środa, 19 sierpnia 2015

Mało znane gatunki myszoskoczków z rodzaju Gerbillus występujące w Sudanie ( Afryka ). Przegląd gatunków.
zdjęcie dzięki - Agnes Magnes


Gerbillus bottai - Lataste, 1882 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillus. Synonim Dipodillus bottai.

Występuje w Afryce ( Sudan - Sennaar, możliwe, że także w północnej Kenii i w Sudanie Południowym ).

Zamieszkuje prawdopodobnie obszary pustynne.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek oznaczony jako niewystarczające dane ze względu na brak aktualnych informacji na temat zakresu występowania, zagrożeń, stanu i trendów populacji czy wymagań ekologicznych.
Z całą pewnością gatunek został zarejestrowany z Sudanu.
Brak aktualnych danych na temat liczebności populacji.
Brak dostępnych informacji czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne informacje na temat dystrybucji, stanu i trendów populacji, jej obfitości, biologii, ekologii, siedlisk i ewentualnych zagrożeń tego gatunku.

W niewoli - brak danych.  
Gerbillus burtoni - F, Cuvier, 1838 -  gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Hendecapleura. 

Występuje w Afryce ( Sudan - Darfur ).

Zamieszkuje prawdopodobnie obszary pustynne i suche obszary skaliste.

Sudan - region Darfur

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

rycina - Gerbillus burtoni

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek oznaczony jako niewystarczające dane ze względu na niepewność co do ważności taksonu, jego dystrybucji, stanu i trendów populacji czy wymagań ekologicznych.
Uznawany jako ważny gatunek przez  Musser i Setzer ( 2005 ) za Lay ( 1983 ). 
Jednak L. Granjon ( Happold w druku ) traktuje go jako incertae sedis.
Brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego taksonu.
Nie wiadomo czy występuje w dowolnym obszarze chronionym i czy wystepują jakieś zagrożenia.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące statusu taksonomicznego, dystrybucji, stanu i trendów populacji, jej obfitości, biologii, ekologii, siedlisk i ewentualnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych. 
Gerbillus dongolanus  - ( Heuglin, 1877 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillus. 
Uwaga : Obecnie zawarty w Gerbillus pyramidum - Geoffroy, 1825. 

Występuje w Afryce ( Sudan - Dongola ). Gerbillus pyramidumGerbillus lowei - ( Thomas i Hinton, 1923 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillus. Synonim  Dipodillus lowei.

Występuje w Afryce ( Sudan - Djebel Marra, Darfur ).

Zamieszkuje prawdopodobnie suche obszary skaliste.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek oznaczony jako niewystarczające dane ze względu na brak aktualnych informacji na temat dystrybucji, historii naturalnej czy zagrożeń.
Takson ten może być synonimem Gerbillus campestris ( Petter, 1975 ). 
Hapold  ( w druku ) oznacza go jako zawartego w Gerbillus gerbillus.
Gatunek znany jedynie z typu miejscowości Jebel Marra w regionie Darfuru ( Sudan ).
Nie ma aktualnie dostępnych informacji na temat stanu i obfitości populacji tego gatunku.
Nie znane są zagrożenia dla tego gatunku.
Nie ma danych czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, jej obfitości, siedlisk, biologii, ekologii i zagrożeń.

Gerbillus campestris

W niewoli - brak danych.
Gerbillus muriculus - ( Thomas i Hinton, 1923 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Hendecapleura. Synonim Dipodillus muriculus. 

Występuje w Afryce ( Sudan - Darfur, Madu, El Fasher ).

Zamieszkuje suche łąki i nawadniane pola uprawne.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Oznaczony jako niewystarczające dane ze względu na brak aktualnych informacji na temat dystrybucji, stanu i trendów populacji czy wymagań ekologicznych.
Uznawany jako ważny gatunek przez  Musser i Setzer ( 2005 ), za Lay ( 1983 ). 
Jednak L. Granjon ( Happold w druku ) traktuje go jako incertae sedis.
Słabo znany takson został zgłoszony z kilku miejscowości w Sudanie ale istnieje duże zamieszanie taksonomiczne i nie jest pewne czy odnosi się to do  Gerbillus muriculus.
Brak jest dostępnych danych co do stanu i obfitości populacji oraz jej wymagań siedliskowych.
Nie są znane żadne zagrożenia dla tego gatunku.
Nie ma aktualnych informacji czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące statusu taksonomicznego, dystrybucji, biologii, ekologii, siedlisk, zagrożeń, stanu i trendów populacji oraz jej obfitości.

