link

piątek, 23 września 2011

Ryjoskoczki z rodzaju Elephantulus. Przegląd gatunków.

Charakterystyka rodzaju


Występują w Afryce na południe od Sahary ( 1 gatunek w Afryce Północnej ).
Zamieszkują głównie suche sawanny, stepy i półpustynie porośnięte gęstą wysoką trawą i zaroślami.
Są aktywne w ciągu całej doby. Są terytorialne, żyją samotnie lub w parach. Po swoim terytorium poruszają się swoimi wydeptanymi ścieżkami, unikając otwartych przestrzeni. Na gniazda i kryjówki zajmują opuszczone nory innych ssaków. Rzadko kopią własne.
Zaniepokojone lub podczas kopulacji wytwarzają dźwięki, pocierając tylnymi nogami. Są to akustyczne brzmienia lub sygnały, często indywidualne wzory muzyczne.
Odżywiają się głównie owadami ( mrówki i termity ). Stwierdzono też, że Elephantulus edwardii żywi się nektarem i przenosi pyłek przyczyniając się do zapylania roślin.
Rozmnażają się przez cały rok. W roku może być 4-6 miotów. Średnia długość ciąży to 50dni, samica rodzi 1-2 młode.
Gatunki z rodzaju Elephantulus są uważane za nie zagrożone. Ich występowanie na terenach mało atrakcyjnych dla człowieka częściowo je chroni. Zagrożeniem może być lokalny intensywny wypas zwierząt domowych.


ryjoskoczek skalny ( Elephantulus myurus ) ?


Do rodzaju Elephantulus zaliczamy 11 gatunków, chociaż ich status taksonomiczny nie został do końca zdefiniowany.


- Elephantulus brachyrhynchus 
- Elephantulus edwardii
- Elephantulus fuscipes
- Elephantulus fuscus 
- Elephantulus intufi - ryjoskoczek zaroślowy
- Elephantulus myurus - ryjoskoczek skalny
- Elephantulus pilicaudus
- Elephantulus revoili - ryjoskoczek somalijski
- Elephantulus rozeti - ryjoskoczek północnoafrykański, ryjoskoczek berberyjski
- Elephantulus rufescens - ryjoskoczek rudawy
- Elephantulus rupestris


ryjoskoczek skalny ( Elephantulus myurus )
 
Elephantulus brachyrhynchus - ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelidae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ). Synonim Nasilio brachyrhynchus - Macroscelides brachyrhynchus.


Występuje w Afryce, na południe od Sahary, od północno-zachodniej i południowo-zachodniej części Demokratycznej Republiki Konga, Kenię, Ugandę, Mozambik aż po północną część R.P.A. i północno-wschodnią Namibię.

Zamieszkuje tereny suche i półsuche, porośnięte buszem, zaroślami i gęstą wysoką trawą.

Elephantulus brachyrhynchus

Żyje przeważnie samotnie lub w parach. Aktywny w ciągu całej doby, szczyt aktywności przejawiając w godzinach porannych.
Jest to gatunek ściśle terytorialny. Na swoim terytorium porusza się bardzo szybko po wydeptanych ścieżkach, unikając otwartych przestrzeni. Gniazda zakłada zajmując opuszczone nory innych zwierząt lub rzadko kopiąc własne.
Dorosły osobnik pocierając tylnymi nogami wytwarza dźwięki. Są to akustyczne brzmienia lub sygnały. Dźwięki są wytwarzane w czasie stresujących zdarzeń ( spotkanie z drapieżnikiem ) lub podczas kopulacji. Często są to indywidualne wzory muzyczne. Jedne są bardziej regularne i inne mniej.
Odżywia się głównie owadami ( mrówki i termity ) oraz sporadycznie roślinnością zielną, owocami czy nasionami.
Rozmnaża się w ciągu całego roku, w okresach chłodniejszych odnotowuje się spadek urodzin.
Ciąża trwa 57-65 dni. Samica rodzi średnio 2 młode. Młode rodzą się pokryte sierścią i z otwartymi oczami. Po około 50 dniach osiągają wielkość dorosłych i rodzina rozpada się.
Samica może mieć 5-6 miotów w roku.

