piątek, 22 kwietnia 2016

Wymarły gatunek gryzonia z rodzaju Rhagamys, z wysp Korsyki i Sardynii.
+Rhagamys orthodon - Major, 1905 - Hensel, 1856 - gryzoń z podrzędu Myomorpha, z nadrodziny Muroidea, z rodziny Muridae, z podrodziny Murinae. 

Występował w Europie ( wyspa Sardynia i Korsyka ).

Zamieszkiwał prawdopodobnie lasy liściaste i mieszane oraz ich obrzeża.

Rhagamys orthodon był gatunkiem endemicznym i jedynym w tym rodzaju.
Po raz pierwszy znaleziony w osadach z późnego plejstocenu. Znalezione skamieniałości pozwoliły ustalić, iż był to gryzoń o dużych rozmiarach i wadze do 50 gram.  Znany jest jedynie z niewielu odnalezionych skamieniałości. 
Gatunek jest najbardziej zbliżony do Rhagapodemus i Apodemus agrarius.
Jego zęby trzonowe są bardzo podobne do zębów trzonowych Apodemus sylvaticus i Apodemus agrarius, ale większe.
Zęby te były przystosowane do diety, która pozwalała ścierać je.
Z czasem Rhagamys orthodon zwiększył rozmiary i stał się większy niż Apodemus mystacinus.
Wydaje się iż, przed przybyciem człowieka na wyspy około 6500 r p.n.e. nie istniały żadne zagrożenia dla gatunku na obu wyspach.
Wydaje się iż, gatunek współistniał z człowiekiem aż do pierwszego tysiąclecia naszej ery. Później wymarł, może to być związane z wycinaniem naturalnych lasów i zmianą sposobu użytkowania gruntów w rolnictwie, ale może być również związane z wprowadzeniem Rattus rattus.
Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowychBrak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730