czwartek, 3 maja 2012

Kolczaki ( Echimyidae ) - przegląd gatunków część II. Podrodzina Dactylomyinae - bambusowce.

Bambusowiec boliwijski ( Dactylomys boliviensis ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyinae. Synonim Dactylomys dactylinus boliviensis.


Występuje w Ameryce Południowej ( środkowa Boliwia, południowo-wschodnie Peru, zachodnia Brazylia ).

Zamieszkuje głównie lasy bambusowe oraz zarośla bambusowe wzdłuż rzek na obszarach miejskich do około 1000 m n.p.m.

bambusowiec boliwijski ( Dactylomys boliviensis )

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat ekologii, biologii i sposobu życia tego gatunku.
Prawdopodobnie jest samotnikiem, aktywnym w nocy. Prowadzi nadrzewny tryb życia. Swoją obecność ogłasza wokalizą dobrze słyszalną w porze nocnej.
Odżywia się głównie liśćmi bambusa.
Samica rodzi 1 - 2 młode.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, tolerancję pewnego stopnia modyfikacji siedlisk oraz prawdopodobieństwo dużych populacji.
Jest on ograniczony do siedlisk, w których występuje bambus.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.


W niewoli - brak danych.
Bambusowiec amazoński, amazoński szczur bambusowy, toro, koro-koro ( Dactylomys dactylinus ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyinae. Synonim Dactylomys typus.


Występuje w Ameryce Południowej ( górna Amazonia w Brazylii, Peru, Ekwador, Kolumbia, Boliwia ).

Zamieszkuje gęste tropikalne lasy ( kępy bambusów lub w koronach drzew ) oraz lasy galeriowe ( Cerrado ).

bambusowiec amazoński ( Dactylomys dactylinus )

Aktywny w nocy, jest gatunkiem silnie nadrzewnym, który wcale nie schodzi z drzewa lub czyni to bardzo rzadko. Żyje samotnie lub w parach.
Jest ssakiem bardzo powolnym ( oszczędza w ten sposób energię ) i ostrożnym. Jedynie w chwili zagrożenia znika szybko wśród liści. Ten sposób wspinania się chroni go przed drapieżnikami.
Jest ssakiem terytorialnym, zakres jego rewiru to około 0,43 ha. Terytorium jest oznakowane za pomocą gruczołów zapachowych.
Od czasu do czasu emituje przeraźliwy okrzyk, komunikując swoją obecność wobec innych osobników swojego gatunku. Komunikacja ta składa się z kilku okrzyków oraz pomruków. Prawdopodobnie pomruki sygnalizują zagrożenie.
Odżywia się głównie młodymi liśćmi, łodygami i ogonkami liściowymi bambusa.
Nie wiele wiadomo na temat biologii i zwyczajów godowych tego gatunku.
Prawdopodobnie samica rodzi 1 - 2 młode w miocie.

Opisane podgatunki :
- Dactylomys dactylinus canescens - Kolumbia, Brazylia - uważany za tożsamy z Dactylomys dactylinus dactylinus
- Dactylomys dactylinus dactylinus - Kolumbia, północna Brazylia
- Dactylomys dactylinus modestus - Ekwador ( dolina Rio Curaray )

 rycina - bambusowiec amazoński ( Dactylomys dactylinus )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i domniemaną stabilną populację. Nie są znane na razie żadne zagrożenia dla tego gatunku.
Prawdopodobnie toleruje częściowo zmodyfikowane siedliska.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.
Potrzebne są dalsze badania na temat ekologii, dystrybucji, trendów populacji, zagrożeń dla tego gatunku, co ze względu na nocny tryb życia oraz siedliska jest bardzo trudne.

W niewoli - brak danych.
Bambusowiec górski, bambusowiec peruwiański ( Dactylomys peruanus ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyinae.

Występuje w Ameryce Południowej ( Cotapata - Boliwia i Juliaca - Peru ).

Zamieszkuje mglisty las z gęstymi zaroślami bambusowymi na wysokości 3300 m n.p.m. w Boliwii i około 1000 - 3000 m n.p.m w Peru.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat ekologii, biologii i sposobu życia tego gatunku.
Prawdopodobnie jest samotnikiem lub żyje w parach.
Prowadzi nadrzewny tryb życia, aktywny głównie w nocy. 
Prawdopodobnie jak pozostałe gatunki z tego rodzaju, zaznacza swoją obecność głośnymi okrzykami.
Odżywia się liśćmi, łodygami bambusa.
Samica rodzi prawdopodobnie 1 - 2 młode.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nieoznaczony ze względu na brak danych.
Próba dla tego gatunku została zebrana wzdłuż potoku w ciągu dnia ( Allen 1900 ).
Nie występuje w zmodyfikowanych siedliskach.
Rejestrowany z Nacional Parc Cotapata w Boliwii.
Potrzebne są dalsze badania na temat ekologii, zagrożeń, siedlisk, dystrybucji i trendów populacji.

W niewoli - brak danych.
Bambusowiec atlantycki, bambusowiec wschodni, takuara ( Kannabateomys amblyonyx ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyinae.

