link

sobota, 7 maja 2011

Otonyctomys hatti - jedyny przedstawiciel rodzaju Otonyctomys

Otonyctomys hatti - gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ). Jest to jedyny przedstawiciel rodzaju Otonyctomys.


Występuje w Ameryce Północnej, od Jukatanu ( Meksyk ) do północnej i północno-wschodniej Belize i Gwatemali w Ameryce Środkowej.

Zamieszkuje lasy tropikalne oraz zarośla i zakrzewienia w pobliżu wody.

Otonyctomys hatti - eksponat muzealny

Prowadzi nadrzewny tryb życia. 
Żywi się nasionami i miękkimi owocami. Pożywienie zdobywa zarówno na drzewach i krzewach jak i na ziemi. 

Biologia tego gatunku jest słabo poznana.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uważany za nie zagrożony. Występuje w szeregu obszarach chronionych.
Uznawany  jest za rzadki gatunek, gdyż znany jest tylko z 18 okazów.
Gryzoń ten ma dość szeroki zasięg i uważa się, że jest dość odporny na zmiany siedliskowe.
Potrzebne są badania szczególnie w odniesieniu do stanu populacji oraz zagrożeń, ekologii i historii naturalnej gatunku.

W warunkach wiwaryjnych - prowadził nadrzewny tryb życia, przejawiając aktywność w godzinach nocnych.
Jest gatunkiem bardzo nieśmiałym i skrytym. W pożywieniu tolerował głównie nasiona i miękkie owoce.
Jest to trudny gatunek do hodowli oraz chwytania w pułapki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730