sobota, 23 sierpnia 2014

Allocricetulus eversmanni - chomik Eversmanna ze wschodniej Europy i Azji.

Chomik Eversmanna ( Allocricetulus eversmanni )  (Brandt, 1859) - gryzoń z podrzędu myszokształtnych ( Myomorpha ), z nadrodziny  Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Cricetinae. Synonim Cricetulus eversmani. 


Występuje we wschodniej Europie ( od wschodniego brzegu rzeki Wołgi poprzez Rosję )  i w Azji ( Kazachstan do północnej Xinjiang - Chiny ). Na Uralu jego zasięg sięga na północ.  W plejstocenie występował również na zachód od Wołgi (basen rzeki Don i Krym ).

Zamieszkuje  suche stepy i półpustynie, ale od czasu do czasu znaleźć go można na polach uprawnych i w okolicach osiedli.  W północnej części  jest również w laso-stepie. 


chomik Eversmanna ( Allocricetulus eversmanni )

Aktywny od zmierzchu do świtu, czasami w ciągu dnia przez cały rok. Nie hibernuje, ale jego codzienna aktywność jest niższa w zimie. 
Typowy samotnik, w pary łączący się w okresie rozrodczym. Jest terytorialny, rewir osobnika to 300 - 500 m2, czasami więcej.
Kopie norę z kilkoma wejściami. Nora składa się z prostego tunelu z komorą sypialną, obok której umieszczona jest spiżarnia i wc.
Brak widocznego dymorfizmu płciowego ale samica może być nieco większa.
Po swoim rewirze porusza się dość szybko, tworząc szlaki komunikacyjne do miejsc żerowania.
Do komunikacji prawdopodobnie używa sygnałów chemicznych, postawy ciała i być może wokalizy.
Żywi się częściami  wegetatywnymi  i nasionami różnych dzikich i  uprawnych roślin. Zjada również owady i mięczaki regularnie, ale także drobne kręgowce ( gady, płazy, niemowlęta mysie, pisklęta ptaków ). Prawdopodobnie gromadzi zapasy pokarmu na okres zimy.
Sezon rozrodczy od wiosny do jesieni. System krycia poligamiczny ale nie jest wykluczona monogamia.
Samica po ciąży trwającej 17 - 20 dni, rodzi 4 - 6 młodych w miocie.
2 - 3 mioty rocznie w północnej części zasięgu i 3 - 4 w południowej  jego części.
Po około 20 -25 dniach młode przechodzą na stały pokarm.  W wieku 30 - 35 dni następuje rozproszenie i rodzina się rozpada.
Samiec nie uczestniczy w opiece nad potomstwem.
Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku 3 miesięcy ale część samic rozmnaża się po przezimowaniu.
Żyje około 24 - 36 miesięcy.


Allocricetulus eversmanni

Opisane podgatunki :
 - Allocricetulus eversmanni belajevi - Selevin, 1934 - Kazachstan ( dolina rzeki Tokrau, dystrykt Karkaraliński - synonim Cricetulus eversmanni belajevi - traktowany jako synonim   Allocricetulus  curtatus beljawi
- Allocricetulus eversmanni beljaevi - Kuznetzov i Bobrinskii, 1944 - Kazachstan ( dolina Zayzsan ) - synonim Cricetulus eversmanni beljaevi - traktowany jako synonim  Allocricetulus  curtatus beljawi -  sprostowanie do beljawi
- Allocricetulus eversmanni beljawi - Argyropulo, 1933 - wschodni Kazachstan ( region Zaysan ) -  synonim Cricetulus eversmanni beljawi - Cricetulus eversmanni belajevi - uznawany za synonim  Allocricetulus  eversmanni
- Allocricetulus eversmanni eversmanni - (Brandt, 1859) - południowo-wschodnia europejska część Rosji ( Oblast Orenburg ), północny Kazachstan - synonim Cricetulus eversmanni eversmanni
- Allocricetulus eversmanni microdon - Ognev, 1925 - południowo-wschodnia europejska część Rosji ( Oblast Orenburg i Samara, dystrykt Buguruslan ), północny Kazachstan - synonim Mesocricetus microdon - uznawany za synonim Allocricetulus  eversmanni
- Allocricetulus eversmanni pseudocurtatus - Vorontsov & Kryukova, 1969 - Kazachstan ( Vostochno - Kazachstan area ) - synonim Allocricetulus eversmanni beljaevi pseudocurtatus - Pavlinov and Rossolimo (1987) przydzielony do A. eversmanni pseudocurtatus. Uznane za niezależne postaci chromosomów beljaevi dla niektórych autorów.


rycina - Allocricetulus eversmanni

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na obfitość populacji.
Obecnie lokalizowany na Syberii dalej na północ niż pierwotna dystrybucja ( zamieszkuje pobliże osiedli ludzkich ) ( Winogradow i Gromow,1952 ).
Dawniej zawierał również Allocricetulus curtatus, który obecnie jest traktowany jako samodzielny gatunek.
W chwili obecnej brak widocznych zagrożeń dla gatunku.
Uznawany za szkodnika upraw rolnych ( zbóż, melonów i dyni ) i w części zakresu tępiony. 
Nie jest objęty żadnymi działaniami ochronnymi.
Brak informacji na temat rejestracji w obszarach chronionych.


chomik Eversmannana ( Allocricetulus eversmanni ) - osobnik w warunkach wiwaryjnych

W niewoli - rzadki.
Czasami w hodowli amatorskiej.

Opracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730