czwartek, 18 lipca 2019

Zagrożenie dla Serengeti, ludzie coraz bardziej naciskają na granice obszaru chronionego.

Zagrożenie dla Serengeti, ludzie coraz bardziej naciskają na granice obszaru chronionego. 


Serengeti National Park 


Mongabay Series: Global Forests

Ludzka presja na obrzeża Serengeti zagraża dzikiej przyrodzie.

Ignacio Amigo w dniu 12 kwietnia 2019 r


gnu białobrode ( Connochaetes taurinus albojubatus ) - Serengeti National Park 

- Rozciągający się na ponad 40 000 kilometrów kwadratowych (15 400 mil kwadratowych) ekosystem Serengeti-Mara w Afryce Wschodniej jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie.
- Nowe badanie pokazuje, że działalność człowieka na obrzeżach ekosystemu wpływa na migracje dzikich zwierząt i spycha zwierzęta w głąb obszaru chronionego.
- Przesiedlona przyroda ma mniej dostępną ziemię, co powoduje kaskadę zdarzeń wpływających na gleby i roślinność, co zagraża całemu ekosystemowi.
- Autorzy badania domagają się szerszych strategii ochrony, które dotyczą nie tylko obszarów chronionych, ale także ich otoczenia i społeczności lokalnych.


gazelopka sawannowa ( Eudorcas thomsonii )

Każdego roku miliony gnu pręgowanych ( Connochaetes taurinus ), gazelopek sawannowych ( Eudorcas thomsonii ) i zebr stepowych ( Equus quagga ) migrują między Parkiem Narodowym Serengeti w Tanzanii a Rezerwatem Narodowym Masai Mara w Kenii, w jednym z najbardziej znanych pokazów dzikiej przyrody na świecie. Zachowanie tej wielkiej migracji było jednym z powodów, dla których prawie 40 000 kilometrów kwadratowych (15 400 mil kwadratowych) w Afryce Wschodniej zostało wyznaczonych jako obszary chronione w latach 50-tych XX wieku. Społeczności takie jak Masajowie, którzy mieszkali w regionie od setek lat, zostali eksmitowani i zmuszeni do przeprowadzki. Wpływ tego kontrowersyjnego ruchu jest nadal odczuwalny dzisiaj.


migrujące stada gnu pręgowanych ( Connochaetes taurinus )

Obecnie nowe badania sugerują, że samo tworzenie obszarów chronionych i trzymanie ludzi z dala od nich może nie wystarczyć do zachowania różnorodności biologicznej.
Badanie opublikowane w marcu w Science pokazuje, że obecność zwierząt gospodarskich na obrzeżach ekosystemu Serengeti-Mara wypycha dzikie zwierzęta z tych krańców. W rezultacie dzikie gatunki stają się „wciskane” w rdzeń obszarów chronionych. Na przykład w jednym z analizowanych regionów liczba dzikich zwierząt w granicach 15 km (9 mil) od granicy obszaru chronionego spadła o 50 do 75 % między 1970 a 2000 rokiem.
Działalność człowieka ma już wpływ na wielką migrację. Dane GPS zebrane w ciągu ostatnich 20 lat wskazują, że gnu pręgowane ( Connochaetes taurinus )   unikają teraz granic obszarów chronionych. Zamiast tego zaczęły paść się w bardziej wewnętrznych obszarach, co ma tragiczne konsekwencje dla ekosystemu.


grupa bawolców ( Alcelaphus buselaphus ) 

bawolec ( Alcelaphus buselaphus )

Zmieniająca się dynamika

Roślinność, pora sucha i mokra, pożar i migracja pasących się zwierząt to tylko niektóre z połączonych elementów ekosystemu Serengeti-Mara. Zmiany w jednym mogą potencjalnie wpływać na inne zmiany. Na przykład pożary naturalne pod koniec pory suchej zużywają stare pastwiska i wzbogacają glebę, tworząc miejsce na nową, bujną trawę, która przyciąga migrujących roślinożerców.


