niedziela, 21 kwietnia 2013

Gerbil przylądkowy krótkoogonowy ( Desmodillus auricularis ).

Gerbil przylądkowy krótkoogonowy ( Desmodillus auricularis ) gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ), z podrodziny suwaków ( Gerbillinae ).

Występuje w Afryce Południowej ( południowa Botswana, R.P.A. - Cape Province, Orange, Transvaal, Namibia, południowo-zachodnia Angola ).

Zamieszkuje pustynie i półpustynie żwirowe i piaszczyste o utwardzonym piasku, porośnięte rozrzuconymi zaroślami i wysokimi bylinami. Brak go na obszarach wydmowych.


gerbil przylądkowy krótkoogonowy ( Desmodillus auricularis ) - osobnik w warunkach wiwaryjnych

Aktywny głównie w nocy, w ciągu całego roku. Żyje samotnie, ale poszczególne osobniki zamieszkują blisko siebie.
Kopie płytkie, mało skomplikowane systemy komór i tuneli. Komora gniazdowa umieszczona jest nieco głębiej niż inne komory. Do systemu prowadzi 1 lub 2 otwory wejściowe umieszczone często pod krzewem.
Odżywia się głównie nasionami i owadami. Prawdopodobnie gromadzi zapasy pokarmu na gorsze okresy. W niewoli zostało to odnotowane.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku, ale zawsze w porze dostępności pokarmu.
System krycia monogamiczny ( odnotowany w warunkach wiwaryjnych ), ale może być też poligamiczny.
Samica po ciąży trwającej około 21 - 35 dni rodzi do 7 młodych ( średnio 3 - 4 ) w miocie.
Młode rodzą się ślepe i otwierają oczy po około 3 tygodniach.
W wieku około 1 miesiąca są odstawiane i przechodzą na stały pokarm.

   Desmodillus auricularis - osobnik w warunkach wiwaryjnych

Opisane podgatunki :
- Desmodillus auricularis auricularis - Afryka Południowa ( Mountains of Little Namaqualand ), Namibia
- Desmodillus auricularis brevicaudatus - Afryka Południowa ( Cape of Good Hope, zachodnia Cape Prov. ) - synonim Gerbillus brevicaudatus - uznawany za tożsamy z Desmodillus auricularis auricularis
- Desmodillus auricularis caffer - Afryka Południowa - synonim Tatera caffer - Meriones caffer
- Desmodillus auricularis hoeschi - Namibia ( Okatjongeama )
- Desmodillus auricularis pudicus - Botswana, Namibia ( Lehutitung, Kalahari - Bechuanaland )
- Desmodillus auricularis robertsi - Namibia, Afryka Południowa
- Desmodillus auricularis shortridgei - Afryka Południowa ( Cape Province )
- Desmodillus auricularis wolfi - Namibia ( Kalahari, Vogelweide )

Desmodillus auricularis 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Uważa się, że sezonowo w odpowiednich warunkach może być stosunkowo liczny.
Brak widocznych zagrożeń na chwilę obecną.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych.

W niewoli - rzadki.
Trzymany w monogamicznych parach, w wolierach o zabudowie zbliżonej do warunków naturalnych.
Pary bardzo często gromadzą zapasy pokarmu w swoich komrach.
Dość dobrze rozmnażają się w warunkach wiwaryjnych.

 gerbil przylądkowy krótkoogonowy ( Desmodillus auricularis )
 Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730