link

sobota, 29 sierpnia 2009

Najbardziej zagrożone wyginięciem ssaki - Azja - część III
młode tygryski bengalskie

tygrys syberyjski - zoo Zurych

tygrys syberyjski - zoo Filadelfia

tygrys syberyjski - zoo Wrocław

tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica)

tygrys sumatrzański (Panthera tigris sumatrae) ogród zoologiczny we Wrocławiu

tygrys bengalski(Panthera tigris tigris)

tygrys sumatrzański (Panthera tigris sumatrae)

tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica)

tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica)

portret tygrysa syberyjskiego (Panthera tigris altaica) z wrocławskiego zoo

portret tygrysa bengalskiego (Panthera tigris tigris)

wypoczynek tygrysa sumatrzańskiego(Panthera tigris sumatrae)

tygrys sumatrzański (Panthera tigris sumatrae)

tygrys malajski (Panthera tigris jacksoni)

tygrys malajski (Panthera tigris jacksoni) w zoo

tygrys indochiński (Panthera tigris corbetti)

tygrys indochiński (Panthera tigris corbetti) - samica z młodymi w zoo

tygrys indochiński (Panthera tigris corbetti) w ogrodzie zoologicznym

tygrys chiński (Panthera tigris amoyensis)

tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica)

młode tygryski syberyjskie (Panthera tigris altaica)

2-dniowe tygryski bengalskie(Panthera tigris tigris)

Azis - samiec tygrysa sumatrzańskiego (Panthera tigris sumatrae) z wrocławskiego zoo

2- dniowe tygryski bengalskie (Panthera tigris tigris) urodzone w warunkach wiwaryjnych


portret nosorożca indyjskiego

nosorożec indyjski (Rhinoceros unicornis) w kąpieli

nosorożec indyjski (Rhinoceros unicornis) samica z młodym - zoo w Berlinie

nosorożec indyjski (Rhinoceros unicornis) w całej okazałości w ogrodzie zoologicznym

przegląd wszystkich żyjących współcześnie gatunków nosorożców

szkic zachowania godowego pary nosorożców indyjskichpanda wielka (Ailuropoda melanoleuca) w czasie posiłku


panda wielka w warunkach naturalnych

młoda panda wielka w bambusowym lesie

panda wielka (Ailoropoda melanoleuca) ogród zoologiczny w Waszyngtonie

panda wielka ( Ailuropoda melanoleuca)

portret pandy wielkiej ( Ailuropoda melanoleuca )

panda wielka (Ailuropoda melanoleuca) w warunkach wiwaryjnych

Panda wielka (Ailuropoda melanoleuca) ssak z rzędu drapieżnych.
Systematycy mieli trudności z oficjalnym sklasyfikowaniem i przydzieleniem do określonej rodziny. Po opisaniu w 1872 roku została przydzielona do rodziny niedźwiedzi ( niedźwiedź bambusowy ), później do rodziny szopowatych, jeszcze później utworzono rodzinę pand. Ostatecznie po badaniach molekularnych wróciła do rodziny niedźwiedzi.

Symbol WWF ( World Wildlife Fund ) organizacji zajmującej się ochroną środowiska naturalnego i organizmów zagrożonych.

Występuje jedynie w Chinach, w prowincji Syczuan, Gansu i Shaanx. Zamieszkuje lasy bambusowe.

W warunkach naturalnych głównymi przyczynami zagrożenia są: niska rozrodczość oraz kurczenie się lasów bambusowych na obszarze występowania. Szacuje się ,że na swobodzie żyje ok. 500 osobników.

Spora ilość osobników znajduje się w chińskich ośrodkach hodowlanych, które z powodzeniem rozmnażają ten gatunek.

W Europie jedynie w ogrodzie zoologicznym w Wiedniu, udało się uzyskać potomstwo. Inny samotny egzemplarz mieszka w berlińskim ogrodzie zoologicznym."

Nosorożec indyjski, nosorożec pancerny ( Rhinoceros unicornis ) nieparzystokopytny ssak z rodziny nosorożców. Jest to największy przedstawiciel azjatyckich nosorożców.

Występuje w Indiach, Bangladeszu, Nepalu.
Zamieszkuje podmokłe tereny w dolinach rzek, tereny trawiaste, sawanny, zakrzewienia.
Szacuje się ich liczbę na ok. 2400 osobników.

Główne przyczyny zagrożenia to:
- niska rozrodczość gatunku
- kurczące się środowisko występowania
- kłusownictwo (sproszkowany róg wykorzystywany w tradycyjnej chińskiej medycynie oraz inne części ciała)

Podstawowe działania ochronne nosorożca indyjskiego:
- zwiększenie działań w walce z kłusownictwem i kontrolą obszarów chronionych
- odbudowa rozproszonych populacji
- odbudowa naturalnych korytarzy przemieszczania się zwierząt
- stworzenie dodatkowych populacji poprzez przemieszczanie istniejących
- współpraca z miejscowymi społecznościami i umożliwienie im czerpania korzyści ekonomicznych z obecności nosorożców

Nosorożec indyjski jest dość dobrze reprezentowany w warunkach wiwaryjnych, gdzie jest systematycznie rozmnażany."

