czwartek, 25 października 2012

Pagi - naczelny z Archipelagu Wysp Mentawai

Nosacz mentawajski, pagi, nosacz pagi, simakobu ( Simias concolor ) ssak z rzędu naczelnych ( Primates ), z nadrodziny małp wąskonosych ( Catarrhina ), z rodziny makakowatych ( Cercopithecidae ). Synonim Nasalis concolor.
Gatunek wcześniej umieszczany w rodzaju Nasalis. Analiza molekularna wykazała różnicę tworząc monotypowy rodzaj Simias ( Whittaker i współ. 2006 ). Uznawany za endemit dla Indonezji.

Występuje w Azji Południowo-Wschodniej ( wyspy Mentawai u zachodnich wybrzeży Sumatry - Indonezja ).

Zamieszkuje deszczowe nizinne lasy i lasy łęgowe o gęstym poszyciu oraz pierwotne lasy porastające wzgórza.


pagi ( Simias concolor )

Aktywny w ciągu dnia, szczyt aktywności w godzinach porannych i późnopopołudniowych. Żyje w grupach. Tworzy dwa rodzaje grup. Grupy rodzinne składające się z dorosłego samca i 2 - 4 samic i ich młodych oraz grup kawalerskich składających się do 30 samców.
Prowadzi nadrzewny tryb życia. Każda grupa zajmuje określone terytorium o wielkości od 6,5 do 20 ha powierzchni lasu. Grupy kawalerskie mogą posiadać większe terytoria niż grupy rodzinne nawet do 50 ha.
W czasie przemieszczania się po terytorium, rodziny trzymają się w bardzo bliskiej odległości i rzadko się zdarza aby pojedynczy osobnik oddalił się od grupy na więcej niż 5 metrów.
Osobniki żyjące samotnie lub odrzucone poruszają się tylko po obrzeżach poszczególnych rewirów, nie wkraczając w głąb poszczególnych terytoriów.
Rzadko w trakcie spotkań między grupowych dochodzi do agresywnych zachowań ( walk i pogoni ).
Grupy kawalerskie przemieszczając się przez las wytwarzają nadmierny hałas informując inne grupy kawalerów o swojej obecności.
Pojedyncze osobniki utrzymują ze sobą kontakt za pomocą głosu. Samce szczekają przez nos a samice ostro piszczą. Do komunikacji używa też wzroku, mimiki oraz sygnałów chemicznych.


Simias concolor siberu - po lewej : młody samiec ; po prawej : samiec

Grupa śpi razem na drzewie, pierwsze żerowanie po wschodzie słońca odbywa się w pobliżu drzewa - sypialni.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. W skład jego diety wchodzą młode liście i pędy, owoce, jagody, kwiaty, nasiona.
Sezon rozrodczy od czerwca do lipca.
Gatunek ten wykazuje się obrzękiem seksualnym, cecha ta jest rzadka u innych azjatyckich gatunków małp wąskonosych.
Samica kilkakrotnie kopuluje z samcem.
Nie wiele wiadomo na temat długości ciąży, prawdopodobnie jej długość jest zbliżona do ciąży u Nasalis larvatus.
Samica rodzi 1 młode, bardzo rzadko bliźnięta, które przebywa z nią do około roku.
Nie wiele wiadomo na temat długości laktacji i opieki rodzicielskiej u tego gatunku.
Nie znana jest długość życia ale przypuszcza się, że może dożyć do 20 - 25 lat.


Simias concolor concolor

Opisane podgatunki :
- Simias concolor concolor - wyspy Mentawai ( wyspy Pagai Selatan, Pagai Utara, Sipora, Simalegu, Sinakak ) - synonim Nasalis concolor concolor - krytycznie zagrożony
- Simias concolor siberu - wyspy Mentawai ( wyspa Siberut ) - synonim Nasalis concolor siberu - krytycznie zagrożony


pagi ( Simias concolor )

Gatunek uznawany za krytycznie zagrożony ze względu na oszacowania spadku populacji o 70% - 90% w ciągu ostatnich 10 lat na skutek polowań i utraty siedlisk. Zostało to stosunkowo dobrze zbadane ale istnieje dalsza potrzeba intensywnych badań w całym zakresie występowania gatunku.
Szacuje się, że podgatunek Simias concolor siberu z wyspy Siberut ma największą populację około 6000 - 15500 osobników. Całość gatunku szacowana jest na około 6700 - 17300 osobników. Średnia gęstość jest szacowana na 21 osobników na km2 w 1994 roku ( Tenaza & Fuentes 1995 ).
Główne zagrożenie stanowi polowanie dla mięsa. Miejscowe rytuały i tabu, które wcześniej regulowały polowanie zostały zastąpione przez chrześcijaństwo a ono nie stanowi żadnej kontroli dla myśliwych. Również zmiana łuków i strzał w broń palną przyczynia się do zwiększonej efektywności polowań miejscowych myśliwych.
Innym zagrożeniem jest utrata siedlisk związana z tworzeniem plantacji palm olejowych, rozwojem infrastruktury drogowej oraz wyrębem lasu w celach gospodarczych.
Pagi jest często ofiarą nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami.
Ujęty w Załączniku CITES I.
Objęty ochroną przez prawo Indonezji.
Rejestrowany z terenu Siberut National Park i Teiteibatti Wildlife Reserve.


rycina - Simias concolor

Proponowane są następujące działania ochronne :

  • zwiększyć ochronę Siberut National Park i egzekwować związane z tym prawo
  • objąć formalną ochroną las Paleonan North Siberut, który jest łatwo dostępny
  • objąć ochroną obszary na wyspach Pagai
  • kształtować ochronę, zwłaszcza w zakresie łowiectwa
  • rozwój alternatywnych modeli gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozwoju ekoturystyki na wyspach Mentawai


W niewoli - brak danych.  
  
  Simias concolor siberu

pagi ( Simias concolor )

rycina - Simias concolor  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730