wtorek, 26 maja 2015

Afrykańskie gerbile z rodzaju Gerbilliscus. Przegląd gatunków. Część I

Gerbilik kapski, myszoskoczka kapska - ( Gerbilliscus afra ) - (Gray, 1830) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim  Gerbillus africanus - Tatera afra.

Występuje w Afryce ( R.P.A. - Northern Cape Province, Western Cape Province ).

Zamieszkuje suche obszary buszu, suche stepy i sawanny, piaszczyste półpustynie i pustynie.


gerbilik kapski ( Gerbilliscus afra ) - okaz muzealny - czaszka

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Kopie proste nory w piaszczystym gruncie. Nora składa się z prostego tunelu i komory, jest zakończona dwoma otworami wejściowymi. Otwory są umieszczane w kępie traw lub pod krzewami. 
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych, które są starannie oczyszczane i oznakowane. System szlaków komunikacyjnych jest umieszczany wśród wysokich traw i bylin, które stanowią naturalne osłony dla korzystających z nich osobników. 
W czasie przemieszczania się osobniki poruszają się szybko ale zagrożone potrafią się agresywnie bronić lub próbują się ukryć.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, słuchu, węchu, dotyku, postawy ciała i prawdopodobnie wokalizy. Wokaliza jest używana w momencie zagrożenia atakiem drapieżnika lub podczas zalotów, chociaż nie jest to do końca pewne.
Odżywia się głównie nasionami traw i roślin zielnych, prawdopodobnie owady też mogą wchodzić w skład jego diety. Wodę pozyskuje z pokarmu.
Sezon rozrodczy na wiosnę, w czasie bujnego rozwoju roślin stanowiących bazę pokarmową gatunku.
System krycia poligamiczny. Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi 2 - 8 młodych ( średnio 6 ) w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne, po około 10 dniach od narodzin widzą i słyszą. Po około 2 tygodniach od urodzin są już całkowicie porośnięte sierścią. Odstawienie następuje w 3 i 4 tygodniu życia potomstwa. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową osiąga samica w wieku około 1,5 miesiąca od narodzin a samiec w wieku około 3 miesięcy.
W sprzyjających warunkach dochodzi do zwiększenia się gęstości osobniczej.
Żyje około 24 - 26 miesięcy.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus afra afra - ( Gray, 1830 ) - Afryka Południowa ( Cape of Good Hope, Western Cape Province ) - synonim  Tatera afra afra
- Gerbilliscus afra gilli - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Lambert's Bay, Cape Colony, Western Cape Province ) - synonim  Tatera afra gilli 
- Gerbilliscus afra schlegelii - ( Smuts, 1832 ) - Afryka Południowa ( Cape of Good Hope, Port Elizabeth, Eastern Cape Province ) - synonim  Meriones schlegelii - Tatera afra schlegelii -  Prawdopodobnie  synonim  Tatera afra


gerbilik kapski ( Gerbilliscus afra ) - osobnik w warunkach wiwaryjnych

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku populacji aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Jednak stan i trendy oraz wielkość populacji nie są znane.
Gatunek ma tendencję do eksplozji populacyjnej, w czasie której jest uznawany za szkodnika ( Coetzee com os ).
Brak jest widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi w miejscach występowania.
Brak rejestracji z dowolnego obszaru chronionego.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik Boehma, myszoskoczka Boehma ( Gerbilliscus boehmi ) - ( Noack, 1887 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim  Tatera boehmi.

Występuje w środkowej i południowo-wschodniej części Afryki ( południowo-wschodnia Tanzania, Kenia, Uganda, południowo-wschodnia i południowa część Demokratycznej Republiki Konga, Ruanda, Burundi, Malawi, Mozambik, północno-zachodnia i wschodnia Zambia, północna Angola ).

Zamieszkuje otwarte suche lasy, busz oraz tereny upraw rolnych.


gerbilik Boehma ( Gerbilliscus boehmi ) - portret 

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Przypuszcza się, że sposób życia i ekologia nie odbiega od innych gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus boehmi boehmi - ( Noack, 1887 ) -  Zambia ( Marunga ) - synonim  Tatera boehmi boehmi 
- Gerbilliscus boehmi fallax - ( Thomas & Schwann, 1904 ) - południowo-zachodnia Uganda ( Ankole ) - synonim  Tatera fallax - Tatera boehmi fallax - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus boehmi fraterculus - ( Thomas, 1898 ) - północne Malawi ( Songwe ) - synonim Tatera fraterculus - Tatera boehmi fraterculus - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus boehmi varia - ( Heller, 1910 ) -  Kenia ( Sotik, Loletai plains = Loita, południowe Guaso Nyiro, Rift Valley Prov ) - synonim Tatera varia - Tatera boehmi varia - uznawany za synonim Gerbilliscus boehmi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwem dużych populacji i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące biologii, ekologii, stanu i trendów populacji, potencjalnych zagrożeń czy wymagań siedliskowych.

