poniedziałek, 10 grudnia 2012

Microtus nasarovi - darniówka z podrodzaju Terricola


Microtus nasarovi - gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ), z podrodzaju Terricola. Synonim Pitymus daghestanicus nasarovi.

Występuje w południowej Europie ( Dagestan - Rosja ) i w zachodniej Azji ( Zakaukazie - Armenia, Azerbejdżan ).

Zamieszkuje podgórskie stepy.

nornik kaukaski ( Microtus majori )

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za prawdopodobnie nie zagrożony mimo niewielkiego zakresu. Brak danych na temat wielkości populacji, większych zagrożeń czy ekologii.
Uważa się, że gęstość osobnicza jest dość wysoka ale wymaga to potwierdzenia.
Uważana jest za szkodnika upraw rolnych w swoim zakresie.
Ekologia i preferencje siedliskowe zbliżone i podobne do Microtus daghestanicus.
Rejestrowany w niektórych obszarach chronionych.
Potrzebne są badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych. Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730