link

środa, 20 listopada 2013

Gepard azjatycki ( Acinonyx jubatus venaticus ) - podgatunek geparda krytycznie zagrożony.

Gepard azjatycki ( Acinonyx jubatus venaticus ) ssak z rzędu drapieżnych ( Carnivora ), z rodziny kotowatych ( Felidae ). Synonim Acinonyx jubatus raddei - Acinonyx jubatus venator.

Historycznie podgatunek ten występował w całej południowo-zachodniej i środkowej Azji aż po Indie. Obecnie przetrwał jedynie na terenie Iranu.

Zamieszkiwał otwarte tereny trawiaste ( stepy ) oraz półpustynie. Obecnie wyżynne tereny półpustynne.


gepard azjatycki ( Acinonyx jubatus venaticus ) 

Podgatunek jest uznawany za krytycznie zagrożony ze względu na niską liczbę osobników dojrzałych, ograniczony zasięg oraz prawdopodobieństwo chowu wsobnego.
Szacuje się, że cała populacja Iranu to około 60 - 100 osobników ( Hunter & wsp. 2007 ) ale mniej niż połowa to dojrzałe osobniki hodowlane. Populacja wydaje się obecnie stabilna ( Hunter & wsp. 2007 ). Jednak przeżyła prawdopodobnie spadek w ostatnich dziesięcioleciach.

Acinonyx jubatus venaticus

W połowie 1970 roku liczba osobników była powyżej 200 sztuk ( E.Ferouz i wsp. 1974 ). Część ekspertów uważa tę liczbę za zawyżoną ( P.Joslin & wsp. ) ( Nowell i Jakcson 1996 ).

grupa gepardów ( Acinonyx jubatus venaticus ) - zdjęcie z kamery-pułapki

Obecnie badacze Krausman i Morales ( 2005 ) uważają, że gepardy z północnej Sahary powinny być zawarte w venaticus.
Typowa miejscowość - holotyp ( tam opisano pierwszy znany okaz ) dla Acinonyx jubatus venaticus jest nie znana ( Krausman i Morales 2005 ).
W listopadzie 2006 na posiedzeniu Nord Africa Region Cheetah Action Group ( NARCAG ) Belchabir ( 2007 ) zaleca badania genetyczne w celu wyjaśnienia czy gepardy z Algierii ( największa populacja gepardów Sahary ) powinny być klasyfikowane jako Acinonyx jubatus hecki czy Acinonyx jubatus venaticus.

 Acinonyx jubatus venaticus - zdjęcie z kamery-pułapki

Objęty ochroną prawną w Iranie.
Zarejestrowany z następujących obszarów chronionych :
- Kavir National Park ( północ Khorasan Prov )
- Khar Turan National Park
- Miandasht Wildlife Refuge ( obszar utworzony w 1973 roku przez Irańskie Ministerswo Środowiska )
- Pardisan Park / Shahrak-e Gharb's Forest Park w Teheranie /

Objęty przez międzynarodowe organizacje różnego rodzaju programami w tym : Iran Cheetah Project w którym uczestniczą :
- Wildlife Conservation Society
- United Nations Development Programme 
- Conservation of the Asiatic Cheetah ( CACP )
- Iran's Departament of the Environment ( DOE )
- Panthera - Leaders in Wild Cat Conservation

   gepard azjatycki - samica - Pardisan Park

Projekty obejmują :
- edukację lokalnych społeczności
- walkę z kłusownictwem
- zmniejszenie wypasu zwierząt domowych na terenach chronionych
- monitoring osobników za pomocą obróż radiowych
- monitorowanie za pomocą kamer-pułapek
- hodowlę w zamkniętych ośrodkach w celu reintrodukcji


Kavir National Park 

Acinonyx jubatus venaticus jest uznany za wymarły na terenie państw :
- Afganistan
- Indie / ostatni osobnik został zabity w 1947 w Madya Pradesh /
- Irak
- Izrael
- Jordania
- Oman
- Pakistan
- Rosja
- Arabia Saudyjska
- Syria
oraz na obszarach stepów, półpustyń i pustyń w Azji Środkowej


Acinonyx jubatus venaticus 

Obecnie prowadzone są prace nad reintrodukcją geparda azjatyckiego w Indiach, mimo że Iran nie chce przekazać Indiom żywych ani martwych osobników.


grupa gepardów azjatyckich przy wodopoju

W niewoli.
Ośrodki hodowlane na terenie Iranu w ramach programu hodowli w celu reintrodukcji.


gepard azjatycki ( Acinonyx jubatus venaticus )Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730