link

piątek, 23 stycznia 2015

Endemiczne australijskie gryzonie z rodzaju Pseudomys. Przegląd gatunków. Część I.Pseudomys to rodzaj gryzoni, który zawiera szeroką gamę gatunków rodzimych dla Australii i Nowej Gwinei.
Należą one do nielicznych łożyskowych ssaków lądowych, które skolonizowały Australię bez ludzkiej interwencji.
Gryzonie z rodzaju Pseudomys charakteryzują się niewielkimi rozmiarami.
Długość ciała to 60 - 160 mm. Ogon to 60 - 180 mm, a waga to 12 - 90 g.
U niektórych gatunków występuje niewielki dymorfizm płciowy : samiec jest cięższy i większy niż samica. 
Są to gatunki aktywne w ciągu całego roku, głównie w nocy ale niektóre także w ciągu całej doby z okresami spoczynku podczas najgorętszych godzin dnia.
Zamieszkują różnorodne siedliska : tropikalne lasy, lasy eukaliptusowe, suche lasy, busz, stepy, sawanny, półpustynie i pustynie, obszary kamieniste, piaszczyste i nadmorskie wydmy, tereny trawiaste, suche zarośla, tereny podgórskie i górskie.
W obszarach objętych suszą ich populacje spadają ale wzrastają po opadach.
Żyją samotnie lub niewielkich koloniach.
Kopią płytkie systemy nor lub budują gniazda z trawy na powierzchni. 
Nory są umieszczane pod lub w kępach trawy Spinifex, wśród zarośli, pod naturalnymi osłonami, pod kamieniami i głazami, pod korzeniami drzew, w szczelinach w gliniastym podłożu itp.
Część gatunków buduje kopczyki z kamyków wokół wejść do nor.
Odżywiają się głównie nasionami, korzonkami, bulwami, trawami, roślinami zielnymi ale także owadami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku, ale większość gatunków rozmnaża się w okresach obfitości pokarmowej po opadach deszczu.
System krycia poligamiczny, rzadziej monogamiczny. 
Ciąża trwa od 28 do 32 dni. Samica rodzi 1 - 5 młodych w miocie, ale mioty mogą być też większe. Ilość miotów w sezonie 1 - 4. Średni czas odstawienia to około 30 dni. 
Długość życia to około 12 - 24 miesiące.


Pseudomys australis

Część gatunków jest uznawana za wrażliwe lub zagrożone, dwa uznano za wymarłe. Większość z nich stanowi endemity dla Australii. 
Główne zagrożenie stanowi drapieżnictwo inwazyjnych gatunków ( lisy, koty domowe, psy domowe ), zmiany pożarowe, zmiany klimatyczne, inwazyjne gatunki roślin ( gatunki traw wprowadzone przez człowieka ), nadmierny wypas zwierząt domowych, niszczenie i degradacja siedlisk.
Rejestrowane z wielu obszarów chronionych w swoich zasięgach.
Gatunki zagrożone i wrażliwe są objęte planami ochronnymi.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego części gatunków, ich stanu, trendów i obfitości populacji, biologii i ekologii, siedlisk, zagrożeń.

W niewoli - rzadkie.
Jedynie w ramach programów ochronnych na terenie Australii.


Pseudomys apodemoides

Przegląd gatunków : 
Rząd: Gryzonie - Rodentia, Podrząd Myomorpha, Nadrodzina Muroidea, Rodzina Muridae, Podrodzina Murinae.
Rodzaj: Pseudomys -  Gray, 1832  
Nazwa rodzaju Pseudomys oznacza "rzekomy" i "tajemnica" przypuszczalnie w odniesieniu do ich podobieństwa a jednak odmienności i tajemniczości w porównaniu do "prawdziwych myszy" z rodzaju Mus.


Pseudomys patrius

Gatunki :
- Pseudomys albocinereus 
- Pseudomys apodemoides 
- Pseudomys australis 
- Pseudomys bolami 
- Pseudomys calabyi 
- Pseudomys chapmani  
- Pseudomys delicatulus 
- Pseudomys desertor 
- Pseudomys fieldi 
- Pseudomys fumeus 
- +Pseudomys glaucus  
- +Pseudomys gouldii  
- Pseudomys gracilicaudatus 
- Pseudomys hermannsburgensis 
- Pseudomys higginsi 
- Pseudomys johnsoni 
- Pseudomys laborifex 
- Pseudomys nanus 
- Pseudomys novaehollandiae 
- Pseudomys occidentalis 
- Pseudomys oralis 
- Pseudomys patrius 
- Pseudomys pilligaensis 
- Pseudomys shortridgei 
- +Pseudomys vandycki  (koniec pliocenu Australii)Pseudomys desertorjedno z siedlisk gryzoni z rodzaju Pseudomys, trawy Spinifex ( Triodia basedowii ) - Wielka Pustynia Wiktorii


Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730