słoń afrykański sawannowy ( Loxodonta africana ) - Serengeti National Park

Ale teraz obecność zwierząt gospodarskich na granicach powoduje intensywny wypas na tych obszarach i wypieranie gnu. Przy mniej dostępnej ziemi dzikie stada stają nadmiernie wypasającymi się w centrum obszarów chronionych. W konsekwencji obszar, który jest corocznie spalany przez pożary naturalne, zmniejszył się, trawa nie jest tak zielona, a gleba staje się uboga i mniej wydajna w sekwestrowaniu dwutlenku węgla.
„Jest to ważny przykład tego, jak ludzie mogą zmieniać i potencjalnie ograniczać ruchy zwierząt, które mogą wpływać na funkcjonowanie ekosystemu” - powiedział Robert Fletcher, badacz z Wydziału Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Florydy, który nie był zaangażowany w badania . Fletcher powiedział, że te „efekty krawędziowe” na granicach obszarów chronionych były wszechobecne na całym świecie.
„Ostatnie prace sugerują, że 70 procent pozostałego na świecie lasu znajduje się w odległości 1 kilometra od skraju lasu” - powiedział.


gazelopka sawannowa ( Eudorcas thomsonii )

Poza obszarami chronionymi

Jednym z wniosków badania jest to, że strategie ochrony muszą wykraczać poza granice obszarów chronionych.
„To odkrycie zmienia nasz pogląd na to, co jest potrzebne do ochrony różnorodności biologicznej”, - powiedział Michiel Veldhuis z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, który jest głównym autorem badania. „Istnieje pilna potrzeba przemyślenia, w jaki sposób radzimy sobie z granicami obszarów chronionych, aby móc zachować różnorodność biologiczną”.
W swoim artykule autorzy twierdzą, że wzajemne porozumienia między lokalną ludnością a rządami są krokiem naprzód.


 gazelka masajska ( Nanger granti ) 

obecnie krokuta cętkowana ( Crocuta crocuta )

Kluczowym punktem do rozwiązania jest wzrost liczby ludności w regionie, który stale rośnie w ostatnich dziesięcioleciach. Problem nie jest nowy w Serengeti, a naukowcy ostrzegają o tym od dawna. Jafari Kideghesho, badacz z Uniwersytetu Rolniczego Tanzanii Sokoine, w 2010 r. poruszył tę kwestię: „Ludności nie poświęcono wystarczającej uwagi w polityce ochrony Serengeti. Czynnik ten jest często pomijany, przez co radzenie sobie z problemami związanymi z ochroną przyrody jest podobny do leczenia objawów, a nie rzeczywistej przyczyny choroby. ”


zebra równikowa ( Equus quagga boehmi ) - zooWrocław

kudu wielkie ( Tragelaphus strepsiceros ) - zoo Miami - samica z młodym

Autor Ignacio Amigo jest dziennikarzem środowiskowym i redaktorem z Brazylii z tytułem doktora biologii molekularnej na Uniwersytecie w Sao Paulo. Jest specjalistą od multimediów w Climate Tracker. Śledź go na Twitterze na @IgnacioAmigoH.

Artykuł opublikowany przez Genevieve Belmaker
lampart ( Panthera pardus pardus ) - samica z młodym 

National Park Serengeti 

lew angolski ( Panthera leo bleyenbergi ) - zoo Wrocław  

Equus quagga burchelli 

hipopotam ( Hippotamus amphibius ) - zoo Wrocław

żyrafa siatkowana ( Giraffa camelopardalis reticulata ) - Masai Mara National Reserve  

żyrafa kenijska ( Giraffa camelopardalis tippelskirchi ) - Serengeti National Park

portret żyrafy siatkowanej ( Giraffa camelopardalis reticulata ) - zoo Wrocław

lew masajski ( Panthera leo massaica ) - samica i potomstwo - Serengeti National Park

zebra równikowa ( Equus quagga boehmi ) - po lewej : źrebię w zoo Poznań; w środku : dwa osobniki w zoo Opole ; po prawej : źrebię z samicą w zoo Poznań ; 


Opracowano na podstawie artykułu ze strony Mongabay.com
Tłumaczenie własne 
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowychsobota, 13 lipca 2019

Polowanie i rolnictwo napędza gwałtowny spadek jaguarów ( Panthera onca ) w regionie Gran Chaco, w Ameryce Południowej

jaguar ( Panthera onca ) 

Polowanie i rolnictwo napędza gwałtowny spadek jaguarów ( Panthera onca ) w regionie Gran Chaco, w Ameryce Południowej

