link

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Norniki z rodzaju Neodon i Phaiomys.

Neodon irene gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Microtus irene - Pitymys sikimensis irene - Pitymys irene.

Występuje w Azji ( Chiny - Qinghai, Gansu, Szechuan, Yunnan i Xizang ).

Zamieszkuje alpejskie łąki i tereny porośnięte górską roślinnością krzewiastą w górach na wysokości 2000 - 3700 m n.p.m.

Aktywny w ciągu całego roku, szczyt aktywności w ciągu dnia. Prowadzi częściowo podziemny tryb życia. Żyje w niewielkich grupach do 20 osobników.
Kopie płytkie nory i tunele pod skałami, pod osłoną kosodrzewiny i innych iglaków lub w darni.
Rzadko opuszcza korytarze i tunele a czas spędzony na powierzchni ogranicza do niezbędnego minimum.
Odżywia się głównie zielonymi częściami roślin i nasionami.
Nic nie wiadomo czy przechowuje pokarm na okres zimy.
Nie wiele wiadomo o sezonie rozrodczym, sposobie krycia oraz wielkości i ilości miotów.

Opisane podgatunki :
- Neodon irene irene - południowo-zachodnie Chiny ( Szechuan do Yunnan ) - synonim Pitymys irene irene - Microtus irene irene
- Neodon irene oniscus - północne Chiny ( Gansu ) - synonim Pitymys sikimensis oniscus - Pitymys oniscus - Neodon oniscus - Microtus irene oniscus

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
W chwili obecnej brak jest danych na temat stanu populacji tego gatunku.
Brak jest widocznych zagrożeń na chwilę obecną.
Rejestrowany między innymi z takich obszarów chronionych :
- Qinghaihuniaodao
- Wanglang
- Wolong
- Changshanerhai
- Nujiang
- Jiuzhaigou
- Sanjiangyuan    
oraz może występować w innych obszarach chronionych.
Potrzebne są badania dotyczące ekologii, biologii, sposobu życia, stanu i trendów populacji, siedlisk oraz zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Neodon sikimensis gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Arvicola thricolis - Arvicola sikimensis - Pitymys sikimensis.

Występuje w Azji Południowej ( Bhutan, Indie, Nepal, południowo-zachodnie Chiny ).

Zamieszkuje alpejskie łąki, zarośla iglastych krzewów oraz gęstą roślinność rosnącą na brzegach lasu iglastego i rododendronów na wysokości 2100 - 3700 m n.p.m.

Aktywny w ciągu całego roku i całej doby, szczyt aktywności w ciągu dnia.
Żyje w niewielkich grupach do 20 osobników.
Kopie nory i tunele pod skałami, w gęstwinie krzewów lub w ściółce na dnie lasu.
Prowadzi częściowo podziemny tryb życia, rzadko opuszczając podziemne tunele i korytarze.
Odżywia się głównie zielonymi częściami roślin, rzadziej nasionami.
Nie wiadomo nic czy przechowuje pokarm na okres zimy.
Nie wiele wiadomo na temat sezonu rozrodczego, sposobu krycia i ilości miotów.
Wiadomo, że samica może mieć 2 - 3 młode.

Opisane podgatunki :
- Neodon sikimensis thricolis - północno-wschodnie Indie ( zachodni Bengal ) - synonim Arvicola thricolis - Arvicola thricotis - Microtus sikimensis thricolis 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Zagrożenie może stanowić na części obszarów degradacja i utrata siedlisk na skutek wyrębu lasu, inwazyjne gatunki oraz drapieżnictwo kotów i psów domowych.
Gatunek nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Rejestrowany z Tang Lang National Park i Kanchanjunga National Park w Nepalu.
Potrzebne są badania ekologiczne, historii naturalnej, siedlisk, stanu i trendów populacji, zagrożeń ale również zarządzanie środowiskiem jest zalecane.

W niewoli - brak danych. 
Neodon forresti gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Pitymys sikimensis forresti - Pitymys irene forresti - Microtus irene forresti.

Występuje w Azji ( Chiny - Yunnan i północny Myanmar ).

Zamieszkuje zalesione stoki oraz alpejskie łąki na wysokości 3350 - 3650 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Brak informacji na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Może być południowym podgatunkiem Neodon irene, do którego jest morfologicznie podobny.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie oznaczony ze względu na brak najnowszych informacji na temat stanu populacji, wymagań ekologicznych i zagrożeń.
Może to być podgatunek Neodon irene ( GM Allen 1940 ).
Nie został zarejestrowany z żadnego obszaru chronionego.
W Chinach gatunek uznawany w Krajowej Czerwonej Księdza jako zagrożony.
Potrzebne są dalsze badania taksonomii, stanu i trendów populacji, historii naturalnej, dystrybucji i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Neodon juldaschi gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Arvicola juldaschi - Pitymys juldaschi - Microtus juldaschi.

Występuje w Azji ( wschodni Tadżykistan, Kirgistan, południowo-zachodni Uzbekistan, północno-wschodni Afganistan, północno-zachodni Pakistan, Chiny - północno-zachodni Xinjiang i południowo-zachodni Xizang ).

Zamieszkuje umiarkowane lasy, górskie stepy, stepo-las na wysokości 3000 - 3500 m n.p.m.


rycina - Neodon juldaschi w dwóch odmianach barwnych

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku. 
Wiadomo, że jest gatunkiem dziennym i roślinożernym.