Tygrys ( Panthera tigris ) drapieżnik z rodziny kotów.
Występuje od południowej Syberii, poprzez Indie, Azję Południowo - Wschodnią, po Sumatrę.
Zamieszkuje głównie lasy ale również otwarte tereny trawiaste, namorzyny, zarośla nadrzeczne.

Obecnie tygrys występuje w 6 podgatunkach.

Tygrys syberyjski, tygrys amurski (Panthera tigris altaica) największy drapieżnik z rodziny kotów.
Występuje na południu Syberii, w północnych Chinach, Półwyspie Koreańskim.
Zamieszkuje tajgę syberyjską.
Na terenie Rosji, Chin oraz obu Korei żyje ok. 200 - 300 osobników. Więcej osobników znajduje się w różnych ośrodkach hodowlanych oraz ogrodach zoologicznych czy cyrkach.
Tygrys syberyjski dobrze rozmnaża się w niewoli. Tworzy też płodne hybrydy głównie z tygrysem bengalskim.

Głównym zagrożeniem jest kłusownictwo (różne części ciała wykorzystywane w tradycyjnej chińskiej medycynie), rozproszenie populacji i wycinanie lasu.

Tygrys bengalski, tygrys królewski, tygrys indyjski (Panthera tigris tigris) .
Występuje w Indiach, Nepalu, Bangladeszu.
Zamieszkuje lasy zarówno nizinne jak i górskie, otwarte tereny trawiaste, zarośla nadrzeczne oraz namorzyny.
Jest w porównaniu do innych podgatunków dość liczebny. Szacuje się go na ok. 3000 - 5000 osobników.

Głównymi czynnikami zagrożenia jest :
- kłusownictwo (nielegalny handel skórami i tradycyjna chińska medycyna - wykorzystuje różne części ciała oraz kości)
- wycinka lasu
- przeludnienie, co prowadzi do konfliktów tygrys - człowiek,
- kurczący się areał łowiecki tygrysa oraz wytępienie jego głównej zdobyczy: jeleni, dzików
W skrajnych wypadkach osobniki starsze lub chore zmieniają swój profil łowiecki stając się ludobójcami.

Tygrys sumatrzański ( Panthera tigris sumatrae) najmniejszy podgatunek tygrysa zamieszkujący Sumatrę.
Występuje głównie na terenach leśnych.

Szacuje się, że na wyspie żyje ok. 500 osobników, co prawdopodobnie jest liczbą zawyżoną.

Zagrożeniem dla tego podgatunku jest kłusownictwo oraz wycinka lasu.

Tygrys indochiński (Panthera tigris corbetti) występuje w Azji Południowo - Wschodniej.
Zamieszkuje lasy, zakrzewienia nadrzeczne, namorzyny.

W Tajlandii ten podgatunek tygrysa jest hodowany na diecie bez mięsnej, w Świątynii Tygrysa przez mnichów buddyjskich. Mnisi zarobione z turystyki pieniądze chcą przeznaczyć na wybudowanie ośrodka hodowlanego celem przywrócenia go naturze.

Szacunkowa liczba osobników to ok. 1200 - 1800.

Zagrożenia jak u wszystkich podgatunków.

Tygrys chiński ( Panthera tigris amoyensis) występuje w południowej części Chin.
Prawdopodobnie wymarły w warunkach naturalnych.

Szacunkowa liczba osobników przebywających w chińskich ośrodkach hodowlanych to ok. 60 sztuk.

Zamieszkiwał głównie lasy i zakrzewienia nadrzeczne.

Tygrys malajski(Panthera tigris jacksoni) występuje w południowej części Półwyspu Malajskiego zamieszkując lasy i namorzyny.

Szacunkowa liczba osobników to 600-800 sztuk.

Zagrożenie jak u pozostałych podgatunków.

Wymarłe podgatunki w XX wieku :

Tygrys kaspijski
( Panthera tigris virgata) - wyginął w latach 70 - tych .Występował na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Zamieszkiwał tzw. tugai (zakrzewienia nadrzeczne), porośnięte wzgórza, lasy galeriowe.

Tygrys jawajski (Panthera tigris sondaica) - wyginął w latach 80 - tych. Występował na Jawie. Zamieszkiwał lasy.

Tygrys z Bali (Panthera tigris balica) - wyginął w latach 30 - tych. Występował na Bali. Zamieszkiwał lasy.

To głównie człowiek przyczynił się do wyginięcia tych podgatunków tygrysa.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730