piątek, 22 kwietnia 2016

Wymarłe gatunki z rodzaju Rhagapodemus.

Gatunki z tego rodzaju są blisko spokrewnione z rodzajem Apodemus. 

+Rhagapodemus - Kretzoi, 1958 - rodzaj gryzoni z podrzędu Myomorpha, z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Murinae. 

Rodzaj Rhagapodemus występował w Europie oraz w północno-zachodnich Indiach. Część gatunków znana jest jedynie z nielicznych skamieniałości z osadów plejstoceńskich i plioceńskich. Gatunki z Indii prawdopodobnie trafiły tam na podstawie wymiany gatunków w późnym plejstocenie. Gryzonie te dominowały w Europie ale nie zostały znalezione w południowej Azji. Jednak były obecne w dolinie Karewas w Kaszmirze ( północno-zachodnie Indie ). Indyjski gatunek Rhagapodemus debruijni jest stosunkowo prymitywny w stosunku do bliskich gatunków z tego okresu występujących w Europie. Jednak bliżej mu do Rhagapodemus hautimagnensis i Rhagapodemus primaevus. Sugeruje się, iż gatunek ten nie miał przodków w Europie ale wytworzył równoległą linię ze względu na izolację geograficzną. 
Nie wiadomo dokładnie jakie zamieszkiwały siedliska ale nie wykluczone iż był to las i jego obrzeża.

Przegląd gatunków :
+Rhagapodemus athensis - de Bruijn & Van Der Meulen, 1975 
+Rhagapodemus azzarolii -  Angelone & Kotsakis, 2001 - pliocen Mandriola ( zachodnia Sardynia - Włochy )

+Rhagapodemus azzarolii - fragment żuchwy 

+Rhagapodemus ballesioi - Mein & Michaux, 1970   
+Rhagapodemus debruijni - ( Kotlia, 1992 ) z doliny Karewas ( Kaszmir - północno-zachodnie Indie )

+Rhagapodemus debruijni - fragment skamieniałości / ząb /

+Rhagapodemus frequens - Kretzoi, 1959 - pliocen Hiszpanii
+Rhagapodemus hautimagnensis -  Mein & Michaux, 1970
+Rhagapodemus minor - ( Brandy, 1978 ) - plejstocen Korsyki i Sardynii
+Rhagapodemus primaevus - ( Hugueney & Mein , 1965 )
+ Rhagapodemus vanderweerdi - de Bruijn & Van Der Meulen, 1975 

+Rhagapodemus debruijni - fragment skamieniałości / zęby /  
   Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730