Opisane podgatunki :
- Neodon juldaschi carruthersi - Uzbekistan ( góry Hissar ), Tadżykistan - synonim Microtus carruthers - Pitymys carruthersi - Microtus juldaschi carruthersi - Neodon carruthersi
- Neodon juldaschi juldaschi - Tadżykistan ( Lake Karkul, góry Pamir ) - synonim Microtus juldaschi juldaschi
- Neodon juldaschi pamirensis - Tadżykistan ( góry Pamir ) - synonim Microtus pamirensis - Microtus juldaschi pamirensis - uznawany za tożsamy z Neodon juldaschi juldaschi

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Potencjalne zagrożenia dla gatunku nie są znane.
Jest gatunkiem rzadkim i rzadko rejestrowanym.
Nie został zarejestrowany z obszarów chronionych w swoim zakresie.
Potrzebne są dalsze badania dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii i historii naturalnej, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.  
Neodon linzhiensis gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Opisany w 2012 roku przez Liu, Sun, Liu, Wang, Guo & Murphy.

Występuje w Azji ( południowo-zachodnie Chiny - District Linzhi ).

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia.
Brak informacji na temat zamieszkiwanego siedliska.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nie oznaczony ze względu na brak informacji na temat stanu populacji, wymagań ekologicznych i zagrożeń.
Jako nowy gatunek musi być zweryfikowany taksonomicznie, morfologicznie i kariotypicznie.
Potrzebne są dalsze badania dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii i historii naturalnej, siedlisk, taksonomii i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Phaiomys leucurus gryzoń z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny nornikowatych ( Arvicolinae ). Synonim Arvicola blythi - Microtus leucurus - Pitymys leucurus - Microtus blythi?

Występuje w Azji ( Indie - Himachal Pradesh, Dżammu, Kaszmir, zachodni i wschodni Nepal, zachodnie Chiny - Xinjiang, Xizang i Qinghai ).

Zamieszkuje częściowo pokryte śniegiem w ciągu roku alpejskie łąki, górskie stepy, umiarkowane lasy, trawiaste obszary wzdłuż cieków wodnych, rumowiska skalne na wysokości powyżej 4500 m n.p.m.


rycina - Phaiomys leucurus ? 

Aktywny w ciągu całego roku i całej doby. Żyje w koloniach do 50 - 60 osobników.
Kopie głębokie nory, zwłaszcza na brzegach rzek i jezior.
Żywi się pokarmem roślinnym.
Nie wiele wiadomo na temat sezonu rozrodczego, sposobu krycia oraz ilości i wielkości miotów.

Opisane podgatunki :
- Phaiomys leucurus blythi - południowo-zachodnie Chiny ( zachodni Tybet, Leh ), północno-zachodnie Indie ( Ladakh, Kaszmir ) - synonim Microtus blythi? - Neodon blythi? - Arvicola blythi? - Microtus leucurus blythi - uznawany za tożsamy z Phaiomys leucurus leucurus
- Phaiomys leucurus everesti - Nepal ( wschodnia ściana Mount Everest ) - synonim Pitymys leucurus everesti - Phaiomys everesti - Microtus leucurus everesti
- Phaiomys leucurus fuscus - południowo-zachodnie Chiny ( Tybet ) - synonim Pitymys leucurus fuscus - Phaiomys fuscus - Microtus leucurus fuscus - uznawany za tożsamy z Phaiomys leucurus strauchi
- Phaiomys leucurus leucurus - zachodnie Chiny ( Tybet, Xinjiang ), północno-zachodnie Indie ( Ladakh, Kaszmir ) - synonim Pitymys leucurus leucurus - Microtus leucurus leucurus
- Phaiomys leucurus petulans - północne Indie ( Upper Sutlej Valley ) - synonim Pitymys leucurus petulans - Microtus leucurus petulans - Phaiomys waltoni petulans - uznawany za tożsamy z Phaiomys leucurus leucurus
- Phaiomys leucurus strauchi - zachodnie Chiny ( Burchan-Budda Range, Tybet, prawdopodobnie też Xinjiang ) - synonim Pitymys leucurus strauchi - Microtus strauchi - Microtus leucurus strauchi
- Phaiomys leucurus tsaidamensis - zachodnie Chiny ( Tybet, Qinghai ) - synonim Microtus tsaidamensis - Microtus leucurus tsaidamensis   
Phaiomys leucurus waltoni - południowo-zachodnie Chiny ( Tybet - Lhasa ) - synonim Pitymys leucurus waltoni - Phaiomys waltoni - Phaiomys waltoni waltoni - Microtus leucurus waltoni - uznawany też za samodzielny gatunek z 2 podgatunkami
- Phaiomys leucurus zadoensis - południowo-zachodnie Chiny ( Tybet - Lhasa ) - synonim Pitymys leucurus zadoensis - Microtus leucurus zadoensis

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję i prawdopodobieństwo dużych populacji.
Brak dostępnych informacji na temat stanu i trendów populacji.
Brak większych zagrożeń dla tego gatunku jako całości.
Lokalnie może być zagrożony utratą siedlisk.
Nie został zarejestrowany z obszarów chronionych.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.

  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730