Mike Gaworecki w dniu 5 października 2018 r

- Nowe badania pokazują, że jedna trzecia krytycznego siedliska jaguara (Panthera onca ) w Gran Chaco, największym tropikalnym lesie suchym w Ameryce Południowej, została utracona od połowy lat 80-tych.
- Według badań prowadzonych przez naukowców z Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) i opublikowanych w czasopiśmie Diversity and Distributions, wylesianie spowodowane ekspansją rolnictwa - głównie dla produkcji soi i bydła - spowodowało gwałtowny spadek siedlisk jaguara w regionie.
- Tymczasem przekształcenie siedliska jaguara w pola uprawne i pastwiska daje myśliwym łatwiejszy dostęp do lasu. W związku z tym nadmierne polowanie i prześladowanie przez hodowców bydła stało się jedną z głównych przyczyn zagrożeń dla przetrwania dużych kotów.

Nowe badania pokazują, że jedna trzecia krytycznego siedliska jaguara ( Panthera onca ) w Gran Chaco, największym tropikalnym lesie suchym w Ameryce Południowej, została utracona od połowy lat 80-tych.
Według badań prowadzonych przez naukowców z Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) i opublikowanych w czasopiśmie Diversity and Distributions, wylesianie spowodowane ekspansją rolnictwa - głównie dla produkcji soi i bydła - spowodowało gwałtowny spadek siedlisk jaguara w regionie.

Tymczasem przekształcenie siedliska jaguara w pola uprawne i pastwiska daje myśliwym łatwiejszy dostęp do lasu. Tak więc nadmierne polowanie i prześladowanie przez hodowców bydła stało się również jednym z głównych zagrożeń dla przetrwania wielkiego kota. Jaguary (Panthera onca) są szczególnie podatne na polowania, ponieważ występują w bardzo niskich gęstościach i muszą znajdować się na dużych obszarach. Gatunek jest wymieniony jako bliski wrażliwy na Czerwonej Liście IUCN.


jaguar ( Panthera onca ) - Loreto Regional Government 

Alfredo Romero-Muñoz z Wydziału Geografii HU Berlin, główny autor badania, -  powiedział Mongabay, że 82 000 kilometrów kwadratowych (prawie 20 milionów akrów) siedlisk jaguara utraconych w latach 1985–2013 stanowi obszar wielkości Austrii.
„Siedem milionów hektarów tego kluczowego siedliska zdegradowało się do siedliska o wysokim ryzyku polowania na jaguary, podczas gdy trzy miliony hektarów zdegradowało się do obszarów wylesionych”, - powiedział.
„Ponadto do 2013 r. jedna trzecia pozostałego zasięgu jaguara (Panthera onca) była zagrożona jednocześnie przez oba zagrożenia. Jaguary mogą być narażone na większe ryzyko zniknięcia - jeśli nie zniknęły - z tych ostatnich obszarów, ponieważ oba zagrożenia mogą oddziaływać wzajemnie i zwielokrotniać ich wpływ. ”


portret jaguara ( Panthera onca ) 

„To właśnie ten synergistyczny cykl wylesiania, polowań lub trucia, jest obecnie głównym zagrożeniem, które pojawia się ponad jedną trzecią pozostałego zasięgu jaguara w Gran Chaco”, - powiedział współautor badania Anthony Giordano, dyrektor i główny specjalista ds. Ochrony środowiska NGO SPECIES, co zostało podkreślone w oświadczeniu.
Aby zbadać, w jaki sposób siedlisko jaguara zmieniło się w Gran Chaco w latach 1985–2013, Romero-Muñoz i zespół współpracowali z kilkoma innymi badaczami jaguarów z całego regionu, aby opracować obszerny zbiór danych o występowaniu jaguara (Panthera onca) i zmiennych, które wpływają na charyzmatyczne duże koty. Następnie naukowcy wykorzystali modele komputerowe do odtworzenia siedliska jaguara w latach 1985, 2000 i 2013.
„Nasze podejście nie tylko pozwala nam zidentyfikować kluczowe siedlisko jaguara, ale także obszary zagrożone polowaniami, obszary zagrożone ekspansją rolniczą i obszary, na których oba te ryzyka oddziaływują w środowisku jaguara” - wyjaśnił Romero-Muñoz. „Ocena tych map w czasie może nas poinformować, jak zmieniły się siedliska w ciągu ostatnich trzech dekad w całym Chaco, a także w obrębie krajów oraz wewnątrz i na zewnątrz obszarów chronionych”.


jaguar ( Panthera onca ) - samica z młodym - San Diego Zoo 

Niektóre wyniki badań wskazują na środki, które można podjąć w celu zabezpieczenia przyszłości jaguarów, głównego drapieżnika w ekoregionie Gran Chaco. Stwierdzono, że większe obszary chronione lepiej chronią siedlisko niż na przykład mniejsze obszary chronione.