W niewoli - brak danych.
Gerbilliscus brantsii - ( Smith, 1836 ) -  gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera brantsii.

Występuje w południowej Afryce ( R.P.A., zachodnie Zimbabwe, Botswana, środkowa i południowo-wschodni Namibia, Angola i południowo-zachodnia Zambia i prawdopodobnie aż po północny Mozambik ).

Zamieszkuje otwarte równiny i zalesione łąki na piaszczystych glebach, także tereny upraw rolnych.


Gerbilliscus brantsii

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Jest terytorialny ale zakres rewiru nie jest znany.
Kopie proste nory w piaszczystym gruncie. Nora składa się z komory gniazdowej i prostego tunelu zakończonego jednym lub dwoma wyjściami. Wyjścia z nory są usytuowane w kępie wysokiej trawy lub pod krzewami.
Prawdopodobnie korzysta ze szlaków komunikacyjnych do miejsc żerowania.
Szlaki są usytuowane wśród wysokiej trawy lub bylin. Rośliny stanowią naturalną ochronę. 
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. W skład jego diety wchodzą nasiona traw i ziół, trawy i rośliny zielne. Nie jest wykluczone, że zjada również owady.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku, ale najprawdopodobniej w okresie obfitości pokarmowej.  System krycia poligamiczny.
Ciąża trwa około 20 - 22 dni. Samica rodzi 1 - 8 młodych w miocie ( średnio 4 - 6 ). 1 - 2 mioty w sezonie. Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po 10 dniach od narodzin otwierają oczy. Odstawienie następuje po około 20 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana ale prawdopodobnie 24 - 26 miesięcy.
W sprzyjających warunkach następuje zwiększona gęstość osobnicza. Uważa się, że zjawisko może być cykliczne.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus brantsii brantsii - ( Smith, 1836 ) -  Afryka Południowa (  rzeka Caledon w Orange Free State, KwaZulu-Natal, wschodni Cape Province ), Lesoto, pustynia Kalahari - synonim Tatera brantsii brantsii -  ma popielato-szare plamy na klatce piersiowej i szerokie trzonowce
- Gerbilliscus brantsii breyeri - ( Roberts, 1926 ) - Afryka Południowa ( Nylstroom, Transvaal ) - synonim  Tatera breyeri - Tatera brantsii breyeri - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii draco - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa ( Wakkerstroom, Transvaal ) - synonim  Taterona draco - Tatera brantsii draco - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii przez jakiegoś autora
- Gerbilliscus brantsii griquae - ( Wroughton, 1906 ) - pustynia Kalahari, południowa Angola ( Kuruman ), Botswana, zachodnia Zambia - synonim  Tatera afra griquae - Taterona lobengulae griquae - Tatera brantsii griquae - ma czysto białe podbrzusze i blade futro na grzbiecie 
- Gerbilliscus brantsii humpatensis - ( Hill & Carter, 1937 ) -  Angola ( Humpata ) - synonim Taterona humpatensis - Tatera afra humpatensis - Gerbilliscus afra humpatensis - Tatera humpatensis -  został opisany jako gatunek ( Hill i Carter, 1937 ) ale później wymienione jako podgatunek G. brantsii ( F. Petter, 1975 ) lub ewentualnie jako podgatunek G. leucogaster ( Crawford-Cabral, 1986 ), lub poprostu zawarte w G. brantsii ( Pavlinov & al., 1990 )
- Gerbilliscus brantsii joanae - ( Thomas, 1926 ) -  Namibia ( Ukuambi, Ovamboland ) - synonim  Taterona joanae - Tatera joanae - Tatera brantsii joanae - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii maccalinus - ( Sundevall, 1847 ) - Afryka Południowa  ( Magaliesberg, Transvaal ) - synonim Meriones maccalinus - Meriones (Rhombomys) maccalinus - Tatera brantsii maccalinus - błędna forma według Roberts lub uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii maputa - ( Roberts, 1936 ) - Afryka Południowa (  Maputaland ) - synonim  Tatera maputa - Tatera brantsii maputa - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii miliaria - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa (  Cape Prov. ) - synonim Taterona miliaria - Tatera miliaria miliaria - Tatera brantsii miliaria - traktowany jako synonim Gerbilliscus brantsii ruddi przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek z dwoma podgatunkami w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii montanus - ( A. Smith, 1842 ) - Afryka Południowa ( Orange River Colony, Bashartoo Country ), Lesoto - synonim  Meriones montanus - Tatera brantsii montanus - Gerbillus montanus - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii 
- Gerbilliscus brantsii namaquensis - ( Shortridge & Carter, 1938 ) -  Zimbabwe ( Namaqualand ), Afryka Południowa ( Cape Prov ) - synonim Tatera brantsii namaquensis - Gerbilliscus namaquensis - Tatera namaquensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii natalensis - ( Roberts, 1929 ) - Afryka Południowa ( Lidgetton, KwaZulu-Natal ) - synonim  Tatera natalensis - Tatera brantsii natalensis - uznawany za synonim Gerbilliscus brantsii brantsii przez jakiegoś autora lub jako samodzielny gatunek w innej taksonomii
- Gerbilliscus brantsii perpallida - ( Dollman, 1910 ) - Namibia ( Tamalakan River, Ngamiland ), północno-zachodnia Botswana - synonim  Tatera afra perpallida - Tatera brantsii perpallida - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii griquae 
- Gerbilliscus brantsii ruddi - ( Wroughton, 1906 ) - Afryka Południowa ( Zatoka Richardsa, Umvolosi, Zululand, KwaZulu-Natal ), południowy Mozambik - synonim Tatera ruddi - Tatera ruddi ruddi - Tatera brantsii ruddi - uznawany za samodzielny w innej taksonomii z dwoma podgatunkami ( ruddi, tongensis ) ; ma popielato-szare futro na brzuchu i długą białą końcówkę ogona, długie kości stępu 
- Gerbilliscus brantsii tongensis - ( Roberts, 1931 ) - Afryka Południowa ( Maputa, północny Zululand, KwaZulu-Natal ) - synonim  Tatera ruddi tongensis - Tatera brantsii tongensis - uznawany za synonim  Gerbilliscus brantsii ruddi 


