sobota, 27 września 2014

Chomiki z rodzaju Tscherskia. Przegląd gatunków.

Tscherskia rusa -  Storch, 1974 -  gryzoń z podrzędu myszokształtnych ( Myomorpha ), z nadrodziny  Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Cricetinae . Uznany za wymarły.

Występował w zachodniej Azji ( północno-zachodni Iran ).

Zamieszkiwał prawdopodobnie skaliste stepy.

Gatunek słabo poznany.
Znany jedynie z kopalnych szczątków z holocenu.
Chomik koreański ( Tscherskia triton ) (de Winton, 1899) -  gryzoń z podrzędu myszokształtnych ( Myomorpha ), z nadrodziny  Muroidea, z rodziny chomikowatych ( Cricetidae ), z podrodziny Cricetinae . Synonim  Cricetulus triton - Cricetulus arenosus - Cricetulus nestor - Cricetus triton - Tscherskia albipes.   

Występuje we wschodniej Azji ( południowo-wschodnia azjatycka Rosja - dolina Ussuri, Primorski Kraj, północno-wschodnie Chiny - południowo-wschodnia Mandżuria, Shensi, Neimenggu, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Anhui, Korea ).

Zamieszkuje otwarte wapienne tereny, brzegi rzek, zarośla i zakrzewienia, krawędzie pól, groble i pola ryżowe, brzegi kanałów nawadniających, pobocza dróg.  


rycina - chomik koreański ( Tscherskia triton )

Aktywny od zmierzchu do świtu, w lecie także w ciągu dnia. W zimie jego aktywność spada.
Typowy samotnik, łączący się w pary w sezonie rozrodczym.
Jest terytorialny, rewir osobnika jest oznaczony kałem i moczem. 
Kopie głębokie systemy nor i tuneli. Nora jest wykopana pionowo w dół i zakończona dużą komorą spiżarną. Komora gniazdowa znajduje się obok spiżarni. Gniazdo zbudowane jest z miękkich materiałów. Wejście do nory znajduje się często pod osłoną krzewów lub w skarpie brzegowej.
Po terytorium porusza się szlakami komunikacyjnymi, które prowadzą pod naturalnymi osłonami. Często zatrzymuje się i zastyga w bezruchu.
Pokarm znosi do nory lub w jej pobliże.
Do komunikacji używa głównie sygnałów chemicznych, postawy ciała i wokalizy.
Odżywia się głównie pokarmem roślinnym. Wiosną i na początku lata są to zielone części roślin, pod koniec lata i na jesieni  różnorodne nasiona. Gromadzi zapas pokarmu na okres zimy do 10 i więcej kg.
Sezon rozrodczy od kwietnia do października ( na terenie Chin od maja do sierpnia ). System krycia poligamiczny.
Ciąża trwa około 21 dni. Samica rodzi 8 - 10 młodych, maksymalnie 24 w miocie. 2 - 3 mioty w sezonie.
Młode rodzą się gołe, ślepe i bezradne. Po 5 dniach od narodzin zaczyna im wyrastać sierść. Po około 14 dniach są w pełni owłosione i mają otwarte oczy. W tym wieku mogą się już pożywiać i pić samodzielnie. Odstawienie następuje po około 21 dniach od narodzin. Przebywają jeszcze około 7 dni z samicą i rodzina rozpada się. 
Samiec nie uczestniczy w opiece nad młodymi.
Brak danych czy występuje kanibalizm.
Dojrzałość płciową osiąga w wieku około 30 - 35 dni.
Żyje prawdopodobnie około 12 miesięcy, jest to związane z osłabieniem sezonem rozrodczym.


rycina - Tscherskia triton albipes ?

Opisane podgatunki :  
- Tscherskia triton albipes - Ognev, 1914 - azjatycka wschodnia Rosja, południowy region Ussuri, południowy Primorski Kraj, wzdłuż rzeki Tuman-Lau, południowo-wschodnia Syberia - synonim Tscherskia albipes - uznawany za synonim Tscherskie triton nestor
- Tscherskia triton arenosus - (Mori, 1939) - północno-wschodnie Chiny,  Tungliao, Neimenggu - synonim Cricetulus arenosus - uznawany za synonim Tscherskia triton fuscipes
- Tscherskia triton bampensis - Kishida, 1929 - Korea Południowa, Bampo - synonim Cricetulus triton bampensis - Asiocricetus bampensis - traktowany jako synonim Tscherskia triton - błędny podgatunek dla jakiejś taksonomii 
- Tscherskia triton canus - G, Allen, 1928 - środkowe Chiny, południowe Gansu - synonim Cricetulus triton canus - Cansumys canus  
- Tscherskia triton collinus - G, Allen, 1925 - środkowe Chiny, góry Tsingling, Shensi, Shansi - synonim Cricetulus triton collinus 
- Tscherskia triton fuscipes - G, Allen, 1925 - północno-wschodnie Chiny, Hebei, Mandżuria, Neimenggu, Jilin, Lioaning, Heilongjiang - synonim  Cricetulus triton fuscipes 
- Tscherskia triton incanus - Thomas, 1908 - środkowe Chiny, Shansi, Shensi - synonim Cricetulus triton incanus  
- Tscherskia triton meihsienensis - Ho, 1935 - środkowe Chiny, Meh-hsien, Shensi - synonim Cricetulus triton meihsienensis 
- Tscherskia triton nestor - Thomas, 1907 - Korea Południowa, na północny-wschód od Seulu - synonim Cricetulus triton nestor - Cricetulus nestor 
- Tscherskia triton ningshaanensis - Song, 1985 - środkowe Chiny, południowe Shansi, Ningshan, Shangnan - Song (1985) proponuje  ningshaanensis dla próbki Tscherskia triton z Shaanxi
- Tscherskia triton triton - (de Winton, 1899) - Korea, południowa azjatycka Rosja ( południowy region Ussuri, Primorski Kraj ), Chiny ( Hebei, Beijing, północny Shantung, Kiangsu, Henan, Shansi, Shensi, Anhui, Zhejiang - synonim Cricetulus triton triton  
- Tscherskia triton yamashinai - (Kishida, 1929) - Korea Południowa ( Bampo ) - synonim Cricetulus triton yamashinai - Asiocricetus yamashinai 

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroką dystrybucję, stabilne populacje i brak widocznych zagrożeń w chwili obecnej.
Jednak zmiana stosunków wodnych i drenaż bagien może mieć wpływ na lokalną dystrybucję gatunku.
Uznawany za szkodnika upraw rolnych i lokalnie może być tępiony.
Brak danych na temat występowania w obszarach chronionych.
W Chińskiej Czerwonej Księdze jako nie zagrożony.

W niewoli - brak danych.


Tscherskia tritonOpracowano na podstawie :
animaldiversity, arkive, iucn, planet-mammiferes, waza, wikipedia, wwf i wiedzy własnej.
Ryciny i zdjęcia zamieszczono w celach dydaktycznych, informacyjnych i szkoleniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730