„Małe obszary chronione utraciły siedlisko jaguara, ponieważ lasy zostały przekształcone w ich wnętrzu, ponieważ myśliwi penetrują obszary chronione, lub dlatego, że jaguary giną, gdy opuszczają rezerwaty”, - powiedział współautor badania Tobias Kuemmerle, który kieruje berlińską Grupą Biogeografii Konserwacji HU, w oświadczeniu.
Region Gran Chaco o długości 1,1 miliona kilometrów rozciąga się od południowej Boliwii, przez zachodni Paragwaj i do północnej Argentyny. „Wśród krajów Boliwia straciła mniej kluczowe siedlisko jaguara niż Paragwaj i Argentyna” - powiedział Romero-Muñoz. „Główną przyczyną tej różnicy jest prawdopodobnie duży, 3,4 miliona hektarów, Park Narodowy Kaa-Iya. Rzeczywiście, odkryliśmy, że większe obszary chronione straciły proporcjonalnie mniej kluczowego siedliska niż mniejsze od lat 80-tych. Jednak 95% utraty kluczowych siedlisk nastąpiło na obszarach niezabezpieczonych. ”


mapa utraty siedliska przez jaguara ( Panthera onca ) w regionie Gran Chaco 

Około 68 procent wysokiej jakości siedliska jaguara ( Panthera onca ), które nadal pozostaje, jest obecnie niezabezpieczone, odkryli naukowcy. Ale jeśli rządy Argentyny, Boliwii i Paragwaju miałyby koordynować wysiłki na rzecz ochrony tych obszarów, z których większość znajduje się w odległości 200 kilometrów od granic międzynarodowych tych krajów, duże koty mogą zniknąć, sugerują naukowcy. „Nasze mapy mogą nas poinformować, gdzie powinny się odbywać działania ochronne, aby uratować jaguara” - powiedział Kuemmerle.


jaguar ( Pnthera onca ) - odmiana melanistyczna 

Konsumenci mogą również pomóc w ocaleniu jaguarów Gran Chaco. „W tym coraz bardziej połączonym świecie to, co jemy, może mieć wpływ na odległe regiony” - powiedział Romero-Muñoz. „Duża część wołowiny produkowanej w Chaco jest eksportowana do Europy i Azji, a soja produkowana w Chaco jest również eksportowana, głównie w celu żywienia zwierząt. Dlatego sposobem na zmniejszenie naszego potencjalnego wpływu na jaguary może być zmniejszenie naszego indywidualnego spożycia mięsa, zwłaszcza wołowiny ”.


jaguar ( Panthera onca )

CYTATY

• Quigley, H., Foster, R., Petracca, L., Payan, E., Salom, R. i Harmsen, B. 2017. Panthera onca (wersja errata opublikowana w 2018 r.). Czerwona Lista Zagrożonych Gatunków IUCN 2017: e.T15953A123791436. doi: 10.2305 / IUCN.UK.2017-3.RLTS.T15953A50658693.en. Pobrano 5 października 2018 r.

• Romero-Muñoz, A., Torres, R., Noss, AJ, Giordano, AJ, Quiroga, V., Thomson, JJ, Baumann, M., Altrichter, M., McBride Jr., R., Velilla, M ., Arispe, R. i Kuemmerle, T. (2018). Utrata siedlisk i nadmierne polowanie synergicznie napędzają wytępienie jaguarów z Gran Chaco. Różnorodność i dystrybucja. doi: 10.1111 / ddi.12843jaguar ( Panthera onca ) - dwie formy ubarwienia 

jaguar ( Panthera onca ) - samica z młodym w warunkach zoo
Opracowano na podstawie artykułu ze strony Mongabay.com
Tłumaczenie własne 
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych
KRS 0000069730