wtorek, 29 maja 2012

Kolczaki ( Echimyidae ), podrodzina kolczaki pierwotne ( Eumysopinae ) część IV.

Przegląd gatunków część I.Kolczak opancerzony, guira ( Hoplomys gymnurus ) - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Proechimys gymnurus.

Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej ( od środkowo-wschodniego Hondurasu do północno-zachodniego Ekwadoru ).

Zamieszkuje nizinne tropikalne lasy, opuszczone pola uprawne, bagna palmowe. Preferuje bardzo wilgotne miejsca wzdłuż potoków i strumieni.

rycina - guira ( Hoplomys gymnurus )

Aktywny w ciągu całego roku w godzinach nocnych.
Nieznaczny dymorfizm płciowy : samiec nieco większy niż samica.
Żyje w monogamicznych parach lub samotnie. Dzień spędza w samodzielnie wykopanych norach lub zajętych po innych ssakach. Nora usytuowana jest w stromym brzegu potoku lub strumienia, pod kłodą powalonego drzewa lub w gęstych zaroślach na brzegu cieku wodnego. Jest to 1,5 - 2 metrowy tunel z rozszerzoną komorą  na końcu. Komora jest wyłożona rozdrobnioną roślinnością.
Guira jest ssakiem terytorialnym, ale rewir jest zwykle niewielki i ograniczony do terenu wokół nory. Na swoim terenie posiadają skomplikowane szlaki komunikacyjne na dnie lasu, którymi wędruje do miejsc żerowania.
Porusza się krótkimi skokami ( podobnie jak królik ), chociaż może przeskoczyć 22 cm z pozycji stojącej. Zaniepokojony szybko ucieka do nory, zatrzymując się w wejściu i rozglądając się co go zaniepokoiło. Jego naturalną obronę stanowią kolce w sierści oraz możliwość odrzucenia ogona, który nie odrasta. Potrafi wyemitować bardzo silny okrzyk, ale znaczenie tej wokalizy nie jest za bardzo znane.
Odżywia się głównie owocami i miękkimi nasionami oraz zjada owady z rodzaju Coleoptera i Orthoptera. Część zebranego pokarmu magazynuje w norze na gorsze okresy.
W części zasięgu rozmnaża się przez cały rok, w innych sezonowo od lutego do lipca.
Samica po ciąży trwającej około 64 dni, rodzi 1 - 3 młode.
Młode są porośnięte miękką sierścią, po miesiącu wyrastają im kolce. W wieku 3 - 4 tygodni są odstawiane.
Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku około 5 miesięcy.
Żyje około 2 lat.

rycina - kolczak opancerzony ( Hoplomys gymnurus )

Opisane podgatunki :
- Hoplomys gymnurus goethalsi - Panama - uważany za tożsamy z Hoplomys gymnurus
- Hoplomys gymnurus gymnurus - północny Ekwador
- Hoplomys gymnurus truei - Nikaragua

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji. Toleruje pewien stopień modyfikacji siedlisk.
Ze względu na specjalistyczne siedlisko zajmowane przez ten gatunek może być lokalnie obfity lub rzadki.
W Panamie krajowcy polują na niego dla mięsa.
Rejestrowany  z kilku obszarów chronionych.
Brak widocznych zagrożeń dla tego gatunku.


rycina - Hoplomys gymnurus

W niewoli - brak danych.
Stwierdzono, że schwytany nie przeżywa dłużej niż 72 godziny.
Lonchothrix emiliae - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych  ( Eumysopinae ).

Występuje w Ameryce Południowej ( środkowa Brazylia na południe od Amazonki, w obszarze Rio Tapajoz i Rio Madeira ). Informacje o występowaniu tego gatunku w Peru nie zostały potwierdzone.

Zamieszkuje lasy galeriowe.

rycina - Lonchothrix emiliae

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat ekologii, biologii i sposobu życia.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i brak widocznych zagrożeń. Głównym zagrożeniem jest wylesianie.
Próbki zostały zebrane w Alter do Chao, Santarem ( Brazylia ).
W zasięgu tego gatunku znajduje się kilka obszarów chronionych lecz nie został zarejestrowany w żadnym z nich.
Potrzebne są badania nad ekologią, dystrybucją, trendami populacji, siedliskami oraz zagrożeniami dla tego gatunku.

W niewoli - brak danych.
Mesomys hispidus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny kolczaków pierwotnych ( Eumysopinae ). Synonim Mesomys ecaudatus - Echimys hispidus.

Występuje w Ameryce Południowej ( północne Peru, północna Boliwia, Gujana Francuska, Surinam, południowa Wenezuela, wschodni Ekwador, Amazonia w Brazylii ).

Zamieszkuje wilgotne nizinne tropikalne lasy, gęste zarośla wzdłuż rzek i potoków, obrzeża polan leśnych i wiosek od poziomu morza do 1000 m n.p.m.

Mesomys hispidus - pod dachem ludzkiej chaty

Aktywny w ciągu całego roku, w godzinach nocnych.
Jest gatunkiem nadrzewnym, często gnieżdżącym się w krokwiach domów. Preferuje też miejsca z powalonymi drzewami.
Jest roślinożerny.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku.
Samica rodzi 1 - 3 młodych, najczęściej 1 młode.

Opisane podgatunki :
- Mesomys hispidus ecaudatus - Brazylia - uważany za tożsamy z Mesomys hispidus
- Mesomys hispidus ferrugineus - Peru ( Rio Huallaga ) - uważany za tożsamy z Mesomys hispidus , ale też jako samodzielny gatunek Mesomys ferrugineus z 2 podgatunkami Mesomys ferrugineus ferrugineus i Mesomys ferrugineus spicatus
- Mesomys hispidus spicatus - Peru ( Rio Ucalayi ) - uważany za tożsamy z Mesomys hispidus


Mesomys hispidus 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji. Toleruje pewien stopień modyfikacji siedlisk. Uważa się, że gatunek jest powszechny w całej północnej i zachodniej Amazonii. Obecnie jest brak widocznych zagrożeń dla tego gatunku.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.
Potrzebne są badania ekologii, dystrybucji i trendów populacji oraz zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
    


c . d . n .

 Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730