link

środa, 27 maja 2015

Afrykańskie gerbile z rodzaju Gerbilliscus. Przegląd gatunków. Część II.


Gerbilliscus kempi -  Wroughton, 1906 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Tatera valida kempi - Tatera kempi.

Występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej ( od Gwinei na zachodzie, przez strefę sawanny Sudanu-Turquinae, do południowo-zachodniej Etiopii na wschodzie ).

Zamieszkuje suchą sawannę porośniętą drzewami na glebach gliniastych i laterytowych oraz tereny rolnicze.


zdegradowane siedlisko gatunków z rodzaju Gerbilliscus 

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, czasami w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach do 8 osobników. Czasami może tworzyć większe kolonie osobników.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Masa ciała to około 100,83 gram.
Prawdopodobnie jest terytorialny lecz zakres rewiru nie jest znany.
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i bylin, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
Kopie proste nory pod osłoną krzewów lub traw.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, wzroku, węchu, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy co nie jest do końca pewne.
Odżywia się pokarmem roślinnym ale owady prawdopodobnie też wchodzą w skład jego diety.
System krycia poligamiczny. Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
W sprzyjających warunkach dochodzi do zwiększenia się gęstości osobniczej.
Żyje około 24 - 26 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus kempi flavipes - ( Allen, 1914 ) -  Sudan ( Nil Błękitny ) - synonim Tatera flavipes - Tatera kempi flavipes - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii 
- Gerbilliscus kempi giffardi - ( Wroughton, 1906 ) -  Ghana ( Gambaga ) - synonim Tatera giffardi - Tatera kempi giffardi - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus kempi hopkinsoni - Thomas, 1911 - Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Gambia - synonim Tatera hopkinsoni - Tatera kempi hopkinsoni - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii 
- Gerbilliscus kempi kempi - Wroughton, 1906 - południowa Nigeria ( Anambra Creek ) - synonim Tatera kempi kempi
- Gerbilliscus kempi welmanni - ( St. Leger, 1929 ) - północno-wschodnia Nigeria - synonim Tatera welmanni - Tatera kempi welmanni - odrębne od kempi ; odrębne dla pierwszej taksonomii

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak większych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Uznaje się, że gęstość osobnicza w niektórych obszarach może wynosić 642 osobniki/ha.
Brak informacji czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące taksonomii gatunku, jego stanu i  trendów, ekologii, wielkości populacji, siedlisk.  

W niewoli - brak danych.
Gerbilliscus leucogaster - ( Peters, 1852 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera leucogaster.

Występuje w Afryce Południowej, od równika do około 30 stopni na południe ( z wyjątkiem części południowej Afryki Południowej, Namibii i północnego- zachodu Mozambiku ).

Zamieszkuje busz i otwarte tereny trawiaste. 


Gerbilliscus leucogaster

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, rzadko w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach od 8 do 10 osobników. Czasami grupy łączą się tworząc większe kolonie.
Jest terytorialny lecz zakres rewirów nie został poznany.
Kopie proste nie skomplikowane systemy nor, składające się z komory gniazdowej i dwóch lub trzech wejść. Nora jest umieszczana w kępie trawy lub pod osłoną krzewu.
Porusza się wykorzystując systemy szlaków komunikacyjnych, które prowadzą do miejsc żerowania. 
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego lecz czasami samice są większe od samców.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, wzroku, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała. Prawdopodobnie w użyciu jest też wokaliza lecz nie jest to do końca pewne.
Odżywia się w zależności od zmian sezonowych. W skład jego diety wchodzi głównie pokarm roślinny ale nie gardzi też owadami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych w miocie.  2 - 3 mioty w roku. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
W wieku 3 miesięcy są już wielkości dorosłych osobników.
Brak informacji czy samiec uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Długość życia nie jest znana lecz uznaje się na około 36 miesięcy. Jednak wiele młodych nie przeżywa pierwszych 12 miesięcy.


