link

wtorek, 24 lipca 2012

Kolczaki ( Echimyidae ), podrodzina kolczaki pierwotne ( Eumysopinae ) część VII

 Przegląd gatunków część IV


Trinomys albispinus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys albispinus.
Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( północno-wschodnia Brazylia - stan Bahia, Sergipe, Minas Gerais ) i przyległe wyspy.

Zamieszkuje suche siedliska typu caatinga, lasy atlantyckie, półsuche sawanny, obszary skaliste do wysokości 2000 m n.p.m.

Aktywny głównie w nocy, szczyt aktywności zaraz po zachodzie  i przed wschodem słońca.
Prowadzi samotny i naziemny tryb życia.
Zakres rewiru samca, jest dwukrotnie większy niż samicy, ale podczas żerowania nie oddalają się zbytnio od kryjówki.
Na kryjówki kopie płytkie nory, ale również wykorzystuje zagłębienia wśród korzeni drzew, puste pnie czy gęste zarośla.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym ( nasiona i owoce ).
Sezon rozrodczy między styczniem a czerwcem.
Okres ciąży wynosi około 26 - 30 dni. Samica rodzi 2 - 4 młode w miocie. Może być do 4 miotów w sezonie.
Dojrzałość płciową samice uzyskują w wieku około 8 miesięcy, samce w wieku około 5 miesięcy.
Żyje około 30 - 32 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Trinomys albispinus albispinus - Ilha de Deos ( Bahia - Brazylia )
- Trinomys albispinus minor - północno-wschodnia Brazylia ( Bahia )
- Trinomys albispinus serotinus - Lamarao ( Bahia - Brazylia )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego, utrata i fragmentacja siedlisk oraz rozwój rolnictwa ( zamiana gruntów w pastwiska i pola uprawne ).
Rejestrowany z Sergipe Protected Area.

W niewoli - brak danych.
Trinomys dimidiatus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys dimidiatus.
Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( wschodnie stoki Serra do Mar w stanie Rio de Janeiro w Brazylii ).

Zamieszkuje lasy pierwotne i wtórne porastające nadbrzeżne wyżyny od poziomu morza do 1000 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony mimo, że ma ograniczony zakres ( około 20 000 km2 ).
Uważa się, że prawdopodobnie występują duże populacje oraz widoczny jest brak zagrożeń na chwilę obecną.
Jednak główne zagrożenie może stanowić degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz utrata i fragmentacja siedlisk.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie.

W niewoli - brak danych.
Trinomys eliasi - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys eliasi - Proechimys iheringi eliasi.
Opisany w 1992 przez Pessoa, Oliveira i Reis. Dawniej uważany za podgatunek Trinomys iheringi. Uznany za samodzielny gatunek ( Lara & Patton 2000 ).
Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( północny region stanu Rio de Janeiro w Brazylii ). 

Zamieszkuje suche przybrzeżne zarośla, suche lasy oraz piaskowe wydmy porośnięte lasem i zaroślami.

Aktywny głównie w nocy, szczyt aktywności po zachodzie i przed wschodem słońca.
Prowadzi naziemny i samotny tryb życia.
Rewiry samca i samicy są odpowiednio różne wielkością. Rewir samca jest dwukrotnie większy niż samicy.
Na kryjówki wybiera nory, jamy, zagłębienia wśród korzeni drzew, puste pnie.
Żeruje w pobliżu kryjówki, zbytnio się od niej nie oddalając.
Odżywia się nasionami i owocami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku.
Samica rodzi 2 młodych w miocie. Może być do 4 miotów w sezonie.
Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku - samica 8 miesięcy a samiec 5 miesięcy.
Żyje około 30 miesięcy.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za zagrożony ze względu na ograniczony zasięg występowania ( mniej niż 5000 km2 ) oraz mocno rozdrobnioną dystrybucję populacji.
Znany jest z 3 miejsc występowania. Dwa z nich znajdują się na obszarach chronionych. Trzeci obszar Barra de Marica nie jest obszarem chronionym. Tutaj degradacja i niszczenie środowiska naturalnego, utrata siedlisk oraz nielegalne składowiska odpadów stanowią główne zagrożenia. Cały obszar Barra de Marica stanowi teren wydobycia piasku.
Rejestrowany z Poco das Antas Biological Reserve i Restinga de Jurubatiba National Park,  ale również te obszary podlegają naciskom lokalnych społeczności ( grunty rolne ) czy władz stanowych ( zezwolenia na eksploatację kopalin i budowę dróg ).