W niewoli - brak danych.Gerbillus principulus - ( Thomas i Hinton, 1923 ) - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Hendecapleura. Synonim Dipodillus principulus.

Występuje w Afryce ( Sudan - Jebel Meidob, El Malha, północny Darfur ).

Nie wiadomo jakie zamieszkuje siedlisko - brak jakichkolwiek informacji na ten temat.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Prawdopodobnie oznaczony jako niewystarczające dane chociaż IUCN nie wymienia go jako ważny takson czy synonim innego taksonu.
Brak jakichkolwiek informacji na temat tego gatunku.
Wikipedia podaje przybliżoną liczbę osobników ( 250 ), ale nie wiadomo skąd pochodzą te dane.

Gerbillus quadrimaculatus - Lataste, 1882 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Hendecapleura. Synonim Gerbillus nanus quadrimaculatus.
Uwaga : obecnie zawarty w Gerbillus nanus - Blanford, 1875.
Traktowany też jako synonim Gerbillus campestris przez niektórych autorów. 

Występuje w Afryce ( północno-wschodni Sudan - Nubia ).
Gerbillus rosalinda - St, Leger, 1929 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Gerbillus. 

Występuje w Afryce ( Sudan - Kordofan i Somalia ).

Zamieszkuje suche łąki i półpustynie.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i odpowiedniego siedliska, które obecnie nie jest zagrożone. Wydaje się, małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Gatunek znany jest jedynie z pojedynczych rekordów na dużym obszarze.
Jednak nie ma aktualnych danych na temat stanu i trendów czy obfitości populacji. Nie wiele jest dostępnych informacji z historii naturalnej tego gatunku.
Obecnie nie są znane żadne zagrożenia dla tego gatunku.
Brak danych czy występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące taksonomii, dystrybucji, biologii, ekologii, siedlisk czy obfitości populacji.

W niewoli - brak danych.
   Gerbillus stigmonyx - Heuglin, 1877 - gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Dipodillus. Synonim Gerbillus campestris stigmonyx - Gerbillus luteolus - Dipodillus stigmonyx - Meriones stigmonyx.

Występuje w Afryce ( Sudan - Chartum i na zachód od Nilu Białego ).

Zamieszkuje obszary skaliste, równiny i otwarte tereny zielone na glebach o skonsolidowanych piaskach.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Opisane podgatunki :
- Gerbillus stigmonyx luteolus - ( Thomas, 1901 ) - Sudan ( El Duem, na południe od Chartumu ) - synonim Gerbillus luteolus - synonim Gerbillus bottai lub Gerbillus campestris jakiegoś autora -  synonim Gerbillus stigmonyx stigmonyx dla innych 
- Gerbillus stigmonyx strigmonyx - Heuglin, 1877 - Sudan ( region Chartumu ) - synonim Dipodillus stigmonyx stigmonyx  

Oznaczony jako niewystarczające dane w związku z niepewnością taksonomiczną, zakresem występowania, historią naturalną, zagrożeniami i stanu populacji.
Znany z trzech miejscowości na zachód od Nilu Białego.
Brak danych na temat obfitości populacji.
Nie są znane żadne zagrożenia dla gatunku w chwili obecnej.
Brak informacji czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące dystrybucji, biologii, ekologii, siedlisk, ewentualnych zagrożeń, stanu i trendów populacji oraz jej obfitości.

W niewoli - brak danych.   

Gerbillus watersi - de Winton, 1901 -  gryzoń z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Gerbillinae, z podrodzaju Hendecapleura. Synonim Dipodillus watersi.

Występuje w Afryce ( Sudan, Dżibuti i prawdopodobnie Somalia ).

Zamieszkuje półpustynie i pustynie oraz równiny o o skonsolidowanym gruncie żwirowym.

rycina - Gerbillus watersi

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i zamieszkiwanie odpowiedniego siedlsika, które w chwili obecnej nie jest zagrożone. Wydaje się, iż nie nastąpi szybki spadek populacji aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Znany jedynie z pojedynczych rekordów na dużym obszarze i kilku oddzielnych stanowisk w Sudanie i Dżibuti.
Brak danych na temat stanu i trendów populacji czy jej obfitości.
Nie są znane żadne zagrożenia dla gatunku w chwili obecnej.
Nie ma informacji czy gatunek występuje w dowolnym obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące stanu i trendów populacji, jej obfitości, dystrybucji, biologii, ekologii, siedlisk i ewentualnych zagrożeń. Potrzebne też są badania taksonomiczne.

W niewoli - brak danych.   


Gerbillus gerbillus 
Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730