link

sobota, 13 kwietnia 2013

Ammodile, myszoskoczek somalijski ( Ammodillus imbellis ).
Ammodile, myszoskoczek somalijski ( Ammodillus imbellis ) gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ), z podrodziny suwaków ( Gerbillnae ). Synonim Gerbillus imbellis.

Występuje w Afryce Wschodniej ( Somalia, wschodnia Etiopia ).

Zamieszkuje suche nizinne stepy porośnięte krótką trawą i obszary porośnięte rozproszonymi skupiskami zarośli.


ammodile ( Ammodillus imbellis ) ?

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie zdefiniowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat zakresu występowania, wymagań ekologicznych, zagrożeń czy zachowania.
Historycznie uważany za rzadki.
Uważa się, że może być zagrożony ze względu na utratę siedlisk.
Siedliska tego gatunku są zagrożone przez nadmierny wypas zwierząt domowych.
Brak potwierdzonych informacji czy występuje na obszarach zaburzonych lub zmodyfikowanych.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Brak rejestracji z obszarów chronionych.

W niewoli - brak danych.


 Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730