Występuje w Ameryce Południowej ( wschodnia Brazylia, północno-wschodnia Argentyna, Urugwaj ).

Zamieszkuje nadmorskie lasy tropikalne tzw. lasy atlantyckie z gęstymi zaroślami bambusowymi w pobliżu wody.

 rycina - takuara ( Kannabateomys amblyonyx )

Aktywny w ciągu całego roku, głównie w nocy. Żyje samotnie lub w parach. Jest ssakiem nadrzewnym, mieszka w koronach, który jedynie zagrożony schodzi w niższe partie szukając schronienia u podstawy bambusów.
Gniazda buduje w gęstych kępach bambusa. Umieszczane są one często na obrzeżach rewiru ( 1 -2 ).
Jest terytorialny, rewir samca zachodzi na kilka rewirów samic. Para ma terytorium do 1000 m2. Wszystko jest uzależnione od jakości siedliska i gęstości osobniczej.
Występuje widoczny dymorfizm płciowy : samiec większy niż samica.
Wspinając się robi to powoli i ostrożnie, chociaż potrafi błyskawicznie zniknąć wśród liści lub zbiec w niższe partie.
Używa wokalizy w celu obrony terytorium i ewentualnego ostrzeżenia przed zagrożeniem. Wykonując ostrzegawcze okrzyki siedzi nieruchomo ukryty w listowiu, rzadko dając wykryć swoją pozycję.
Odżywia się głównie młodymi liśćmi, łodygami, pędami bambusa.
Rozmnaża się przez cały rok. 
Samica rodzi 1 - 3 młode. 
Nie wiele wiadomo na temat długości ciąży oraz opieki nad młodymi.
Przypuszcza się, że samiec uczestniczy w odchowie młodych.
Długość życia nie jest znana.

Opisane podgatunki :
- Kannabateomys amblyonyx amblyonyx - Ypanema, Sao Paulo ( Brazylia )
- Kannabateomys amblyonyx palliodor - południowa Brazylia, Urugwaj, Paragwaj, północna Argentyna

  Kannabateomys amblyonyx amblyonyx

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji. Lokalnie może być zagrożony przez utratę siedlisk i ich fragmentację ( wylesianie ) w Minas Gerais - Brazylia.
Toleruje pewną modyfikację siedlisk zwłaszcza z wprowadzonymi gatunkami bambusa : Bambusa tuldoides czy Phyllostachys spp. ( na tym ostatnim nawet żeruje ).
Stanowi ważne źródło pożywienia dla kapucynki czubatej ( Cebus apella ) chociaż nie zostało to do końca potwierdzone.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych między innymi z :
- Itapua State Park
- Poco das Antas Biological Reserve
Potrzebne są dalsze badania ekologii, zagrożeń, dystrybucji i trendów populacji oraz siedlisk.

W niewoli - brak danych.
Olalla biaława ( Olallamys albicauda ) gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyidae. Synonim Thrinacodus albicauda.

Występuje w Ameryce Południowej ( północno-zachodnia Kolumbia - północna część Kordyliery Centralnej i środkowa część Kordyliery Wschodniej ). Uznawana za endemit dla Kolumbii.

Zamieszkuje gęste bambusowe lasy i czasami górny regiel górskiego lasu na wysokości 2800 - 3200 m n.p.m.

 rycina - olalla biaława ( Olallamys albicauda )

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat ekologii, biologii i sposobu życia tego gatunku.
Prawdopodobnie żyje w parach lub samotnie.
Prowadzi nadrzewny tryb życia i jest aktywny głównie w nocy.
Odżywia się prawdopodobnie jak i inni przedstawiciele rodziny różnymi częściami bambusa.

Opisane podgatunki :
- Olallamys albicauda apolinari - Kolumbia - tożsamy z Olallamys albicauda

rycina - Olallamys albicauda

Gatunek uznawany za nieoznaczony ze względu na brak danych.
Głównym zagrożeniem dla tego gatunku może być wycinka lasów w jego zasięgu.
Prawdopodobnie występuje w National Parc Chingaza.
Potrzebne są dalsze badania ekologii, zagrożeń, dystrybucji i trendów populacji oraz siedlisk.

W niewoli - brak danych. 
Olallamys edax - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Dactylomyidae. Synonim Thrinacodus edax.

Występuje w Ameryce Południowej ( zachodnia Wenezuela, północna Kolumbia - środkowa część Cordillera de Merida ).

Zamieszkuje tropikalne lasy z gęstymi zaroślami bambusa w pobliżu wody, powyżej 2000 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat ekologii, biologii sposobu życia.
Prawdopodobnie prowadzi nocny i nadrzewny tryb życia.
Żyje prawdopodobnie samotnie lub w parach.
Jego dieta nie jest znana. Prawdopodobnie oparta jest o bambus.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nieoznaczony ze względu na brak danych.
Nie są znane zagrożenia dla tego gatunku.
Rejestrowany z National Parc Sierra Nevada oraz innych obszarów chronionych w jego zasięgu.
Potrzebne są dalsze badania ekologii, zagrożeń, siedlisk, dystrybucji i trendów populacji.

W niewoli - brak danych. 
c. d. n.
 
Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730