link

wtorek, 12 listopada 2013

Akodonty z rodzaju Brucepattersonius. Przegląd gatunków.

Rodzaj Brucepattersonius należy do rzędu gryzoni ( Rodentia ), z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ) i podrodziny Sigmodontinae.
Większość gatunków została niedawno opisana.
Znajomość ich biologii, ekologii i sposobu życia została słabo poznana.


Przegląd gatunków.


Akodont białonosy ( Brucepattersonius albinasus ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae. Synonim Brucepattersonius griserufescens albinasus.
Opisany przez Hershkowitz 1998. Vilela i wsp. 2006 traktuje go jako podgatunek Brucepattersonius griserufescens.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowo-wschodnia Brazylia - Minas Gerais ).

Zamieszkuje wyżynny i górski las tropikalny na wysokości 2700 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek klasyfikowany jako dane niepełne. Znany jest jedynie z jednej miejscowości, Parque Nacional de Caparao ( Pico de Bandeira 2700 m n.p.m. ) ( Musser & Carleton 2005 ).
Brak aktualnych i dostępnych informacji na temat stanu populacji tego gatunku, jego wymagań siedliskowych i ekologii.
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Gatunek występuje w środku obszaru chronionego Parque Nacional de Caparao.
Badania wskazują, że gatunek to prawdopodobnie synonim Brucepattersonius griserufescens.
Podjęte badania taksonomiczne na Uniwersytecie w Rio de Janeiro przez J.Vilelli i wsp. mogą potwierdzać te przypuszczenia ( Bonvicino & wsp. ).
Należy dalej ocenić taksonomicznie ten gatunek i podjąć inne badania obejmujące stan, trend i dystrybucję populacji, historię naturalną, wymagania siedliskowe.

W niewoli - brak danych.
Akodont szarobrzuchy ( Brucepattersonius griserufescens ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae.
Opisany przez Hershkowitz 1998.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowo-wschodnia Brazylia - Minas Gerais, Espirito Santo i Rio de Janeiro ).

Zamieszkuje wyżynny i górski las tropikalny oraz górskie zarośla na wysokości 1300 - 2700 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo natemat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek niesklasyfikowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, wymagań siedliskowych i ekologii.
Opisany na podstawie kilku osobników a pierwszy z roku 1998 ( Leite & wsp. ).
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Rejestrowany z Parque Nacional de Caparao.
Potrzebne są dalsze prace taksonomiczne dla tego gatunku podjęte przez J.Vilelli & wsp. na Uniwersytecie w Rio de Janeiro. Badania powinny też obejmować stan i trend populecji, jej dystrybucję, siedlisk, ekologii, historii naturalnej i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Akodont guarani ( Brucepattersonius guarani ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae.
Opisany przez Mares i Braun 2000.

Występuje w Ameryce Południowej ( Argentyna - Province Misiones ).

Zamieszkuje liściasty atlantycki las.

 Akodont guarani ( Brucepattersonius guarani ) - okaz muzealny strona grzbietowa

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Brucepattersonius guarani - okaz muzealny strona brzuszna

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek niesklasyfikowany ( dane niepełne ) ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, wymagań siedliskowych i ekologii.
Znany jest z Province Misiones, Departament Guarani ( Argentyna ), na północny-wschód od skrzyżowania Hwy 2 i Arroyo Paraiso ( Musser & Carleton 2005 ).
Główne zagrożenie stanowi wycinanie lasów na granicy Reserva Mocona.
Jednak brak jest rejestracji z obszaru chronionego Reserve Mocona.
Potrzebne są dalsze badania taksonomiczne tego gatunku oraz inne.

W niewoli - brak danych.
Akodont czerwonobrzuchy ( Brucepattersonius igniventris ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae.
Opisany przez Hershkowitz 1998.

Występuje w Ameryce Południowej ( Brazylia - Sao Paulo ).

Zamieszkuje tropikalne lasy.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek niesklasyfikowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, wymagań siedliskowych i ekologii.
Znany jest tylko z jednego miejsca ( Iporanga State Park ) ( Musser & Carleton 2005 ).
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Rejestrowany z obszaru chronionego Iporanga State Park.
Potrzebne są aktualne badania dotyczące dystrybucji, stanu i trendów populacji, siedlisk, ekologii, zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Akodont Iheringa ( Brucepattersonius iheringi ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae. Synonim Microxus iheringi - Oxymycterus iheringi - Akodon iheringi.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowo-wschodnia Brazylia - Santa Catarina i Rio Grande do Sul, Argentyna - Province Misiones ).

