niedziela, 15 listopada 2015

Nornice hokikudo z rodzaju Oxymycterus, z Ameryki Południowej. Przegląd gatunków. Część III.Hokikudo paramo ( Oxymycterus paramensis ) - Thomas, 1902 - gryzoń z  nadrodziny Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae, z plemienia Akodontini. 

Występuje w Ameryce Południowej ( doliny środkowych Andów, południowo-wschodnie Peru, Boliwia, środkowa, zachodnia i północno-zachodnia Argentyna ).

Zamieszkuje różnego rodzaju wyżynne i górskie tropikalne lasy, w tym : las mglisty, Yungas, Tucumano boliviano, górnego regla. Zarówno siedliska pierwotne jak i wtórne a także zaburzone od 700 - 1000 do 4000 m.n.p.m.


hokikudo paramo ( Oxymycterus paramensis )

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności od zmierzchu do świtu.
Żyje samotnie, w parach lub niewielkich grupach rodzinnych ( samica z młodymi ).
Na kryjówki wybiera wszelkiego rodzaju zagłębienia wśród korzeni drzew, w gęstych zaroślach czy pod skałami, opuszczone nory innych gatunków, powalone pnie drzew, wykroty ale kopie również własne nory w miękkim gruncie.
Brak danych czy jest terytorialny i jakiej wielkości są rewiry poszczególnych osobników.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, chociaż samiec może być smuklejszy niż samica. Jednak brak jest potwierdzonych informacji na ten temat.
Prawdopodobnie wykorzystuje system szlaków komunikacyjnych w czasie poszukiwania pokarmu. 
Długie pazury przednich kończyn wykorzystuje do kopania i rozrywania gniazd owadzich.
Do komunikacji używa sygnałów chemicznych, węchu, wzroku, słuchu, postawy ciała, dotyku. Brak informacji czy używa wokalizy w momentach zagrożenia, agresji czy zalotów. 
Odżywia się głównie różnego rodzaju bezkręgowcami i ich larwami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku ale najczęściej w okresie wiosennym ( październik - listopad ). System krycia prawdopodobnie poligamiczny, jednak nie jest wykluczona monogamia.
Samica buduje w kryjówce gniazdo z suchych roślin i liści.
Ciąża trwa 20 - 22 dni. Rodzi się 2 - 5 młodych w miocie ( średnio 4 ). 2 - 3 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po około 10 dniach otwierają oczy.
Odstawienie następuje po około 2 - 3 tygodniach od narodzin. 
Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku około 3 miesięcy.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Długość życia nie jest znana ale przypuszcza się iż około 24 miesięcy.


Oxymecterus paramensis - schwytany osobnik w pułapkę

Opisane podgatunki :
- Oxymycterus paramensis jacentior - Thomas, 1925 - Boliwia ( Departament Tarija ) - synonim Oxymycterus jacentior - umieszczenie jacentior jako podgatunku wymaga ponownego zbadania - uważany za synonim Oxymycterus paramensis w jakiejś taksonomii
- Oxymycterus paramensis nigrifrons - Osgood, 1944 - Peru ( Dpt Puno - Limbani ) - synonim Oxymycterus nigrifrons - Oxymycterus juliacae nigrifrons - ujmowany za odrębny od Oxymycterus paramensis za J.Oliveira, 1998 ale obecnie uważany za synonim Oxymycterus paramensis
- Oxymycterus paramensis paramensis - Thomas, 1902 - Boliwia ( północno-zachodnia Cochabamba )


Oxymycterus paramensis - okaz muzealny

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji, występowanie w wielu obszarach chronionych i pewien stopień tolerancji na modyfikację siedlisk. Istnieje małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Powinny zostać przeprowadzone badania weryfikujące gdyż gatunek może się składać z kilku gatunków  ( Patterson, B. os. Kom. ).
Wśród zbieranych osobników przeważają samice co daje podstawę do sądzenia, iż jest ich więcej w populacjach.
W chwili obecnej brak jest widocznych zagrożeń.
Wydaje się, iż gatunek przystosował się do obszarów zaburzonych.
Rejestrowany z większości obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące czy takson składa się z kilku innych taksonów.


