czwartek, 6 grudnia 2012

Norniki z podrodzaju Volemys


Microtus clarkei - gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ), z podrodzaju Volemys. Synonim Volemys clarkei.
Dawniej w rodzaju Volemys ( Smith & Xie 2008 ).

Występuje w Azji ( południowo-zachodnie Chiny - góry w północno-zachodnim Yunnan i południowo-wschodni Xizang oraz północny Myanmar - Birma ).

Zamieszkuje górskie iglaste lasy i alpejskie łąki, otwarte tereny w pobliżu lasów na wysokości 3300 - 4300 m n.p.m.

Aktywny w ciągu całej doby i całego roku. Prowadzi częściowo podziemny tryb życia.
Żyje w niewielkich grupach rodzinnych do 10 osobników.
Kopie rozległe, płytkie systemy komór i korytarzy. Wykorzystuje też rumowiska skalne. Do miejsc żerowania wydeptuje naziemne szlaki komunikacyjne.
Odżywia się głównie podziemnymi częściami roślin ( bulwy, cebule, kłącza, korzonki ) ale w skład jego diety wchodzą również zielone części roślin, nasiona, jagody, grzyby.
Na gorsze okresy gromadzi zapasy pokarmu.
Sezon rozrodczy od kwietnia do września.
Samica może mieć 2 - 3 mioty w sezonie. Średnia wielkość miotu 2 - 4 młode.
Okres ciąży to 18 - 24 dni. Odstawienie po około 20 dniach.
Dojrzałość samice uzyskują w 4 tygodniu życia ale rzadko rozmnażają się w tym samym roku. Najczęściej w następnym, po przeżyciu zimy.
Żyje około 18 - 24 miesięcy.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony. Lokalnie może być obfity.
Brak jest widocznych zagrożeń dla tego gatunku.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zasięgu.

W niewoli - brak danych.

Nornik tajwański ( Microtus kikuchii ) - gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ), z podrodzaju Volemys. Synonim Volemys kikuchii.
Dawniej w rodzaju Volemys ( Smith & Xie 2008 ).

Występuje w Azji ( wyspa Tajwan ). Endemit dla tej wyspy.

Zamieszkuje górskie lasy z gęstym poszyciem na wysokości 3000 - 3670 m n.p.m.


nornik tajwański ( Microtus kikuchii ) podczas żerowania

Aktywny w ciągu całego roku i całej doby. Żyje w niewielkich grupach 10 - 15 osobników.
Prowadzi częściowo podziemny tryb życia. Kopie płytkie, systemy komór i korytarzy w miękkim gruncie. Wykorzystuje też rumowiska skalne. Do miejsc żerowania wydeptuje szlaki komunikacyjne.
Odżywia się głównie podziemnymi częściami roślin ale także ich zielonymi częściami, nasionami, jagodami, grzybami.
Gromadzi zapasy na gorsze okresy.
Sezon rozrodczy od kwietnia do września. 
Samica może mieć 2 - 3 mioty. Średnia młodych w miocie 2 - 4 .
Okres ciąży trwa około 20 dni. Odstawienie następuje po około 20 dniach od porodu.
Żyje około 18 - 24 miesięcy.


nornik tajwański ( Microtus kikuchii ) samica z młodymi w warunkach niewoli

Nie opisano żadnych podgatunków.


Microtus kikuchii

Gatunek uznawany za bliski zagrożenia ze względu na zasięg występowania mniejszy niż 5000 km2 i ograniczony do dużych wysokości w górach.
Obecnie jest brak danych na temat wielkości populacji i jej gęstości osobniczej.
Dawniej zagrożenie stanowiło wylesianie ale obecnie nie stanowi to już zagrożenia.
Siedliska gatunku w chwili obecnej nie są zagrożone lecz jeśli miałoby się to zmienić w przyszłości należałoby przyjąć, że gatunek jest zagrożony.
Brak rejestracji z obszarów chronionych.

W niewoli - brak danych.


  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730