Zamieszkuje liściaste lasy i ich obrzeża oraz uprawy rolne.

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, prawdopodobieństwo dużych populacji oraz braku widocznego spadku aby kwalifikować gatunek w bardziej zagrożonych kategoriach.
Gatunek był przypisywany do różnych rodzajów.
W rodzaju Microxus lub Akodon umieszcza go Cabrera 1961, Ellerman 1941, Gyldestolpe 1932, Moojen 1952. Massoia ( 1963 ) przenosi gatunek do Oxymycterus, klasyfikuje go w ten sposób Musser & Carleton 1993.
Hershkowitz ( 1998 ) umieszcza go w nowym rodzaju Brucepattersonius, przydział ten popiera Bonvicino i wsp. 1998 oraz Mares i Braun 2000.
Jednak istnieją wątpliwości co do argentyńskiej populacji czy należy ona do tego gatunku.
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zasięgu.
Potrzebne  są dalsze badania taksonomiczne ( zwłaszcza argentyńskich populacji ), stanu i trendów populacji, historii naturalnej, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Brucepattersonius misionensis gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae.
Opisany przez Mares i Braun 2000.

Występuje w Ameryce Południowej ( Argentyna - Province Misiones, Departament Guarani ).

Zamieszkuje lasy liściaste wzdłuż brzegów rzek i strumieni i tereny skaliste.


 Brucepattersonius misionensis - okaz muzealny strona grzbietowa

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Sugeruje się, że może prowadzić ziemnowodny tryb życia oraz kopie nory w wysokich brzegach rzek i strumieni powyżej fali powodziowej.

Brucepattersonius misionensis - okaz muzealny strona brzuszna

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek niesklasyfikowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, dystrybucji, statusu taksonomicznego oraz siedlisk i zagrożeń.
Znany jest z Province Misiones, Departament Guarani ( Argentyna ) na zachód od Parque Provincial Mocona, skrzyżowanie Hwy 21 i Arroyo Oveja Negra ( Musser & Carleton 2005 ).
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Brak rejestracji z obszarów chronionych.
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego, zagrożeń, siedlisk, historii naturalnej i ekologii.

W niewoli - brak danych.
Akodont arroyo ( Brucepattersonius paradisus ) gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae. 
Opisany przez Mares i Braun 2000.

Występuje w Ameryce Południowej ( Argentyna - Province Misiones, Departament Guarani ).

Zamieszkuje liściaste lasy itereny skaliste w pobliżu rzek i strumieni.

 akodont arroyo ( Brucepattersonius paradisus ) - okaz muzealny strona grzbietowa

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku.
Sugeruje się, że może prowadzić podobny tryb życia jak poprzedni gatunek ale nie jest to pewne.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek nieslasyfikowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, dystrybucji, wymagań siedliskowych i zagrożeń.
Znany jedynie z Province Misiones, Departament Guarani ( Argentyna ), skrzyżowanie Hwy i Arroyo Paraiso ( Musser & Carleton 2005 ).
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnego oraz fragmentacja siedlisk.
Być może występuje w którymś obszarze chronionym.
Potrzebne są aktualne badania statusu taksonomicznego tego gatunku, historii naturalnej, dystrybucji, stani i trendów populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.
Brucepattersonius soricinus gryzoń z nadrodziny ( Muroidea ), z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Sigmodontinae.
Opisany przez Herrshkowitz 1998.

Występuje w Ameryce Południowej ( południowo-wschodnia Brazylia - Sao Paulo ).

Zamieszkuje tropikalne lasy.

 Brucepattersonius soricinus

Gatunek słabo poznany.
Nie wiele wiadomo na temat biologii, ekologii i sposobu życia tego gatunku. 

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek niesklasyfikowany ze względu na brak aktualnych informacji na temat stanu i trendów populacji, wymagań siedliskowych i zagrożeń.
Znany jest z kilku stanowisk w Sao Paulo ale opisano go dopiero w 1998 roku ( Musser & Carleton 2005 ).
Główne zagrożenie stanowi degradacja i niszczenie środowiska naturalnych oraz fragmentacja siedlisk.
Rejestrowany z kilku obszarów chronionych w swoim zasięgu. 
Potrzebne są dalsze badania statusu taksonomicznego tego gatunku, historii naturalnej, dystrybucji, stanu i trendów populacji, ekologii, siedlisk i zagrożeń.

W niewoli - brak danych.  
  Opracowano na podstawie:
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730