środa, 13 marca 2013

Norniki z Azji, z rodzaju Proedromys i Volemys. Przegląd gatunków.


Proedromys bedfordi gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus bedfordi.

Występuje w Azji ( zachodnie Chiny - południowy Sichuan, północne Gansu ).

Zamieszkuje górskie lasy na wysokości 2440 - 2550 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za zagrożony ze względu, że zasięg występowania jest mniejszy niż 20 000 km2. Znany tylko z trzech miejsc, gdzie jest znaczny spadek wielkości i jakości siedlisk leśnych z powodu rozwoju rolnictwa.
Gatunek uznawany za rzadki.
Wliczany czasami do rodzaju Microtus ( Musser i Carleton 2005 ).
Rejestrowany z Jiuhaigou National Nature Reserve, gdzie w w 2003 roku w czasie badań zebrano 16 okazów.
Brak jest rejestracji z innych obszarów chronionych.
W Chinach w regionie wpisany do Czerwonej Księgi jako zagrożony.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące stanu, trendów i wielkości populacji, historii naturalnej oraz zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Proedromys liangshanensis  gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ).
Opisany w 2007 roku przez Liu, Sun, Zen & Zhao.

Występuje w Azji ( południowo-zachodnie Chiny - góry Liangshan w Sichuanie ).

Zamieszkuje górski las jodłowo-świerkowy z dodatkiem bambusa na wysokości 2560 - 3100 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Różni się od poprzedniego gatunku pomiarami zewnętrznymi, czaszką i uzębieniem ( Liu i in. 2007 ).

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie zdefiniowany ze względu, że niedawno został opisany. Znany jedynie z dwóch miejsc.
Brak aktualnych informacji na temat zasięgu, stanu populacji, zagrożeń i ekologii.
Rejestrowany z 2 obszarów chronionych : Meigu Dafengding Nature Reserve i Mabian Dafengding Nature Reserve.
Rozwój ekoturystyki w Meigu Dafengding Nature Reserve, nie biorący pod uwagę siedlisk dzikich zwierząt, może stwarzać zagrożenie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące dystrybucji, stanu i wielkości populacji, biologii, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
górski las w SichuanVolemys millicens gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus millicens.

Występuje w Azji ( południowo-zachodnie Chiny - zachodni Sichuan ).

Zamieszkuje górskie lasy powyżej 4000 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku. 

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie zdefiniowany ze względu, że znany jest jedynie z kilku stanowisk i kilku próbek.
Czasami wliczany do rodzaju Microtus ( Smith i Xie 2008 ).
Nielegalny wyręb lasu stanowi zagrożenie dla gatunku.
Brak informacji na temat stanu populacji tego gatunku.
Rejestrowany z Wolong Nature Reserve. Zakłada się, że występuje w WenchuanCaopo, Heishuihe, Fengtongzhai, Anzihe oraz prawdopodobnie w Longhixihongkou.
W Chinach w Czerwonej Księdze jako zagrożony.
Siedlisko w południowym Yunnan musi potwierdzone, gdyż dotyczy prawdopodobnie Microtus clarkei ( Musser & Carleton 2005 ).
Potrzebne są aktualne badania dotyczące dystrybucji, stanu, trendów i wielkości populacji, biologii, ekologii, siedlisk oraz zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Volemys musseri gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus musseri.

Występuje w Azji ( południowo-zachodnie Chiny - zachodni Sichuan ).

Zamieszkuje skaliste obszary i klify wśród alpejskich łąk na wysokości 2315 - 3660 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie zdefiniowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat zasięgu, stanu i trendów populacji, ekologii i zagrożeń.
Brak znanych zagrożeń.
Rejestrowany z Anzihe Nature Reserve i Miyyaluo Nature Reserve. Brak rejestracji z innych obszarów chronionych.
W chińskiej Czerwonej Księdze ( w tym regionie ) gatunek wpisany jako dane niepełne.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące dystrybucji, stanu, trendów i wielkości populacji, biologii, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.  


krajobraz prowincji Sichuan
  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730