link

niedziela, 19 sierpnia 2012

Kolczaki ( Echimyidae ), podrodzina Chaetomyinae część XI

Chaetomys subspinosus - gryzoń z rodziny kolczaków ( Echimyidae ), z podrodziny Chaetomyinae. Synonim Hystrix subspinosus - Cercolabes subspinosus.
Umieszczany przez różnych autorów w rodzinie jeżozwierzy Nowego Świata ( Erethizontidae ) lub w rodzinie kolczaków ( Echimyidae ).
Największy przedstawiciel rodziny Echimyidae.

Występuje w Ameryce Południowej ( stany Bahia, Espirito Santo, Sergipe i ewentualnie Rio de Janeiro w Brazylii ).

Zamieszkuje pierwotne deszczowe lasy, najczęściej skraj tego lasu, rejony porośnięte zaroślami wokół sawann i terenów uprawnych. Plantacje kakaowca wykorzystuje do przemieszczania się z jednego fragmentu lasu do drugiego.


 rycina - Chaetomys subspinosus 

Aktywny głównie w nocy, dzień spędza w dziupli, pustym pniu lub naturalnej jamie pod skałami. Żyje samotnie.
Porusza się powoli, ale potrafi skakać i wspinać się szybko na drzewo.
Prowadzi nadrzewny tryb życia i w razie potrzeby pokonuje po ziemi bliższe odległości.
Na drzewie wspina się w koronę, gdzie żeruje.
Odżywia się głównie liśćmi ale owoce i nasiona są również w jego diecie.
Sezon godowy tylko w ciągu 30 dni w roku.
Samica wybiera samca na podstawie wielkości i gęstości okrywającej go sierści, z którym się kojarzy. Samiec, który nie został zaakceptowany jest nie dopuszczany, często przeganiany a w ostateczności samica opuszcza ogon ku dołowi broniąc w ten sposób dostępu do siebie.
Po ciąży trwającej 30 - 35 dni, a nawet do około 45 dni, samica rodzi 1 - 2 młode w miocie.
Młode przebywają z samicą przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie młode zostają przegonione i rozpraszają się.


   Chaetomys spinosus - osobnik na drzewie

Opisane podgatunki :
- Chaetomys subspinosus moricandi - Bahia ( Brazylia ) - uważany za synonim Chaetomys subspinosus
- Chaetomys subspinosus tortilis - południowo-wschodnia Brazylia - określany jako błędny taksom
- Chaetomys subspinosus volubilis - południowo-wschodnia Brazylia - określany jako błędny taksom lub synonim Coendou nycthemera lub jako Hystrix volubilis

 portret Chaetomys subspinosus

Gatunek uznawany za narażony ze względu, że powierzchnia jego zajętości jest mniejsza niż 2 000 km2, dystrybucja populacji jest mocno rozdrobniona oraz kontynuowany jest spadek i jakość siedlisk leśnych.
Główne zagrożenie stanowi utrata siedlisk i wylesianie związane z rozwojem rolnictwa, w szczególności plantacji kakao.
Tworzą się izolowane i wyspowe populacje.
Na gryzonia tego chętnie się poluje dla mięsa.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych, w tym Sooretama Biological Reserve, Paulo Cesar Vinha State Park, Vale do Rio Doce Discret ale także z lasów górskich w regionie Santa Teresa.
Objęty planem zarządzania gatunkiem w północnej i środkowej Brazylii - projektem tym kieruje Deborah Faria.

W niewoli - brak danych. Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730