Gerbilliscus brantsii - okaz muzealny - czaszka

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak jest widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Na terenach rolniczych traktowany jako szkodnik.
Znany jest z cyklicznych zmian gęstości osobniczej populacji.
Gatunek ten jest głównym rezerwuarem dżumy.
Rejestrowany z obszarów chronionych w swoim zakresie.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik gambijski, myszoskoczka gambijska ( Gerbilliscus gambiana ) -  Thomas, 1910 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera gambiana - Gerbilliscus gambiana - Tatera kempi gambiana - Gerbilliscus kempi gambiana.

Występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej ( Senegal, Gambia, Nigeria - Keana District, także  Sahel do Sudanu, Mali, Niger oraz na niektórych wyspach przybrzeżnych Senegalu - Saloum Delta ).

Zamieszkuje w lasach na glebach piaszczystych i gliniastych, a także opuszczone i uprawiane pola, suche sawanny.Także na piaszczystych i namorzynowych wyspach.

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 6 - 8 osobników. Kopie proste nory u podstawy krzewów, w kępie trawy lub wśród wysokiej roślinności. Nora zaopatrzona jest w dwa lub trzy wyjścia.
Prawdopodobnie jest terytorialny ale zakres rewiru jest nie znany.
Porusza się systemem szlaków komunikacyjnych do miejsc żerowania.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, postawy ciała, wzroku, słuchu i być może również wokalizy.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. W skład jego diety wchodzą głównie nasiona traw i roślin zielnych, liście, łodygi, kwiaty, ale również prawdopodobnie owady.
Sezon rozrodczy w okresie obfitości pokarmowej. System krycia prawdopodobnie poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi od 1 - 8 młodych w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode są odstawiane po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz brak wyraźnego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Traktowany przez Musser i Carleton ( 2005 ) jako synonim Gerbilliscus kempi - Wroughton 1906. 
Happold ( 2008 ) uznaje Gerbilliscus gambiana w odróżnieniu od Gerbilliscus kempi.
W niektórych obszarach pospolity. Na terenach upraw rolnych traktowany jako szkodnik.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z wielu obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania a szczególnie statusu taksonomicznego tego gatunku.

W niewoli - brak danych.       
  Gerbilik gwinejski, myszoskoczka gwinejska ( Gerbilliscus guineae ) - Thomas, 1910 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina. Synonim Tatera guineae. 

