poniedziałek, 17 grudnia 2012

Microtus gregalis - nornik z podrodzaju Stenocranius


Microtus gregalis - gryzoń z rodziny chomikowatych ( Crecitidae ), z podrodziny ( Arvicolinae ), z podrodzaju Stenocranius . Synonim Stenocranius gregalis.

Występuje w północnej Europie ( północna część europejskiej Rosji od Morza Białego po Ural )  i w Azji ( od Uralu po rzekę Kołymę, od Półwyspu Tajmyr na północy po południowy Ural przez Syberię do Regionu Amuru i północno-wschodnich Chin na wschód, także Jezioro Aralskie na południu przez Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, północną Mongolię i północno-zachodnie Chiny - Xinjiang,  oraz góry Tien  Shan, Ałtaj i Pamir ).

Zamieszkuje różnorodne środowiska : tundrę, równiny i stepy, górskie stepy i łąki, półpustynne obszary trawiaste, stepo-las, skraj lasu, wilgotne łąki, brzegi rzek, jezior i strumieni, górskie lasy do wysokości 4000 m n.p.m.


Microtus gregalis - przed wejściem do nory

Aktywny w ciągu całego roku i całej doby. Szczyt aktywności przed zmierzchem i przed świtem. W lecie jest bardziej nocny a w zimie bardziej dzienny.
Żyje w grupach do 20 osobników, a okresach o dużej gęstości osobniczej tworzy duże kolonie.
Kopie płytkie, systemy komór i korytarzy prowadzące do miejsc żerowania. Na powierzchni szlaki komunikacyjne tworzą rozległe systemy. Głębsze komory są wykorzystywane na komory lęgowe, spiżarnie i komory zimowe.
Gniazda zbudowane są z trawy i wypełnione drobnym materiałem roślinnym.
Odżywia się różnego rodzaju pokarmem roślinnym ( trawy, zioła i inne rośliny zielne, podziemne części roślin - bulwy, cebule, kłącza i korzenie, nasiona, jagody ). Ma tendencję do preferowania roślin strączkowych. Gromadzi zapasy na gorsze okresy : zima lub susza.
Sezon rozrodczy w ciągu całego roku.
W części południowej zasięgu do 5 miotów, w górach i na północy do 4 miotów.
Najwyższy poziom aktywności rozrodczej od lutego - marca do października - listopada.
System krycia poligamiczny lecz w niektórych siedliskach ( góry ) występuje monogamia.
Samica rodzi zwykle do 12 młodych w miocie, średnio 8. 
Młode są nagie, ślepe i głuche. Po 3 - 4 dniach wyrasta im sierść a w wieku 10 - 12 dni otwierają oczy i uszy. Odstawienie następuje po około 20 - 25 dniach.
Dojrzałość płciową uzyskuje : samica w wieku około 3 tygodni, samiec w wieku 4 - 5 tygodni.
Wielkość dorosłych uzyskuje po około 55 - 60 dniach.
Rozproszenie następuje w wieku około 30 dni lecz połowa samic pozostaje na miejscu lub w pobliżu matki.
Żyje około 18 - 24 miesięcy.
Co 2 - 4 lata występuje cykl zwiększonej gęstości osobniczej prowadzący do lokalnych migracji na nowe tereny.


rycina - Microtus gregalis

Opisane podgatunki :
- Microtus gregalis angustus - północno-zachodnie Chiny - synonim Microtus gregalis
- Microtus gregalis brevicauda - Jakucja, Transbaikalia, region Amuru ( Rosja )
- Microtus gregalis buturlini - region Kołymy, region Anadyr, Jakucja, Czukotka ( Rosja ) - synonim Stenocranius buturlini
- Microtus gregalis castaneus - Kirgizja, Talas Alatau, zachodnie góry Tien Shan - synonim Stenocranius castaneus
- Microtus gregalis dolguschini - Kazachstan, północno-zachodnie Chiny ( Xinjiang - Turkiestan Wschodni )
- Microtus gregalis dukelskiae - Kraj Krasnojarski, dolina rzeki Jenisej 
- Microtus gregalis eversmanni - góry Ałtaj, Kazachstan, góry Tarbagatan, góry Tien Shan, południowa Syberia, Ałtaj Mongolski - synonim Arvicola eversmanni 
- Microtus gregalis gregalis - region Transuralia, północny Kazachstan, zachodnia Syberia po jezioro Bajkał
- Microtus gregalis kossgolicus - jezioro Kossogol ( północna Mongolia ) - synonim Stenocranius kossogolicus - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis raddei
- Microtus gregalis major - Półwysep Jamal, Okręg Jamalsko-Nenetski, wybrzeże Morza Białego - synonim Stenocranius major - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis lub błędny taksom
- Microtus gregalis montosus - Tadżykistan, Alai Valley, Pamir 
- Microtus gregalis nordenskioldi - Półwysep Tajmyr, Kraj Krasnojarski - synonim Arvicola nordenskioldii
- Microtus gregalis raddei - Transbaikalia, Mongolia, północno-zachodnie Chiny ( Neimennggu ) - synonim Arvicola raddei 
- Microtus gregalis ravidulus - Kirgizja, północno-zachodnie Chiny ( Xinjiang - Turkiestan Wschodni ) - synonim Microtus ravidulus
- Microtus gregalis sirtalaensis - północno-zachodnie Chiny ( od rzeki Hailar do rzeki Morgele, Neimenggu ) - synonim Microtus gregalis sirtalensis
- Microtus gregalis slowzovi - Obwód Omski ( Rosja ) - synonim Arvicola arvalis slowzowi - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis gregalis
- Microtus gregalis talassicus - Kirgizja, Talas Alatau - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis castaneus
- Microtus gregalis tarbagataicus - wschodni Kazachstan, region Tarbagatai - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis
- Microtus gregalis tianschanicus - Kirgizja, region Issyk Kul, zachodnie góry Tien Shan, góry Ałtaj, Tchegan - Burgazi - synonim Microtus tianschanicus - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis eversmanni
- Microtus gregalis tundrae - północna część europejskiej Rosji, Archangielska Oblast - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis
- Microtus gregalis unguiculatus - Jakucja, od rzeki Leny do rzeki Yany - synonim Stenocranius gregalis unguiculatus - uznawany za tożsamy z Microtus gregalis
- Microtus gregalis zachvatkini - zachodni Kazachstan, północny brzeg jeziora Aralskiego, Zatoka Perowska

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, brak widocznych zagrożeń i prawdopodobieństwo dużych populacji.
M icrotus gregalis pod względem fragmentarycznej zmienności morfologicznej i zakresu może stanowić kompleks blisko spokrewnionych gatunków. Z tej przyczyny rewizja taksonomiczna wydaje się konieczna.
Populacje tego gatunku przechodzą zmiany gęstości osobniczej. W obszarach górskich populacje są niewielkie i ich gęstość jest różna.
W okresach zmian gęstości osobniczej odnotowano 80/100 osobników na hektar.
Uważany za szkodnika upraw rolnych na Syberii i w Kazachstanie oraz pastwisk i łąk w Azji Środkowej.
Stanowi ważny składnik diety wielu drapieżników.
Jest naturalnym nosicielem wielu chorób, w tym dżumy.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zakresie.

W niewoli - brak danych.  
 

 Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730