Gerbilliscus leucogaster - okaz muzealny 

Opisane podgatunki : 
- Gerbilliscus leucogaster angolae - ( Wroughton, 1906 ) - Angola - synonim Tatera afra angolae - Tatera angolae - Tatera leucogaster angolae - Tatera schinzi angolae - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii 
- Gerbilliscus leucogaster bechuanae - ( Wroughton, 1906 ) - Botswana - synonim Taterona lobengulae bechuanae - Tatera leucogaster bechuanae - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster beirae - ( Roberts, 1951 ) - Mozambik ( Beira, Sofala Prov. ) - synonim Tatera lobengulae beirae - Tatera leucogaster beirae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster beirensis - ( Roberts, 1929 ) - Mozambik ( Beira, Sofala Prov. ) - synonim Tatera afra beirensis - Tatera lobengulae beirensis - Tatera leucogaster beirensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster kaokoensis - Lehmann, 1955 - Namibia ( Kaokaland ) - synonim Tatera leucogaster kaokoensis - Tatera afra kaokensis - prawdopodobnie synonim G. leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster leucogaster - ( Peters, 1852 ) - Mozambik ( Mesuril,  Boror, Zambezia Prov. ) - synonim Tatera leucogaster leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster limpopoensis - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Zoutpansberg district, Transvaal ) - synonim Tatera lobengulae limpopoensis - Tatera leucogaster limpopoensis - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster
- Gerbilliscus leucogaster littoralis - ( Roberts, 1929 ) - Mozambik ( brzegi rzeki Limpopo ) - synonim Tatera lobengulae littoralis - Tatera leucogaster littoralis - uznawany za synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster lobengulae - ( De Winton, 1898 ) - Demokratyczna Republika Konga, Afryka Środkowa do Afryki Południowej - synonim Tatera lobengulae - Tatera lobengulae lobengulae - Gerbillus {Tatera) lobengulae - Tatera leucogaster lobengulae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - odrębny gatunek w jakieś taksonomii z 14 podgatunkami
- Gerbilliscus leucogaster mashonae - ( Wroughton, 1906 ) - Zimbabwe ( Maschonaland ) - synonim  Taterona lobengulae maschonae - Tatera leucogaster mashonae - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster mitchelli - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Transvaal, Wonderfontein ) - synonim Tatera afra mitchelli - Tatera lobengulae mitchelli - Tatera leucogaster mitchelli - traktowany jako synonim  Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster ndolae - ( Kershaw, 1922 ) - Zambia ( Ndola ) - synonim  Tatera afra ndolae - Tatera lobengulae ndolae - Tatera leucogaster ndolae - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster nigrotibialis - ( Monard, 1933 ) - Angola ( Kubango ) - synonim Gerbillus nigrotibialis - Tatera leucogaster nigrotibialis - być może synonim Gerbilliscus leucogaster angolae 
- Gerbilliscus leucogaster nyasae - ( Wroughton, 1906 ) - południowa część Demokratycznej Republiki Konga ( Katanga Prov. ) - synonim Tatera nyasae - Tatera nyasae nyasae - Tatera leucogaster nyasae - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - błędny gatunek z 3 podgatunkami w starej taksonomii  (nyasae, loveridgei, shirensis)
- Gerbilliscus leucogaster panja - Wroughton, 1907 - Mozambik ( rzeka Zambezi ) - synonim Tatera panja - Taterona panja - Tatera lobengulae panja - Tatera leucogaster panja - być może synonim Gerbilliscus leucogaster lub samodzielny gatunek w innej taksonomii 
- Gerbilliscus leucogaster pestis - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Orange Free State ) - synonim Tatera lobengulae pestis - Tatera leucogaster pestis - traktowany jako synonim  Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster pretoriae - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( północny Transvaal, Pretoria ) - synonim Tatera afra pretoriae - Tatera lobengulae pretoriae - Tatera leucogaster pretoriae - traktowany jako Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster salsa - ( Wroughton, 1906 ) - R.P.A. ( Zoutpansberg, Transvaal ) - synonim Tatera afra salsa - Tatera leucogaster salsa - Tatera miliaria salsa - Tatera lobengulae salsa - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster schinzi - ( Noack, 1889 ) - Namibia ( pustynia Kalahari ) - synonim Tatera afra schinzi - Tatera schinzi - Gerbillus paeba schinzi - Tatera leucogaster schinzi - być może synonim Gerbilliscus leucogaster - samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus leucogaster shirensis - ( Wroughton, 1906 ) - Malawi ( Mount Malosa, Górny Shue ) - synonim Tatera nyasae shirensis - Tatera afra shirensis - Tatera leucogaster shirensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster stellae - ( Wroughton, 1906 ) - Botswana ( Kuruman, Bechuanaland ) - synonim Taterona miliaria stellae - Tatera leucogaster stellae - traktowany jako synonim Gerbilliscus brantsii griquae
- Gerbilliscus leucogaster tenuis - ( Peters, 1852 ) - Mozambik ( Tette Prov. ) - synonim Meriones tenuis - Tatera leucogaster tenuis - synonim Gerbilliscus leucogaster panja 
- Gerbilliscus leucogaster tzaneenensis - ( Roberts, 1929 ) - R.P.A. ( Tzaneen Estates, północno-wschodni Transvaal ) - synonim Tatera afra tzaneenensis - Tatera lobengulae tzaneenensis - Tatera leucogaster tzaneenensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster  
- Gerbilliscus leucogaster waterbergensis - ( Roberts, 1938 ) - R.PA. ( Waterberg District, Transvaal ) - synonim Tatera schinzi waterbergensis - Tatera leucogaster waterbergensis - traktowany jako synonim Gerbilliscus leucogaster 
- Gerbilliscus leucogaster zuluensis - ( Roberts, 1931 ) - R.P.A. ( północny Zululand, KwaZulu-Natal ) - synonim Tatera lobengulae zuluensis - Tatera leucogaster zuluensis - traktowany jako Gerbilliscus leucogaster 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, brak widocznych zagrożeń i małe prawdopodobieństwo wystarczającego szybko spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Występują duże cykliczne wahania liczebności populacji.
Gatunek jest uważany za rezerwuar dla dżumy.
Prowadzono badania nad sezonową obfitością, biologią rozrodu oraz sposobem odżywiania tego gatunku. Badania przeprowadzano na terenie południowo-zachodniej Tanzanii, na obszarach dawnych upraw kukurydzy.
Prowadzono je przez okres 2 lat. Za pomocą pułapek zatrzaskowych oraz innych schwytano 664 osobniki. Sukces pułapek wahał się od pór roku.
Analiza treści żołądkowej wykazała że, średni udział w diecie ( 50,4 % ) to nasiona, owady stanowiły 25,7 % a inne części roślin były bardzo ważne w okresach suszy. Jednak większość badanych osobników zjadała różnorodny i szeroki zakres pokarmu roślinnego jak również zwierzęcego.
W czasie badań w Botswanie stwierdzono sześć grup wiekowych. Osobniki I, II i III kategorii mogły tworzyć własne grupy. Osobniki IV, V i VI kategorii nie oddzieliły się na podstawie morfometrycznej ale zostały uznane za osobniki dorosłe.
Gatunek jest rejestrowany z wielu obszarów chronionych. 

