliny zielne. Nie jest wykluczone, że zjada również owady.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku, ale najprawdopodobniej w okresie obfitości pokarmowej.  System krycia poligamiczny.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 1 - 8 młodych w miocie ( średnio 4 - 6 ). 1 - 2 mioty w sezonie. Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po 10 dniach od narodzin otwierają oczy. Odstawienie następuje po około 20 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana ale prawdopodobnie 24 - 26 miesięcy.
W sprzyjających warunkach następuje zwiększona gęstość osobnicza. Uważa się, że zjawisko może być cykliczne.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus brantsii brantsii - ( Smith, 1836 ) -  Afryka Południowa (  rzeka Caledon w Orange Free State, KwaZulu-Natal, wschodni Cape Province ), Lesoto, pustynia Kalahari - synonim Tatera brantsii brantsii -  ma popielato-szare plamy na klatce piersiowej i szerokie trzonowce
- Gerbilliscus brantsii breyeri - ( Roberts, 1926 ) - Afryka Południowa ( Nylstroom, Transvaal ) - synonim  Tatera breyeri - Tatera brantsii breyeri - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii draco - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa ( Wakkerstroom, Transvaal ) - synonim  Taterona draco - Tatera brantsii draco - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii przez jakiegoś autora
- Gerbilliscus brantsii griquae - ( Wroughton, 1906 ) - pustynia Kalahari, południowa Angola ( Kuruman ), Botswana, zachodnia Zambia - synonim  Tatera afra griquae - Taterona lobengulae griquae - Tatera brantsii griquae - ma czysto białe podbrzusze i blade futro na grzbiecie 
- Gerbilliscus brantsii humpatensis - ( Hill & Carter, 1937 ) -  Angola ( Humpata ) - synonim Taterona humpatensis - Tatera afra humpatensis - Gerbilliscus afra humpatensis - Tatera humpatensis -  został opisany jako gatunek ( Hill i Carter, 1937 ) ale później wymienione jako podgatunek G. brantsii ( F. Petter, 1975 ) lub ewentualnie jako podgatunek G. leucogaster ( Crawford-Cabral, 1986 ), lub poprostu zawarte w G. brantsii ( Pavlinov & al., 1990 )
- Gerbilliscus brantsii joanae - ( Thomas, 1926 ) -  Namibia ( Ukuambi, Ovamboland ) - synonim  Taterona joanae - Tatera joanae - Tatera brantsii joanae - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii maccalinus - ( Sundevall, 1847 ) - Afryka Południowa  ( Magaliesberg, Transvaal ) - synonim Meriones maccalinus - Meriones (Rhombomys) maccalinus - Tatera brantsii maccalinus - błędna forma według Roberts lub uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii maputa - ( Roberts, 1936 ) - Afryka Południowa (  Maputaland ) - synonim  Tatera maputa - Tatera brantsii maputa - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii miliaria - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa (  Cape Prov. ) - synonim Taterona miliaria - Tatera miliaria miliaria - Tatera brantsii miliaria - traktowany jako synonim Gerbilliscus brantsii ruddi przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek z dwoma podgatunkami w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii montanus - ( A. Smith, 1842 ) - Afryka Południowa ( Orange River Colony, Bashartoo Country ), Lesoto - synonim  Meriones montanus - Tatera brantsii montanus - Gerbillus montanus - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii 
- Gerbilliscus brantsii namaquensis - ( Shortridge & Carter, 1938 ) -  Zimbabwe ( Namaqualand ), Afryka Południowa ( Cape Prov ) - synonim Tatera brantsii namaquensis - Gerbilliscus namaquensis - Tatera namaquensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii natalensis - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Lidgetton, KwaZulu-Natal ) - synonim  Tatera natalensis - Tatera brantsii natalensis - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii perpallida - ( Dollman, 1910 ) - Namibia ( Tamalakan River, Ngamiland ), północno-zachodnia Botswana - synonim  Tatera afra perpallida - Tatera brantsii perpallida - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae 
- Gerbilliscus brantsii ruddi - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa ( Zatoka Richardsa, Umvolosi, Zululand, KwaZulu-Natal ), południowy Mozambik - synonim Tatera ruddi - Tatera ruddi ruddi - Tatera brantsii ruddi - uznawany za samodzielny w innej taksonomii z dwoma podgatunkami ( ruddi, tongensis ) ; ma popielato-szare futro na brzuchu i długą białą końcówkę ogona, długie kości stępu 
- Gerbilliscus brantsii tongensis - ( Roberts, 1931 ) - Afryka Południowa ( Maputa, północny Zululand, KwaZulu-Natal ) - synonim  Tatera ruddi tongensis - Tatera brantsii tongensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii ruddi 


Gerbilliscus brantsii - okaz muzealny - czaszka

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak jest widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Na terenach rolniczych traktowany jako szkodnik.
Znany jest z cyklicznych zmian gęstości osobniczej populacji.
Gatunek ten jest głównym rezerwuarem dżumy.
Rejestrowany z obszarów chronionych w swoim zakresie.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik gambijski, myszoskoczka gambijska ( Gerbilliscus gambiana ) -  Thomas, 1910 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera gambiana - Gerbilliscus gambiana - Tatera kempi gambiana - Gerbilliscus kempi gambiana.

Występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej ( Senegal, Gambia, Nigeria - Keana District, także  Sahel do Sudanu, Mali, Niger oraz na niektórych wyspach przybrzeżnych Senegalu - Saloum Delta ).