Boliwia - National Park Cochabamba

W niewoli - brak danych.  
Hokikudo zbieracz ( Oxymycterus quaestor ) - Thomas, 1903 - gryzoń z  nadrodziny Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae, z plemienia Akodontini. Synonim Oxymycterus hispidus quaestor - Oxymycterus judex quaestor.
Uwagi : Dla niektórych autorów na liście różnych gatunków. Ujmowany za odrębny od Oxymycterus hispidus za J.Oliveira 1998 

Występuje w Ameryce Południowej ( Argentyna - Misiones Prov, południowo-wschodnia Brazylia - północne Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Parana, ekstremalnie we wschodnim Paragwaju ).

Zamieszkuje wilgotne i suche tropikalne lasy oraz zarośla.


hokikudo zbieracz ( Oxymycterus quaestor )

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Prawdopodobnie zachowania, sposób życia oraz biologia nie odbiegają od innych gatunków z tego rodzaju.

Opisane podgatunki :
- Oxymycterus quaestor judex - Thomas, 1909 - południowo-wschodnia Brazylia ( Santa Catarina ) - synonim  Oxymycterus judex - Oxymycterus hispidus judex - dla niektórych autorów na liście różnych gatunków - ujmowany za odrębny od Oxymycterus hispidus za J.Oliveira, 1998 ale obecnie uważany za synonim Oxymycterus quaestor 
- Oxymycterus quaestor misionalis - Sanborn, 1831 - Argentyna ( Misiones Prov ), Urugwaj ( Cuenca del Arroyo ) - synonim Oxymycterus misionalis - Oxymycterus judex misionalis - Oxymycterus hispidus misionalis - dla niektórych autorów na liście różnych gatunków - ujmowany za odrębny od Oxymycterus hispidus za J.Oliveira, 1998 ale obecnie uważany za synonim Oxymycterus quaestor 


rycina - Oxymycterus quaestor misionalis 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz występowanie w wielu obszarach chronionych w swoim zakresie. Istnieje małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Brak danych na temat wielkości populacji, którą uważa się za obfitą.
Nie ma informacji na temat widocznych zagrożeń dla gatunku w chwili obecnej.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące stanu i trendów populacji, jej obfitości, ekologii, biologii, siedlisk oraz ewentualnych zagrożeń.
Badania powinny także obejmować status taksonomiczny podgatunków, głównie Oxymycterus quaestor misionalis traktowany przez wielu autorów jako samodzielny gatunek.

W niewoli - brak danych.


tropikalny las w Amboro National Park - Boliwia

  
     

Hokikudo Robertsa ( Oxymycterus roberti ) - Thomas, 1901 - gryzoń z  nadrodziny Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae, z plemienia Akodontini. Synonim Oxymycterus dasytrichus roberti.

Występuje w Ameryce Południowej ( Brazylia - Minas Gerais, Rio Jordao, Paranaiba ).

Zamieszkuje umiarkowane lasy araukarii, otwarte pola i łąki na wysokości 700 - 900 m n.p.m.

Aktywny w ciagu całego roku, szczyt aktywności w godzinach nocnych. 
Żyje samotnie, w parach lub niewielkich grupach rodzinnych.
Nie wiadomo czy jest terytorialny i jakie są zakresy rewirów osobniczych.
Na kryjówki wykorzystuje różnorodne zagłębienia wśród korzeni drzew, opuszczone nory innych gatunków, gęste zarośla. Kopie również własne nory.
Wykorzystuje prawdopodobnie systemy szlaków komunikacyjnych do miejsc żerowania.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego ale samiec może być nieco szczuplejszy.
Długie i ostre pazury przednich kończyn wykorzystuje do wykopywania i rozrywania gniazd owadzich.
Do komunikacji używa sygnałów chemicznych, węchu, słuchu, wzroku, dotyku, postawy ciała. Brak danych czy wykorzystuje wokalizę w momentach zagrożenia, agresji czy zalotów.
Odżywia sie głównie różnorodnymi bezkręgowcami i ich larwami.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku ale najczęściej w okresie wiosennym ( październik - listopad ). System krycia prawdopodobnie poligamiczny, jednak nie jest wykluczona monogamia.
Ciąża trwa około 20 dni. Samica rodzi 2 - 5 młodych w miocie. 2 - 3 mioty w sezonie. 
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po około 10 dniach otwierają oczy.
Odstawienie następuje po około 2 - 3 tygodniach od narodzin. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Długość życia nie jest znana.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji i występowanie w wielu obszarach chronionych. Istnieje małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Niewiele wiadomo o stanie populacji tego gatunku, nie są znane trendy czy obfitość.
Wydaje się, iż brak jest widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zasięgu.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące stanu i trendów populacji, jej obfitości i ewentualnych zagrożeń w przyszłości.