W niewoli - brak danych. 
Trinomys gratiosus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczakó pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys gratiosus - Proechimys iheringi gratiosus.
Dawniej uważany za podgatunek Trinomys iheringi. Uznany za samodzielny gatunek ( Lara & Patton 2000 ). Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( stany Rio de Janeiro, Minas Gerais i Espirito Santo we wschodniej Brazylii ).

Zamieszkuje pierwotny i wtórny atlantycki las o gęstym poszyciu do 600 m n.p.m. a nawet wyżej.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Opisane podgatunki :
- Trinomys gratiosus bonafidei - Fazenda Boa Fe ( stan Rio de Janeiro w Brazylii )
- Trinomys gratiosus gratiosus - Nizina Floresta da Caixa dAgua ( wschodnia Brazylia )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na prawdopodobieństwo dużych populacji, chociaż obszar występowania szacuje się na mniej niż 2000 km2.
Jego siedlisko jest stosunkowo mało naruszone, chociaż nizinne siedliska są bardziej zagrożone niż siedliska wyżynne.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie min. z Itaiaia National Park.   

W niewoli - brak danych.
Trinomys iheringi - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys iheringi.
Dawniej w rodzaju Proechimys, ale badacze Lara & Patton 2000 umieścili go w rodzaju Trinomys. Kilka form uważanych za podgatunki ( gratiosus, eliasi, paratus ) zostało podniesionych do rangi samodzielnych gatunków ( Lara & Patton 2000 ). Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( wschodnie wybrzeże stanów Espirito Santo, Sao Paulo i Minas Gerais w Brazylii ).

Zamieszkuje nadbrzeżne nizinne lasy do wysokości 350 m n.p.m.

Aktywny głównie w nocy, szczyt aktywności zaraz po zmierzchu i przed świtem.
Prowadzi naziemny i samotny tryb życia.
Jest ssakiem terytorialnym, rewir samca to średnio 1,37 ha powierzchni lasu a samicy 0,86 ha.
Kryjówki zakłada w norach, jamach, w zagłębieniach wśród korzeni drzew, w pustych pniach, w gęstych zaroślach.
Jest ssakiem cichym, poruszającym się w gęstym poszyciu i runie leśnym na dnie lasu.
Odżywia się nasionami i owocami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku.
Samica po 26 - 30 dniach rodzi 2 młodych w miocie. 4 mioty w sezonie.
Odstawienie następuje w wieku około 2 miesięcy i młode usamodzielniają się.
Dojrzałość płciową osiągają w wieku - 8 miesięcy samice a samce w 5 miesiącu.
Żyje około 30 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Trinomys iheringi denigratus - Minas Gerais ( Brazylia )
- Trinomys iheringi iheringi - Wyspa Sao Sebastiao ( Sao Paulo - Brazylia )
- Trinomys iheringi panema - wschodnia Brazylia

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji. Lokalnie populacje są dość obfite, ale rozproszone z powodu uzależnienia od leśnych siedlisk.
Obecnie brak jest widocznych zagrożeń.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie.

W niewoli - brak danych.
Mirapitanga ( Trinomys mirapitanga ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim  Proechimys mirapitanga.
Opisana w 2002 i 2003 roku ( Lara & Patton ) i ( Hingst - Zaher ) i na podstawie cech morfologicznych i molekularnych umieszczona w rodzaju Trinomys.
Uznawana za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( nizina nadmorska w stanie Bahia, w Brazylii ).

Zamieszkuje nizinne nadmorskie lasy z gęstym poszyciem.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie oznaczony ze względu na brak dokładnych informacji na temat stanu populacji.
Znany z dwóch obszarów - Porto Seguro oraz Pau Brasil Ecological Station. Oba te obszary występowania są chronionymi.
Potencjalne główne zagrożenia dla tego gatunku to wylesianie ( utrata siedlisk ) oraz degradacja i niszczenie środowiska naturalnego.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Trinomys moojenii - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys moojenii. Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej (stan Minas Gerais - południowo-wschodnia Brazylia ).

Zamieszkuje nizinne nadmorskie lasy z gęstym poszyciem.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za zagrożony ze względu na ograniczony obszar występowania oraz rozproszone i izolowane populacje.
Główne zagrożenia to degradacja i niszczenie środowiska naturalnego, utrata siedlisk i ich fragmentacja oraz rozwój rolnictwa. 
Nie jest rejestrowany z obszarów chronionych.