W niewoli - brak danych.
Gerbilik czarnoogoniasty, myszoskoczka czarnoogoniasta ( Gerbilliscus nigricaudus ) -  ( Peters, 1878 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera robusta nigricauda - Gerbillus nigricauda - Tatera nigricauda
Może być 5 podgatunków, w tym 2 ujęte w  T. robusta.

Występuje w Afryce Wschodniej na zachód od Rowu Wschodniego  ( południowa Etiopia, Somalia, Kenia i Tanzania ). 

Zamieszkuje suche sawanny, lasy i suche otwarte tereny rolnicze od poziomu morza do 1500 m n.p.m.


gerbilik czarnoogoniasty ( Gerbilliscus nigricaudus ) - okaz muzealny - samica

Gatunek słabo poznany.
Biologia, ekologia i sposób życia prawdopodobnie zbliżony do pozostałych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki : 
- Gerbilliscus nigricaudus nigricaudus - ( Peters, 1878 ) - południowo-wschodnia Kenia ( Taita Hills, Coast Province ), północno-wschodnia Tanzania - synonim  Tatera nigricauda nigricauda - jest nieco większy i ma czarny ogon z wierzchu i na spodzie
- Gerbilliscus nigricaudus nyama - ( Dollman, 1911 ) - północna Kenia ( Nyama Nyango, północne Guaso Nyiro, Rift Valley Prov. ) Somalia - synonim Tatera nigricauda nyama - uważany za synonim G. nigricaudus przez jakiegoś autora, ważny podgatunek dla innych,  jest mniejszy i ma czarny ogon na górze i kilka jasnych na spodzie
- Gerbilliscus nigricaudus percivali - ( Heller, 1914 ) - Kenia ( Lorian Swamp, rzeka Ewaso Ngiro ) - synonim Tatera nigricauda percivali - traktowany jako synonim Gerbilliscus nigricaudus nyama


gerbilik czarnoogoniasty ( Gerbilliscus nigricaudus )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, tolerancję na pewien stopień modyfikacji siedlisk, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, biologii, ekologii, siedlisk, stanu i trendów populacji oraz ewentualnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik  Phillipsa, myszoskoczka Phillipsa ( Gerbilliscus phillipsi ) -  ( de Winton, 1898 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae,podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera phillipsi.   
Podgatunek  minusculus jest prawdopodobnie synonimem T. phillipsi jak i  T. robusta ( Bates, 1988 ).