rycina - Elephantulus brachyrhynchus

Opisane podgatunki :
Elephantulus brachyrhynchus albiventer - Meru, Naivasha ( Kenia )
- Elephantulus brachyrhynchus barlowi - Namibia
- Elephantulus brachyrhynchus brachyrhynchus - R.P.A.
- Elephantulus brachyrhynchus brachyurus - Caconda, południowo-wschodnia Benguela ( Angola ), Zimbabwe, Katanga ( Dem.Rep. Konga )
- Elephantulus brachyrhynchus brevirostris - R.P.A.
- Elephantulus brachyrhynchus delamerei - Athi, Kapiti, Loita Plains ( Kenia )
- Elephantulus brachyrhynchus gordoniensis - Upington, Cape Province ( R.P.A. )
- Elephantulus brachyrhynchus kobensis - Kobos, południowo-zachodnie Rehoboth ( Namibia )
- Elephantulus brachyrhynchus langi - Lower Limpopo River, Mazambo ( południowo-wschodnia Afryka )
- Elephantulus brachyrhynchus luluae - Lulua River, Luluaburg, Lutaba ( Dem. Rep. Konga )
- Elephantulus brachyrhynchus mababiensis - Tsotsoroga Pan, Mababe ( Botswana )
- Elephantulus brachyrhynchus okombahensis - środkowa część pustyni Namib ( Namibia )
- Elephantulus brachyrhynchus selidensis - Mt.Selinda ( Zimbabwe )
- Elephantulus brachyrhynchus shortridgei - Ndola ( Zambia )
- Elephantulus brachyrhynchus tzaneenensis - północno-wschodni Transvaal, Tzaneen Estate ( R.P.A. )

Elephantulus brachyrhynchus

Gatunek uznawany za nie zagrożony, ze względu na szerokie rozpowszechnienie. 
Zajmuje suche siedliska, które na razie nie interesują zbytnio człowieka. Nie są znane poważne zagrożenia dla tego gatunku ani dla zajmowanych przez niego siedlisk.
Gatunek występuje w wielu obszarach chronionych.
Możliwe jest, że dalsze pustynnienie niektórych obszarów będzie miało wpływ na ten gatunek.
Obecnie brak konkretnych badań na temat tendencji demograficznych populacji, jej trendów, ograniczeń czy wpływu środowiska.


W niewoli - brak danych.
Elephantulus edwardii ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelididae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ).


Występuje w Afryce, w południowo-zachodniej i środkowej części Cape Province ( Prowincja Przylądkowa ) w R.P.A. Uznawany za endemit dla R.P.A.

Zamieszkuje tereny suche i skaliste, porośnięte zaroślami i wysoką trawą.

Elephantulus edwardii

Aktywny w ciągu całej doby, szczyt aktywności przejawia w godzinach porannych i późnopopołudniowych. Żyje przeważnie samotnie lub w parach. Jest gatunkiem terytorialnym. Nie toleruje w swoim rewirze przedstawicieli własnego gatunku.
Gniazda zakłada w opuszczonych norach gryzoni, szczelinach skalnych lub czasami kopie własne nory.
Po swoim terytorium porusza się bardzo szybko przebiegając z jednego miejsca w inne.
Jak poprzedni gatunek Elephantulus edwardii wytwarza dźwięki pocierając tylnymi nogami.
Ostatnio stwierdzono, że ten gatunek zlizuje nektar z kwiatów i przenosi pyłek przyczyniając się do zapylania roślin.
Odżywia się głównie owadami ( mrówki, termity ) ale także nektarem i pyłkiem kwiatów, roślinami zielnymi, nasionami i owocami.
Rozmnaża się w ciągu całego roku. Może być 4-6 miotów.
Samica po 40-65 dniach rodzi 1-2 młode. Młode są porośnięte sierścią i mają otwarte oczy. Już po 5-7 dniach mogą opuścić gniazdo i podążać za matką. Po 50-55 dniach osiągają wielkość dorosłych i rodzina rozpada się.