Występuje w Afryce Zachodniej ( od Senegalu do Sierra Leone, przez północną część Wybrzeża Kości Słoniowej na wschód do Burkina Faso i Togo, Ghana, Gwinea, Gwinea -Bissau, Mali ).

Zamieszkuje tereny z gęstą warstwą krzewów o zmiennej okrywie z liści, sawannę, również na obszarach uprawnych. 


gerbilik gwinejski ( Gerbilliscus guineae ) - okaz muzealny - czaszka

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu czasami za dnia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 8 osobników.
Prawdopodobnie jest terytorialny lecz wielkość rewiru nie jest znana.
Kopie proste nory w gliniastym gruncie. Nory umieszczane są pod krzewami lub pod kępami traw.
Prawdopodobnie porusza się szlakami komunikacyjnymi, które prowadzą do miejsc żerowania. Szlaki komunikacyjne biegną wśród naturalnych osłon z wysokich roślin. Są one oznakowane i stale oczyszczane.
Do komunikacji używa sygnałów zapachowych, wzroku, słuchu, postawy ciała i być może także wokalizy co nie jest do końca pewne.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym, chociaż owady mogą wchodzić w skład jego diety.
Sezon rozrodczy w okresie obfitości pokarmowej. System krycia prawdopodobnie poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 22 dni. Samica rodzi od 1 - 8 młodych w miocie. 1 - 2 mioty w sezonie.
Młode są odstawiane po około 20 - 25 dniach od narodzin.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana.


gerbilik gwinejski ( Gerbilliscus guineae ) - okaz muzealny - czaszka

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus guineae guinea - Thomas, 1910 - Guinea-Bissau ( Gunnal ) - synonim Tatera guineae guinea - uznawany za synonim Tatera guinea
- Gerbilliscus guineae picta - ( Hayman, 1936 ) -  Ghana ( Pong, Tamale, Northern Territories ) - synonim Taterona guinea picta - Tatera guineae picta - uznawany za synonim Tatera guinea

Gatunek traktowany jako nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, duży stopień tolerancji na modyfikację siedlisk, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo dużego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Jest dość często spotykanym gatunkiem lecz nie występuje w wysokich gęstościach osobniczych.
Na terenach rolniczych może być traktowany jako szkodnik upraw rolnych.
Brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Brak jest jakichkolwiek działań ochronnych względem tego gatunku.
Brak rejestracji z obszarów chronionych w jego zakresie.

W niewoli - brak danych.
Gerbilik gorongoza, myszoskoczka gorongoza ( Gerbilliscus inclusus ) - Thomas i Wroughton, 1908 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillurina . Synonim Tatera inclusa - Gerbilliscus inclusa.

Występuje w południowo-wschodniej Afryce ( wschodnie Zimbabwe, Mozambik i południowo-środkowej oraz północno-wschodniej Tanzanii ).

Zamieszkuje wilgotne do mokrych sawanny na piaszczystych i piaszczysto-aluwialnych glebach.

Biologia, ekologia i sposób życia zbliżone do wszystkich gatunków z rodzaju Gerbilliscus.

Opisane podgatunki :
- Gerbilliscus inclusus cosensi - ( Kershaw, 1921 ) - wschodnia Tanzania ( Ruvu Station, Dar-es-Salaam ), północny Mozambik - synonim Tatera cosensi - Tatera inclusa cosensi - Tatera leucogaster cosensi - uznawany za synonim Tatera inclusa - traktowany jako samodzielny gatunek w innej taksonomii, błędny podgatunek jakiegoś autora
- Gerbilliscus inclusus inclusus - Thomas i Wroughton, 1908 - Mozambik, wschodnie Zimbabwe ( na południe od rzeki Zambezi ) - synonim Tatera inclusa inclusa - ma bardzo ciemne futro na grzbiecie
- Gerbilliscus inclusus pringlei - ( Hubbard, 1970 ) - północno-wschodnia Tanzania ( Muheza ) - synonim Tatera pringlei - Tatera inclusa pringlei - Gerbilliscus pringlei - uznawany za synonim Tatera inclusa w jakiejś taksonomii; wymienione jako samodzielny przez jakiegoś autora; futro na grzbiecie czarne, brzuch i stopy czysto białe 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Nie są znane żadne zagrożenia dla tego gatunku.
Nie są znane trendy ani wielkość populacji.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Nie wiadomo czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.   
Potrzebne są dalsze badania co do taksonomii, rozmieszczenia, obfitości, reprodukcji i ekologii tego gatunku.

W niewoli - brak danych.


Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730