W niewoli - brak danych.
Trinomys myosuros - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys myosuros.
Umieszczony w rodzaju Trinomys chociaż status gatunku niepewny ( brak opisu zębów - Wilson & Reeder 2005 ). Może stanowić formę setosus lub albispinus. Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( stany Bahia i Minas Gerais w Brazylii ).

Zamieszkuje nadmorskie nizinne lasy.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku. 

Opisane podgatunki :
- Trinomys myosuros leptosoma - Bahia, Sao Paulo? ( Brazylia )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji. Podejrzewa się, że toleruje pewien stopień modyfikacji siedlisk.
Obecnie nie ma większych zagrożeń dla tego gatunku, chociaż utrata siedlisk ( przekształcanie w grunty rolne i pastwiska ) może stanowić poważne zagrożenie i prowadzić do zmniejszenia populacji.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są badania taksonomiczne i badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Trinomys paratus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys paratus - Proechimys iheringi paratus.
Uważany dawniej za podgatunek Trinomys iheringi, wyniesiony do rangi gatunku w 2000 roku przez Lara & Patton oraz Wilson & Reeder 2005. Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( od Capela de Sao Braz do Cariacia i Itapemirim w stanie Espirito Santo - południowo-wschodnia Brazylia ).

Zamieszkuje nizinny wilgotny las równikowy.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie oznaczony ze względu na brak aktualnych informacji o stanie populacji. Przypuszcza się, że tworzy izolowane i rozproszone populacje we fragmentach wilgotnego lasu równikowego.
Nie jest rejestrowany z żadnego obszaru chronionego w swoim zakresie. 
Obszar występowania tego gatunku został mocno przekształcony w grunty rolne oraz pastwiska.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące biologii, ekologii, siedlisk, zagrożeń oraz dystrybucji, stanu i trendów populacji.

W niewoli - brak danych.
Trinomys setosus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys setosus.
Dawniej w rodzaju Proechimys, ale badacze Lara & Patton 2000, umieścili go w rodzaju Trinomys. Może zawierać Trinomys myosuros. Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( pasma górskie wybrzeża w stanach Bahia i Minas Gerais w Brazylii ).

Zamieszkuje nadmorskie lasy i sawanny.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Opisane podgatunki :
- Trinomys setosus elagans - Morro do Pilarand Santa Barbara w Minas Gerais ( Brazylia )
- Trinomys setosus fuliginosus - wschodnia Brazylia - prawdopodobnie synonim Proechimys cayennensis
Trinomys setosus setosus - wschodnia Brazylia

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Obecnie nie są znane większe zagrożenia dla tego gatunku.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.
Potrzebne są badania dotyczące ekologii, siedlisk, zagrożeń oraz dystrybucji, stanu i trendów populacji.

W niewoli - brak danych.
Jonenaga ( Trinomys yonenagae ) - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys yonenagae.
Opisany w 1996 roku przez da Rocha. Początkowo w rodzaju Proechimys, ale Lara & Patton 2000 umieszczają go w rodzaju Trinomys. Uznawany za endemit dla Brazylii.

Występuje w Ameryce Południowej ( Queimadas w stanie Bahia - Brazylia ).

Zamieszkuje piaszczyste wydmy porośnięte nielicznymi zaroślami oraz suche siedliska typu caatinga.

 jonenaga ( Trinomys yonenagae ) - przed norą

Gatunek słabo poznany. 
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia.
Wiadomo jedynie, że jonenaga kopie rozległe systemy nor u podnóża piaskowych wydm.

Nie opisano żadnych podgatunków.

schwytana jonenaga ( Trinomys yonenagae ) - samica z młodym

Gatunek uznawany za zagrożony ze względu na ograniczony zasięg występowania, który jest mniejszy niż 5000 km2.
Znane populacje występują w mniej niż pięciu miejscach.
Główny zakres gatunku wyznacza ciągła piaszczysta wydma wzdłuż środkowego biegu rzeki Rio Sao Francisco, na lewym jej brzegu.
Główne zagrożenie stanowi eksploatacja piasku prowadząca do utraty siedlisk oraz degradacji i niszczenia środowiska naturalnego.
Gatunek nie jest rejestrowany z obszarów chronionych w swoim zasięgu.
Potrzebne są dalsze badania nad ekologią, siedliskami, zagrożeniami oraz dystrybucją, stanem i trendami populacji.

W niewoli - brak danych.

c. d. n.


Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730