Elephantulus edwardii zlizujący nektar

Opisane podgatunki :
- Elephantulus edwardii capensis - Cape Province, Klaver ( R.P.A. )
- Elephantulus edwardii karoensis - Cape Province, Nyamaziwa Falls, Inyanga Area ( R.P.A. )

Elephantulus edwardii

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na zamieszkiwanie suchego i skalistego siedliska.
Nie są znane żadne poważne zagrożenia. Obszary położone w pobliżu rzek i źródeł wody mogą w przyszłości przekształcić się w tereny miejskie. Lokalnie na gatunek może oddziaływać nadmierny wypas kóz i owiec, poszukiwanie surowców i kopalin oraz rozwój infrastruktury drogowej.
Elephantulus edwardii występuje na obszarach chronionych.

W niewoli - brak danych.
Elephantulus fuscipes  ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelididae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ). Synonim Nasillio fuscipes - Macroscelides fuscipes.


Występuje w Afryce, w Ugandzie, w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga i na południu Sudanu.


Zamieszkuje suche sawanny, stepy i półpustynie porośnięte zaroślami i gęstą wysoką trawą.


Żyje samotnie lub w parze. Aktywny w ciągu całej doby, szczyt aktywności przejawia w godzinach porannych i późnopopołudniowych.
Gniazda zakłada w opuszczonych norach innych zwierząt, własne kopie sporadycznie.
Jest gatunkiem terytorialnym, po obszarze swojego terytorium porusza się szybko po wydeptanych ścieżkach unikając otwartych przestrzeni.
Jak poprzednie gatunki wytwarza dźwięki.
Odżywia się głównie owadami.
Rozród i wychów młodych jak u poprzednich gatunków.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na siedliska, które zajmuje.
Większość tych siedlisk nie jest jeszcze objęta działalnością człowieka. 
Niestety brak konkretnych informacji na temat stanu populacji i jej trendów.  
Główne zagrożenia dla tego gatunku są nie znane. Występuje na obszarach chronionych.


W niewoli - brak danych.
Elephantulus fuscus ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelididae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ). Synonim Macroscelides fuscus.


Występuje w Afryce, w Malawi, w południowej Zambii i południowo-zachodnim Mozambiku.


Zamieszkuje suchą sawannę z rozrzuconymi drzewami i zaroślami i suche widne lasy.


Żyje przeważnie samotnie lub w parach. Aktywny w ciągu całej doby, szczyt aktywności przejawia w godzinach porannych i późnopopołudniowych.
Gniazda zakłada w opuszczonych norach innych zwierząt, rzadko kopiąc własne.   
Jak poprzednie gatunki wytwarza dźwięki.
Odżywia się głównie owadami ( mrówki, termity ), sporadycznie roślinnością zielną, owocami czy nasionami.
Rozmnaża się w ciągu całego roku.
Ciąża trwa 40-65 dni. Samica rodzi 1-2 młode w miocie. Młode rodzą się pokryte sierścią i z otwartymi oczami. Już po 5 dniach opuszczają gniazdo i podążają za matką. Po około 50 dniach uzyskują wielkość dorosłych i rodzina rozpada się.

Opisane podgatunki:
- Elephantulus fuscus malosae - Mt.Malosa, Nyasaland ( Malawi )

Gatunek uznawany za nie zagrożony, chociaż brak konkretnych informacji na temat stanu populacji. Główne zagrożenia dla gatunku nie są znane. Występuje na obszarach chronionych.


W niewoli - brak danych.
Ryjoskoczek zaroślowy ( Elephantulus intufi ) ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelididae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ).