W niewoli - brak danych.
Hokikudo czerwony ( Oxymycterus rufus ) - ( J, Fischer, 1814 ) - gryzoń z  nadrodziny Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae, z plemienia Akodontini. 

Występuje w Ameryce Południowej ( środkowo-wschodnia Argentyna, Urugwaj, południowo-wschodnia Brazylia ).

Zamieszkuje otwarte tereny trawiaste, obrzeża lasów, zarośla.


hokikudo czerwony ( Oxymycterus rufus )

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo o biologii, ekologii i sposobie życia tego gatunku.
Prawdopodobnie prowadzi nocny tryb życia i odżywia się owadami.


rycina - Oxymycterus rufus 

Opisane podgatunki :
- Oxymycterus rufus platensis - Thomas, 1914 - Argentyna ( La Plata, Buenos Aires Prov ) - synonim Oxymycteris platensis - Oxymycteris rutilans platensis - kariotyp Oxymycterus rufus i wsparcie związku z platensis jako jednego gatunku 
- Oxymycterus rufus rostellatus - ( Wagner, 1842 ) - północno-wschodnia Brazylia ( las atlantycki, Campos Sulinos, Rio Grande do Sul ) - synonim Oxymycterus rostellatus - Hesperomys rostellatus - uważany za synonim Oxymycterus rufus lub dasytrichus - wymieniane jako odrębne w Brazylii i w jakiejś taksonomii
- Oxymycterus rufus rutilans - Olfers, 1818 - wschodnia, południowo-zachodnia i południowo-wschodnia Brazylia - Azara, Pargwaj, Urugwaj, północno-wschodnia Argentyna - delta Parany - synonim Oxymycterus rutilans - Mus rutilans - uważany za synonim Oxymycterus rufus - nazwa Oxymycterus rufus stosowana w miejsce Oxymycterus rutilans 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz występowanie w obszarach chronionych. Istnieje małe prawdopodobieństwo szybkiego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Uważa się jednak, że następuje zmniejszenie obecności gatunku w niektórych obszarach. Mimo to uznaje się iż brak jest widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w Argentynie.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące siedlisk, biologii, ekologii, stanu i trendów populacji, jej obfitości i ewentualnych zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Oxymycterus wayku - J.P. Jayat et cet., 2008 /  J. Pablo Jayat, Guillermo D’elía, Ulyses f. J. Pardinas, M. Daniela Miotti,  & Pablo E. Ortiz / 2008 -  gryzoń z  nadrodziny Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae, z plemienia Akodontini. 

Występuje w Ameryce Południowej ( Argentyna ).

Zamieszkuje argentyński las Yungas.


Oxymycterus wayku - okaz muzealny 

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo o biologii, ekologii i sposobie życia tego gatunku.
Wiadomo iż, został opisany na podstawie badań morfologicznych i molekularnych. Badania te pozwoliły rozpoznać nowy gatunek.
Jego wielkość to 124 - 144 mm, długość ogona 77 - 97 mm.
Waga 44,5 - 76,5 gram.

Nie opisano żadnych podgatunków.

IUCN  ze względu na nie dawne opisanie nie sklasyfikował gatunku.

W niewoli - brak danych. 
boliwijski las Yungas

Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730