Zamieszkuje w lasach na glebach piaszczystych i gliniastych, a także opuszczone i uprawiane pola, suche sawanny.Także na piaszczystych i namorzynowych wyspach.

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Kopie proste nory u podstawy krzewów, w kępie trawy lub wśród wysokiej roślinności. Nora zaopatrzona jest w dwa lub trzy wyjścia.
Prawdopodobnie jest terytorialny ale zakres rewiru jest nie znany.
Porusza się systemem szlaków komunikacyjnych do miejsc żerowania.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, postawy ciała, wzroku, słuchu i być może również wokalizy.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. W skład jego diety wchodzą głównie nasiona traw i roślin zielnych, liście, łodygi, kwiaty, ale również prawdopodobnie owady.
Sezon rozrodczy w okresie obfitości pokarmowej. System krycia prawdopodobnie poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi od 1 - 8 młodych w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode są odstawiane po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz brak wyraźnego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Traktowany przez Musser i Carleton ( 2005 ) jako synonim Gerbilliscus kempi - Wroughton 1906. 
Happold ( 2008 ) uznaje Gerbilliscus gambiana w odróżnieniu od Gerbilliscus kempi.
W niektórych obszarach pospolity. Na terenach upraw rolnych traktowany jako szkodnik.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania a szczególnie statusu taksonomicznego tego gatunku.

W niewoli - brak danych.       
  Gerbilik gwinejski, myszoskoczka gwinejska ( Gerbilliscus guineae ) - Thomas, 1910 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera guineae. 

Występuje w Afryce Zachodniej ( od Senegalu do Sierra Leone, przez północną część Wybrzeża Kości Słoniowej na wschód do Burkina Faso i Togo, Ghana, Gwinea, Gwinea -Bissau, Mali ).

Zamieszkuje tereny z gęstą warstwą krzewów o zmiennej okrywie z liści, sawannę, również na obszarach uprawnych. 


gerbilik gwinejski ( Gerbilliscus guineae ) - okaz muzealny - czaszka

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu czasami za dnia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 8 osobników.
Prawdopodobnie jest terytorialny lecz wielkość rewiru nie jest znana.
Kopie proste nory w gliniastym gruncie. Nory umieszczane są pod krzewami lub pod kępami traw.
Prawdopodobnie porusza się szlakami komunikacyjnymi, które prowadzą do miejsc żerowania. Szlaki komunikacyjne biegną wśród naturalnych osłon z wysokich roślin. Są one oznakowane i stale oczyszczane.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, wzroku, słuchu, postawy ciała i być może także wokalizy co nie jest do końca pewne.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym, chociaż owady mogą wchodzić w skład jego diety.
Sezon rozrodczy w okresie obfitości pokarmowej. System krycia prawdopodobnie poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi od 1 - 8 młodych w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode są odstawiane po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana.


gerbilik gwinejski ( Gerbilliscus guineae ) - okaz muzealny - czaszka

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus guineae guinea - Thomas, 1910 - Guinea-Bissau ( Gunnal ) - synonim Tatera guineae guinea - uznawany za synonim Tatera guinea
- Gerbilliscus guineae picta - ( Hayman, 1936 ) -  Ghana ( Pong, Tamale, Northern Territories ) - synonim Taterona guinea picta - Tatera guineae picta - uznawany za synonim Tatera guinea

Gatunek traktowany jako nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, duży stopień tolerancji na modyfikację siedlisk, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo dużego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Jest dość często spotykanym gatunkiem lecz nie występuje w wysokich gęstościach osobniczych.
Na terenach rolniczych może być traktowany jako szkodnik upraw rolnych.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Brak jest jakichkolwiek działań ochronnych względem tego gatunku.
Brak rejestracji z obszarów chronionych w jego zakresie.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik gorongoza, myszoskoczka gorongoza ( Gerbilliscus inclusus ) - Thomas i Wroughton, 1908 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera inclusa - Gerbilliscus inclusa.

Występuje w południowo-wschodniej Afryce ( wschodnie Zimbabwe, Mozambik i południowo-środkowej oraz północno-wschodniej Tanzanii ).

Zamieszkuje wilgotne do mokrych sawanny na piaszczystych i piaszczysto-aluwialnych glebach.

Biologia, ekologia i sposób życia zbliżone do wszystkich gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus inclusus cosensi - ( Kershaw, 1921 ) - wschodnia Tanzania ( Ruvu Station, Dar-es-Salaam ), północny Mozambik - synonim Tatera cosensi - Tatera inclusa cosensi - Tatera leucogaster cosensi - uznawany za synonim Tatera inclusa - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii, błędny podgatunek jakiegoś autora
- Gerbilliscus inclusus inclusus - Thomas i Wroughton, 1908 - Mozambik, wschodnie Zimbabwe ( na południe od rzeki Zambezi ) - synonim Tatera inclusa inclusa - ma bardzo ciemne futro na grzbiecie
- Gerbilliscus inclusus pringlei - ( Hubbard, 1970 ) - północno-wschodnia Tanzania ( Muheza ) - synonim Tatera pringlei - Tatera inclusa pringlei - Gerbilliscus pringlei - uznawany za synonim Tatera inclusa w jakiejś taksonomii; wymienione jako samodzielny przez jakiegoś autora; futro na grzbiecie czarne, brzuch i stopy czysto białe 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Nie są znane żadne zagrożenia dla tego gatunku.
Nie są znane trendy ani wielkość populacji.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.   
Potrzebne są dalsze badania co do taksonomii, rozmieszczenia, obfitości, reprodukcji i ekologii tego gatunku.

W niewoli - brak danych.


Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.
KRS 0000069730