Występuje w Afryce, w południowo-zachodniej Angoli, Namibii, Botswanie, w R.P.A. ( północno-zachodni Transvaal i północne Cape Province ).

Zamieszkuje suche sawanny, stepy, półpustynie porośnięte zaroślami i krzewami oraz suche lasy.

ryjoskoczek zaroślowy ( Elephantulus intufi )

Aktywny w ciągu całej doby, szczyt aktywności w godzinach porannych i popołudniowych. Żyje samotnie lub w parach. W swoim rewirze porusza się bardzo szybko unikając otwartych miejsc.
Na gniazda wybiera opuszczone nory innych zwierząt, rzadko kopie własne.
Jak wszystkie ryjoskoczki wytwarza dźwięki pocierając tylnymi nogami.
Odżywia się głównie owadami.
Rozmnaża się w ciągu całego roku.
Samica rodzi po 50-55 dniach, 1-2 młode w miocie. Młode już po 5 dniach od porodu opuszcza gniazdo i podąża za matką. Po około 50 dniach osiąga wielkość dorosłych osobników i rodzina rozpada się.

ryjoskoczek zaroślowy ( Elephantulus intufi )

Opisane podgatunki :
- Elephantulus intufi alexandri - Damaraland ( Namibia ), wschodnia i południowa Angola
- Elephantulus intufi campbelli - Helmeringshausen, Namaqualand ( Namibia )
- Elephantulus intufi canescens - Ohopoho, Kaokoveld ( Namibia )
- Elephantulus intufi intufi - Marico District, Transvaal ( R.P.A. )
- Elephantulus intufi kalaharicus - środkowa część Pustyni Kalahari, Damara Pan, Botswana
- Elephantulus intufi mchughi - Okombahe, Omaruru ( Namibia )
- Elephantulus intufi mossamedensis - Mossamedes ( Angola )
- Elephantulus intufi namibensis - Namibia 
- Elephantulus intufi omahekensis - Klein Okaputa, południowe Okavango, Namibia
- Elephantulus intufi schinzi - Ovambo, Eenguela ( Afryka Południowo-Zachodnia )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na rozległy obszar występowania. Lokalnie może być zagrożony przez intensywne wypasanie zwierząt domowych.
Brak znanych poważnych zagrożeń dla tego gatunku. Występuje na obszarach chronionych.

W niewoli - brak danych.
Ryjoskoczek skalny ( Elephantulus myurus ) ssak z rodziny ryjoskoczków ( Macroscelididae ), z rzędu ryjkonosów ( Macroscelidea ). Synonim Elephantulus rupestris myurus.

Występuje w Afryce, w Zimbabwe, wschodniej Botswanie, we wschodniej i północnej R.P.A. i w Mozambiku.

Zamieszkuje suche skaliste obszary, zdominowane przez duże kamienie i głazy.

ryjoskoczek skalny ( Elephantulus myurus )

Ekologia, biologia i tryb życia jak u poprzednich gatunków.

Opisane podgatunki :
- Elephantulus myurus mapogonensis - Mozambik, Ngelele River, Zoutpansberg, Transvaal ( R.P.A. )
- Elephantulus myurus centralis - Fauresmith, Orange Free State ( R.P.A. )
- Elephantulus myurus fitzsimonsi - Nyamaziwa Falls, Inyanga Area ( Zimbabwe )
- Elephantulus myurus jamesoni - Johannesburg, Transvaal ( R.P.A. )
- Elephantulus myurus myurus - północno-wschodni Transvaal ( R.P.A. )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na zajmowane siedliska, nie odpowiednie dla intensywnej działalności człowieka. Jedyny wpływ może mieć intensywny wypas zwierząt domowych ( kozy ). Nie są znane żadne poważne zagrożenia dla gatunku.
Występuje na obszarach chronionych.


W niewoli - brak danych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730