link

wtorek, 25 lutego 2014

27 lutego - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego.niedźwiedź polarny ( Ursus maritimus )


Niedźwiedź polarny ( Ursus maritimus ) drapieżnik z rodziny niedźwiedzi ( Ursidae ).


wynurzający się niedźwiedź polarny - Zatoka Hudsona ( Kanada )

Obecnie w środowisku naturalnym prawdopodobnie ( liczby szacunkowe ) występuje około 20 000 - 25 000 niedźwiedzi polarnych.


wśród topniejących lodów

samice z młodymi żerujące na resztkach dużego walenia

Na spotkaniu CITES  w Bangkoku ( Tajlandia ) U.S.A. przy wsparciu Rosji proponuje międzynarodowy zakaz komercyjnego handlu gatunkiem oraz umieszczenie niedźwiedzia polarnego w Załączniku CITES I.
Jednak nie wszystkie z 176 krajów Stron Konwencji ( COP ) ratyfikowały wniosek U.S.A. veto postawiła Kanada. Brak informacji o stanowisku Polski w tej sprawie.


samica z młodymi płynąca w poszukiwaniu stałego lodu

W Kanadzie, gdzie występuje  około 15 000 światowej populacji niedźwiedzi polarnych legalne jest coroczne polowanie i zabicie około 440 osobników dla sportu ( trofeum ) i wymiany handlowej.


samica z młodym 


samica z młodymi - Churchill ( Kanada )

Mimo, że zmiany klimatyczne napędzają utratę siedlisk i stanowi to największe zagrożenie dla gatunku, jednak widoczny wzrost cen na pazury, zęby, czaszki i skóry aż o 375% może stanowić zwiększone zapotrzebowanie na części z tego gatunku. Na międzynarodowych aukcjach od 2007 do 2012 ceny szybko rosły aż do rekordowo wysokich w roku 2012.


młode kryjące się w gawrze lodowej

Jeżeli jednak nie zakaże się komercyjnego handlu gatunkiem to może się okazać, że populacja szacowana na około 25 000 osobników spadnie bardzo szybko i w roku 2020 może wynosić około 8 000 - 10 000 osobników.


     samica z młodym w warunkach wiwaryjnych

nurkujący niedźwiedź polarny - zoo D'Amneville


Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730