niedziela, 10 marca 2013

Azjatyckie nornice z rodzaju Lasiopodomys. Przegląd gatunków.

Nornica stepowa, nornik Brandta ( Lasiopodomys brandtii ) - gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus brandti - Arvicola brandti - Microtus warringtoni.

Występuje w Azji ( azjatycka Rosja - południowa Syberia, Transbaikalia, północne Chiny - wschodnie Neimenggu, Heilongjian, Jilin, środkowo-wschodnia Mongolia ).

Zamieszkuje stepo-las, stepy, półpustynie, wyżynne stepy i obszary górskie do 2000 m n.p.m. Woli obszary porośnięte krótką trawą ( 30 - 130 mm ) niż wysoką.


  nornica stepowa ( Lasiopodomys brandtii ) - osobniki w niewoli, zoo Lipsk

Aktywny w ciągu całego roku i całej doby, szczyt aktywności po zachodzie słońca.
Żyje w koloniach do 100 osobników, tworzonych przez spokrewnione grupy rodzinne. 
Kopie rozległe systemy komór i korytarzy. Kompleks składa się z komór lęgowych, komór noclegowych i spiżarni połączonych korytarzami w całość na długości do 30 m. Na powierzchnię prowadzi 10 - 20 otworów wyjściowych.
Gniazdo zbudowane z suchej trawy, umieszczane jest w głębiej położonej komorze.
Powierzchniowe szlaki komunikacyjne prowadzą do miejsc żerowania. Preferując niską roślinność gatunek prawdopodobnie lepiej wykrywa drapieżniki i ma lepszą komunikację między osobnikami.
Odżywia się zielonymi częściami roślin ale również ich podziemnymi częściami. Na okres zimy gromadzi spore, bo aż do 10 kg zapasy pokarmu na grupę rodzinną.
Sezon rozrodczy od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Występuje zarówno poligamia jaki i monogamia.
W sezonie może być 4 - 5 miotów. Samica rodzi 1 - 7 młodych ( średnio 4 ).
Co 3 - 5 lat ( 3 - 14 )  w sprzyjających warunkach środowiskowych, występuje cykl zwiększonej gęstości osobniczej.
Żyje około 16 miesięcy.

    Lasiopodomys brandtii - żerujący osobnik w zoo Lipsk

Opisane podgatunki :
- Lasiopodomys brandtii aga - azjatycka Rosja ( obwód Chita, Transbaikalia, Aginsk Steppe ) - synonim Microtus brandti aga
- Lasiopodomys brandtii brandtii - północno-wschodnia Mongolia ( Tarei - Nor ), azjatycka Rosja ( Transbaikalia ), północne Chiny ( Neimenggu, Heilongjiang, Jilin )
- Lasiopodomys brandtii hangaicus - centralna Mongolia ( góry Hangay )
- Lasiopodomys brandtii warringtoni - północne Chiny ( Neimenggu ) - synonim Microtus warringtoni - uznawany za tożsamy z Lasiopodomys brandtii brandtii

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na prawdopodobieństwo dużych populacji, szeroką dystrybucję i brak poważnych zagrożeń.
Uważany za szkodnika na pastwiska i łąkach, często truty zwłaszcza w okresach zwiększonej gęstości osobniczej.
Jest ważnym składnikiem diety wielu drapieżników.
Ma wpływ na ekosystem stepu, napowietrzając glebę prowadzącą do różnorodności roślinnej.
Około 4% zakresu gatunku w Mongolii znajduje się na obszarach chronionych.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące zwłaszcza taksonomii gatunku.

W niewoli - rzadki raczej jako zwierzę laboratoryjne.
Badania rozrodczości.
Lasiopodomys fuscus gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ).

Występuje w Azji ( zachodnie Chiny - południowy Qinghai )

Zamieszkuje górskie stoki i alpejskie wilgotne łąki na wysokości 3700 - 4800 m n.p.m.

rycina - Lasiopodomys fuscus

Biologia, ekologia i sposób życia jak u poprzedniego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na prawdopodobieństwo dużych populacji oraz zasięg występowania większy niż 20 000 km2.
Brak aktualnych informacji na temat wielkości popualcji.
Dawniej zawarty w rodzaju Microtus ( Pitymys ) leucurus ( Smith & Xie 2008 ).
Masowe trucie gryzoni na Płaskowyżu Tybetańskim może mieć wpływ na gęstość osobniczą gatunku.
Rejestrowany z Sanjiangyuan National Nature Reserve.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące trucia gryzoni na Płaskowyżu Tybetańskim i jego negatywnego wpływu na gatunek.