Występuje w Afryce Wschodniej ( Somalia - Dolina Ryftowa, Etiopia - Dolina Ryftowa, Kenia ).

Zamieszkuje suche obszary buszu.

Gatunek słabo poznany.
Biologia, ekologia i sposób życia prawdopodobnie zbliżony do pozostałych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus phillipsi bodessana - ( Frick, 1914 ) - Etiopia ( Bodessa ) - synonim Tatera bodessana - Tatera vicina bodessana - Tatera phillipsi bodessana - uznawany jako synonim Tatera phillipsi
- Gerbilliscus phillipsi minusculus - Osgood, 1936 - Etiopia ( Webi Shebeli, Bale Prov., Sheikh Hussein na wschodzie, południe lower Doliny Omo ) - synonim Tatera minuscula - Tatera phillipsi minusculus - uważany za synonim T phillipsi, być może ważny podgatunek u jakiegoś autora ; odrębny gatunek w niektórych taksonomiach lecz o nie pewnym statusie
- Gerbilliscus phillipsi phillipsi - ( de Winton, 1898 ) - Somalia ( Hanka Dadi,  Somaliland ) - synonim Tatera phillipsi phillipsi  
- Gerbilliscus phillipsi umbrosa - ( Dollman, 1912 ) - Kenia ( Baringo ) - synonim Tatera phillipsi umbrosa - uznawany jako synonim Tatera phillipsi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, występowanie w odpowiednim siedlisku, które nie wydaje się być zagrożone oraz prawdopodobieństwo dużych populacji. Jest małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach mimo, że wydaje się być rzadkim gatunkiem.
Podgatunek  minusculus jest prawdopodobnie synonimem T. phillipsi jak i  T. robusta ( Bates, 1988 ).
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Brak informacji czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, ekologii, biologii oraz trendów populacji.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik frędzloogoniasty, myszoskoczka frędzloogoniasta ( Gerbilliscus robustus ) -  ( Cretzschmar, 1830 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera robusta - Gerbilliscus robusta.

Występuje w Afryce Środkowej i Wschodniej ( północno-wschodnia Republika Środkowoafrykańska, Czad, wschodni Niger, Sudan, Etiopia, Erytrea, Somalia, Kenia, Tanzania i prawdopodobnie Kamerun i Nigeria ).

Zamieszkuje suche sawanny oraz tereny rolnicze ( otwarte łąki i grunty orne ), najczęściej na glebach gliniastych od poziomu morza do 1500 m n.p.m.gerbilik frędzloogoniasty ( Gerbilliscus robustus ) 

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, sporadycznie w ciągu dnia.
Żyje w małych grupach 6 - 8 osobników. 
Jest terytorialny ale zakres rewiru jest nie znany.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Kopie płytkie nory z dwoma lub trzema wejściami. Nora jest umieszczona w kępie trawy lub pod niskim krzewem.
Wykorzystuje system szlaków komunikacyjnych prowadzących do miejsc żerowania. Szlaki biegną wśród naturalnych osłon z wysokich traw i roślin zielnych. Są one stale oczyszczane i oznakowane.
W czasie nocnych wędrówek porusza się szybko co jakiś czas przystając i nasłuchując aby uniknąć ataku drapieżników.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. 
Odżywia się głównie nasionami roślin oraz innymi ich częściami. Owady też wchodzą w skład jego diety.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych w miocie. 2 - 3 mioty w sezonie ale nie jest to do końca pewne. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. W wieku 7 - 10 dni otwierają oczy a po 14 dniach są już porośnięte całkowicie sierścią.
Odstawienie następuje po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Brak informacji czy samiec uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana ale około 60 - 70% młodych nie przeżywa pierwszego roku życia.


gerbilik frędzloogoniasty ( Gerbilliscus robustus )

