link

sobota, 18 czerwca 2011

Norniki górskie z pogranicza U.S.A. i Meksyku

Nornik meksykański ( Microtus mexicanus ) gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ). Został podzielony na dwa gatunki - Microtus mexicanus i Microtus mollonensis. Synonim Arvicola mexicanus.


Występuje w Ameryce Północnej, od południowego Utah i południowo-zachodniego Kolorado przez środkową Arizonę i Nowy Meksyk ( U.S.A. ) po Oaxaca na południu ( Meksyk - środkowa i północna część gór Sierra Madre ).

Zamieszkuje górskie lasy na wysokości 1200-4115 m n.p.m. Tworzy wiele izolowanych populacji. Potrafi przetrwać w bardzo suchych siedliskach.

nornik meksykański ( Microtus mexicanus ) - samica z młodym

Aktywny głównie w godzinach porannych i późno popołudniowych. Prowadzi naziemny tryb życia. Kryjówki zakłada w podziemnych norach, od których prowadzą wydeptane ścieżki do żerowisk. Ścieżki te są utrzymywane stale w czystości.
Odżywia się głównie trawami, nasionami ale także zielonymi częściami roślin ( liście, łodygi ).
Dane dotyczące rozmnażania tego gatunku są mało zbadane. 
Uważa się, że sezon rozrodczy występuje w cieplejszych i wilgotnych miesiącach. Miot może liczyć 2-4 młode. Wynika to z faktu, że samica posiada dwie pary gruczołów sutkowych a nie cztery pary jak u innych norników. Prawdopodobnie są to 2-4 mioty w sezonie, uzależnione od dostępności pokarmowej.

 Microtus mexicanus

Opisane podgatunki :
- Microtus mexicanus fulviventer - środkowa część Oaxaca ( Meksyk )
- Microtus mexicanus fundatus - Michoacan ( Meksyk )
- Microtus mexicanus guadalupensis - Teksas, Nowy Meksyk ( U.S.A.), Guadalupe Mountains ( Meksyk )
- Microtus mexicanus madrensis - Madras ( Meksyk )
- Microtus mexicanus mexicanus - Meksyk
- Microtus mexicanus neveriae - Sierra de Manantlan ( Meksyk )
- Microtus mexicanus ocotensis - Meksyk - forma kopalna
- Microtus mexicanus phaeus - południowe Jalisco, północna i północno-zachodnia Chihuahua, Colima ( Meksyk )
- Microtus mexicanus salvus - Michoacan ( Meksyk )
- Microtus mexicanus subsimus - Nuevo Leon ( Meksyk )

nornik meksykański ( Microtus mexicanus )

Gatunek uznawany za nie zagrożony ze względu na szeroki zasięg. 
Gryzoń ten występuje w wielu izolowanych populacjach. Wiele z tych populacji zamieszkuje na szczytach gór, zostały one odizolowane od innych populacji od końca ostatniej epoki lodowcowej ( około 20 000 lat temu ). Jest on ściśle związany z górskimi lasami porastającymi owe szczyty.
Występuje na wielu obszarach chronionych.
Potrzebne są badania ekologii, biologii, trendów i dystrybucji populacji oraz zagrożeń dla tego gatunku.

W niewoli - brak danych.
Microtus mogollonensis - gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ). Wyodrębniony jako gatunek z Microtus mexicanus.

Występuje w Ameryce Północnej, w Arizonie i Nowym Meksyku ( U.S.A. ). Uznawany za endemit dla U.S.A.

Zamieszkuje górskie lasy na wysokości 1500-3500 m n.p.m. Tworzy wiele izolowanych populacji. Potrafi przetrwać w bardzo suchym siedlisku.

 Microtus mogollonensis

Aktywny przez cały rok, w godzinach zarówno dziennych jak i nocnych.
Kryjówki zakłada w podziemnych norach, od których prowadzą utrzymywane w stałej czystości ścieżki do żerowisk.
Ekologia i biologia jak u poprzedniego gatunku.

Opisane podgatunki :
- Microtus mogollonensis hualpalensis - Hualapal ( Arizona, Nowy Meksyk ) - zagrożony
- Microtus mogollonensis mogollonensis - Yavapal County, Plateau Co. ( środkowa Arizona ) - status nieokreślony
- Microtus mogollonensis nawaho - Navaho Mountain ( Utah ) - status nieokreślony
Podgatunki te były opisywane w Microtus mexicanus.

Gatunek uważany za zagrożony ze względu na niską rozrodczość i małe izolowane populacje. 
Wiele z tych populacji zostało odizolowanych od końca ostatniej epoki lodowcowej ( 20 000 lat temu ). Nornik ten jest ściśle związany z górskimi lasami porastającymi szczyty.
Występuje na wielu obszarach chronionych.
Podgatunek Microtus mogollonensis hualpalensis uważany jest za szczególnie zagrożony ze względu na utratę siedlisk.
Potrzebne są badania ekologii, biologii, dystrybucji i trendów populacji oraz zagrożeń dla tego gatunku.

W niewoli - brak danych.
Microtus umbrosus - gryzoń z rodziny myszowatych ( Muridae ). Synonim Orthriomys ubrosus.

Występuje w Ameryce Północnej, w północno-środkowym Oaxaca ( Meksyk ). W górach Cerro Zempoaltec. Uznany za endemit dla Meksyku.

Zamieszkuje górskie lasy na wysokości 1800-3000 m n.p.m.

Gatunek słabo poznany.
Żyje w norach, od których prowadzą wydeptane ścieżki do żerowisk.
Nie wiele wiadomo o biologii i rozmnażaniu.

Nie opisano żadnych podgatunków.

Gatunek uważany za zagrożony ze względu na obszar występowania, który jest prawdopodobnie mniejszy niż 500 km2.
Jego siedlisko jest pofragmentowane i jest wyraźny spadek jakościowy siedlisk.
Głównym zagrożeniem jest utrata i dalsza fragmentacja siedlisk.
Potrzebne są badania ekologii, historii naturalnej, dystrybucji i trendów populacji oraz zagrożeń dla tego gatunku.
Jest umieszczony w Meksykańskiej Czerwonej Księdze.

W niewoli - brak danych.    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


KRS 0000069730