W niewoli - brak danych.
Lasiopodomys mandarinus gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus mandarinus - Microtus pullus - Arvicola mandarinus - Microtus kishidai - Microtus vinogradovi.

Występuje w Azji ( azjatycka Rosja - południowa Syberia, Transbaikalia, Buriacja, Korea, północna Mongolia, północno-wschodnie Chiny - Neimenggu, Hebei, Shensi, Shansi, Kiangsu, Anhui, Heilongjiang ).

Zamieszkuje stepy, stepo-las, obszary skaliste, górskie łąki do 3000 m n.p.m. Preferuje obszary w pobliżu źródeł wody lub wzdłuż rzek, jezior i strumieni.

  Lasiopodomys mandarinus - okaz muzealny


Aktywny w ciągu całego roku i całej doby, głównie w nocy.
Żyje w niewielkich koloniach, tworzonych przez powiązane grupy rodzinne. Grupa rodzinna liczy 3 - 22 osobniki w zależności od pory roku.
Kopie płytkie systemy komór i korytarzy. Kompleks składa się z komór lęgowych, sypialni, spiżarni i korytarzy łączących wszystko w jedną całość. Otwory wejściowe ( 5 - 10 ) znajdują się w gęstych zaroślach lub pod głazami. Na powierzchni tworzy gęstą sieć szlaków komunikacyjnych prowadzących do miejsc żerowania. Gniazdo zbudowane z suchej trawy umieszczane jest w głębiej położonej komorze.
Odżywia się głównie podziemnymi częściami roślin, czasami zielonymi ich częściami ( łodygi, liście, kwiaty ). Każda rodzina gromadzi zapas pokarmu na okres zimy. W Buriacji są to korzenie Stellera chamaejasme.
Sezon rozrodczy od marca do sierpnia.
System krycia poligamiczny ale występuje też monogamia.
W sezonie 2 - 4 mioty. Samica rodzi 1 - 7 młodych, średnio 4.
Co 2 - 5 lat występuje cykl zwiększonej gęstości osobniczej.
Żyje około 16 miesięcy.

Lasiopodomys mandarinus

Opisane podgatunki :
- Lasiopodomys mandarinus faeceus - wschodnie Chiny ( Hebei, Beijing, zachodni Liaoning, centralny Shantung, północne Kiangsu, północne Anhui ) - synonim Microtus mandarinus faeceus
- Lasiopodomys mandarinus jeholensis - wschodnie Chiny ( Hebei ) - synonim Microtus jeholensis - uznawany za tożsamy z Lasiopodomys mandarinus faeceus
- Lasiopodomys mandarinus johannes - północne Chiny ( Shansi ) - synonim Microtus johannes
- Lasiopodomys mandarinus kishidai - Korea - synonim Microtus mandarinus kishidai - Microtus kishidai
- Lasiopodomys mandarinus mandarinus - Mongolia, Chiny ( północne Shansi, Shensi, środkowo-południowe Neimenggu, północne Henan
- Lasiopodomys mandarinus pullus - centralne Chiny ( Shansi ) - synonim Microtus pullus - uznawany za tożsamy z Lasiopodomys mandarinus mandarinus
- Lasiopodomys mandarinus vinogradovi - azjatycka Rosja ( Buriacja, Transbaikalia ), Mongolia - synonim Microtus vinogradovi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Zagrożenie może stanowić nadmierny wypas zwierząt domowych i wysychanie źródeł wody i susze ( brak danych czy są to naturalne zmiany środowiskowe czy związane z działalnością antropogeniczną ). Jednak nie uważa się, ich za główne zagrożenia dla gatunku w chwili obecnej.
Około 1% zakresu gatunku w Mongolii stanowią obszary chronione.
Gatunek prawdopodobnie wymaga środków ochronnych i zarządzania siedliskami na niektórych obszarach.
Potrzebne są badania dotyczące stanu, trendów i wielkości populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.


  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730