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus robustus bayeri - ( Lönnberg, 1918 ) - zachodnia Kenia ( rzeka Maroon, Mt.Elgon, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera nigricauda bayeri - Tatera robusta bayeri - uznawany za synonim Gerbilliscus robustus lub nigricaudus
- Gerbilliscus robustus bodessae - Frick C, 1914 - Etiopia ( rzeka Sagan, Bodessa ) - synonim Tatera nigricauda bodessae - Tatera robusta bodessae - uznawany za synonim Gerbilliscus robustus lub nigricaudus
- Gerbilliscus robustus iconica - ( Dollman, 1911 ) - Kenia (  Nyama Nyango, północne Guaso Nyiro, rzeka Isiola, Mount Gargues, Mount Lololokwi, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera vicina iconica - Tatera robusta iconica - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus 
- Gerbilliscus robustus loveridgei - ( Hatt, 1935 ) - Kenia, Tanzania ( Kilosa ) - synonim Tatera nyasae loveridgei - Tatera robusta loveridgei - Tatera schinzi loveridgei - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus 
- Gerbilliscus robustus macropus - ( Heuglin, 1877 ) - Sudan Południowy ( rzeki Djur i Kosanga, Bongo, Bahr-el-Ghazal region, Lado Enclave ) - synonim Meriones macropus - Gerbillus macropus - Tatera macropus - Tatera robusta macropus - status niepewny ; odrębny gatunek w jakiejś taksonomii
- Gerbilliscus robustus mombasae - ( Wroughton, 1906 ) - Kenia ( Mombasa, Takangu ) - synonim Tatera mombasae - Tatera robusta mombasae - uznawany za synonim Tatera vicina vicina
- Gerbilliscus robustus muansae - ( Matschi, 1911) - Tanzania ( Mwanza, południowe wybrzeże jeziora Wiktorii ) - synonim Tatera vicina muansae - Gerbillus (Tatera) vicinus muansae - Tatera robusta muansae - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus murinus - ( Sundevall, 1842 ) - Sudan ( Bahr-el-Abiad = Nil Biały ) - synonim Meriones murinus - Tatera robusta murinus - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus pothae - ( Heller, 1910 ) - Kenia ( Potha, Kapiti Plains, Suswa Plains, Lukenya Hills = Ulukenia Hills ) - synonim Tatera pothae - Tatera vicina pothae - Tatera robusta pothae - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus robustus - ( Cretzschmar, 1830 ) - Sudan ( Kordofan,  Ambukol, Naikhala ) - synonim Tatera robusta robusta - Tatera robusta - Meriones robustus - uważany za pierwszy w odróżnieniu od taksonomii 
- Gerbilliscus robustus shoana - ( Wroughton, 1906 ) - północna Somalia ( Jefir Medir ) - synonim Tatera shoana - Tatera robusta shoana - uznany za odrębny gatunek w jakiejś taksonomii
- Gerbilliscus robustus swaythlingi - ( Kershaw, 1921 ) - wschodnia Tanzania ( Dar-es-Salaam, Morogoro ) - synonim Tatera swaythlingi - Tatera robusta swaythlingi - uznany za odrębny gatunek w jakiejś taksonomii 
- Gerbilliscus robustus taylori - ( Hatt, 1935 ) - Sudan ( Red Sea Hills, Red Sea Prov. ) - synonim Tatera robusta taylori - traktowany jako synonim Gerbilliscus robustus  
- Gerbilliscus robustus vicina - ( Peters, 1878 ) - Afryka Wschodnia ( Etiopia, Kenia - Kitui, Ukambani ) - synonim Tatera vicina - Tatera vicina vicina - Gerbillus vicinus - Tatera robusta vicina - błędny gatunek w starej taksonomii z 5 podgatunkami  ( vicina, bodessana, iconica, muansae, pothae )
  
Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, szerokiej tolerancji w zakresie siedlisk oraz dużego prawdopodobieństwa dużych populacji. Jest małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, stanu i trendów populacji, prawdopodobnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
   Gerbilik sawannowy, myszoskoczka sawannowa ( Gerbilliscus validus ) - ( Bocage, 1890 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae,podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Gerbilliscus valida - Tatera valida.
Specjacja allopatryczna i ściśle związany T. kempi z Afryki Zachodniej.  

Występuje w Afryce Środkowej, Wschodniej i Południowej ( od Sudanu na północny do Zimbabwe na południu i od Angoli na wschód do Tanzanii, obejmuje też wschodnią i południową część Demokratycznej Republiki Konga ).

Zamieszkuje sawanny i grunty rolne.


gerbilik sawannowy ( Gerbilliscus validus )

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu, sporadycznie w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników.
Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Kopie proste nory w gruncie. Nora składa się z prostego tunelu i komory, jest zakończona dwoma otworami wejściowymi. Otwory są umieszczane w kępie traw lub pod krzewami. 
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i roślin zielnych, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
W czasie przemieszczania się osobniki poruszają się szybko ale zagrożone potrafią się agresywnie bronić lub próbują się ukryć.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. Wokaliza jest używana w momencie zagrożenia atakiem drapieżnika lub podczas zalotów, chociaż nie jest to do końca pewne.
Odżywia się głównie nasionami traw i roślin zielnych, prawdopodobnie owady też mogą wchodzić w skład jego diety. Wodę pozyskuje z pokarmu.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku. System krycia poligamiczny. 
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
Długość życia nie jest znana, ale prawdopodobnie około 36 miesięcy.


Gerbilliscus validus - okaz muzealny

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus validus beniensis - ( Hatt, 1935 ) - Demokratyczna Republika Konga ( region Beni, region Kivu ) - synonim Tatera nigrita beniensis - Tatera valida beniensis - uważany za formularz  T valida lub T kempi
- Gerbilliscus validus benvenuta - ( Hinton i Kershaw, 1920 ) - Sudan Południowy ( Mongalla, Equatoria Prov. ) - synonim Tatera benvenuta - Tatera benvenuta benvenuta - Tatera valida benvenuta - uważany za formularz T valida lub T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii z 2 podgatunkami
- Gerbilliscus validus dichrura - Thomas, 1915 - północno-wschodnia Demokratyczna Republika Konga ( Niangara, Faradje, Garamba ) - synonim Tatera dichrura - Tatera valida dichrura - uważany za formularz T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomiii
- Gerbilliscus validus dundasi - ( Wroughton, 1909 ) - Kenia ( Uasin Gishu Plateau, Kirui, Mt.Elgon, rzeka Nzoia, Rift Valley Prov. ) - synonim Tatera dundasi - Tatera liodon dundasi - Tatera valida dundasi - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus liodon - ( Thomas, 1902 ) - południowa Demokratyczna Republika Konga ( Katanga Prov. ), północne Malawi - synonim Tatera liodon - Tatera liodon liodon - Tatera valida liodon - uważany za formularz T valida ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii z 4 podgatunkami
- Gerbilliscus validus lucia - ( Hinton i Kershaw, 1920 ) - Kenia ( jezioro Edwarda, Dolina Semiliki, Kodja Hills ) - synonim Tatera benvenuta lucia - Tatera valida lucia - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus neavei - ( Wroughton, 1907 ) - Zambia ( Ndola ) - synonim Tatera neavei - Tatera valida neavei - uznany za synonim T v liodon
- Gerbilliscus validus nigrita - ( Wroughton, 1906 ) - Demokratyczna Republika Konga, północno-zachodnia Uganda ( Masindi, Unyoro ) - synonim Tatera nigrita - Tatera nigrita nigrita - Tatera valida nigrita - uważany za formularz T kempi. odrębny gatunek w starszej taksonomii z 2 podgatunkami ( nigrita, beniensis )
- Gerbilliscus validus ruwenzorii - ( Thomas i Wroughton, 1910 ) - Uganda ( południowo-wschodnie Ruwenzori ), wschodnia Demokratyczna Republika Konga ( Ruwenzori Zachodnie i Wschodnie ) - synonim Tatera ruwenzorii - Tatera liodon ruwenzorii - Tatera valida ruwenzorii - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus smithi - ( Wroughton, 1909 ) - Uganda ( Mubende, Unyoro ), zachodnia Kenia ( Kaimosi ) - synonim Tatera liodon smithii - Tatera valida smithi - uważany za formularz T kempi
- Gerbilliscus validus soror - ( Allen, 1914 ) - Sudan ( Nil Błękitny ) - synonim Tatera soror - Tatera valida soror - uważany za formularz T kempi ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus validus taborae - ( Kershaw, 1921 ) - Tanzania ( Tabora, Unyamwezi ) - synonim Tatera taborae - Tatera valida taborae - Tatera leucogaster taborae - uważany za formularz T valida ; odrębny gatunek w pierwszej taksonomii
- Gerbilliscus validus validus - ( Bocage, 1890 ) - Angola ( Caconda, Rio Cuando ) - synonim Tatera valida valida

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, pewien stopień tolerancji na modyfikację siedlisk i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Na obszarach rolniczych może być traktowany jako szkodnik upraw rolnych.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące statusu taksonomicznego, stanu i trendów populacji, jej gęstości osobniczej, siedlisk, ekologii, ewentualnych zagrożeń.


Gerbilliscus validus - okaz muzealny - czaszka 

W niewoli - brak danych. 


Opracowano na podstawie :

animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730